18. 1. 2020  0:52 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systém pre ochranu laboratória EMC na FEI STU pred zatopením
Názov témy anglicky: Protect system for protection of laboratory EMC at FEI STU before flooding
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Abstrakt: Navrhnite a realizujte elektronický systém (na báze mikrokontoléra), ktorý bude pomocou senzorov monitorovať zatopenie laboratória EMC na FEI STU umiestneného v suteréne a prípade havarijnej udalostí zabezpečí odčerpanie vody pomocou ponorného čerpadla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.