28. 1. 2020  2:51 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systém na stanovenie vybraných parametrov feromagnetických vzoriek
Názov témy anglicky: System for determination of selected parameters of ferromagnetic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť, resp. doplniť systém na snímanie magnetizačných charakteristík feromagnetických vzoriek a následné stanovenie ich vybraných odvodených parametrov. Súčasťou práce bude návrh jednotlivých hardwarových a softwarových komponentov a overenie ich funkčnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.