29. 1. 2020  19:08 Gašpar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výkonový koncový stupeň k funkčnému gereátoru pre testy EMC
Názov témy anglicky: Power output stage for functional generator for EMC tests
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Abstrakt: Navrhnite a realizujte výkonový koncový stupeň pre funkčný generátor. Zostava má slúžiť pre testy porúch napájania v EMC automobilovej techniky. Metodiky testov odolnosti sú v príslušných medzinárodných technických normách. S dostupným technickým vybavením laboratória EMC na FEI STU realizujte testovacie pracovisko schopné vykonávať testy porúch napájania podľa príslušných metodík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.