6. 6. 2020  19:30 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Obchodné centrum
Názov témy anglicky:
Shopping center
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Čast A: Architektúra a konštrukcie Grafická časť: - situácia M 1:200, - pôdorysy I.PP,I.NP,II.NP, M 1:50, - rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50, - pohľady (čelný a bočný) M 1:50, - vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, - poster (700 x 1000mm). TEXTOVÁ ČASŤ: - súhrnná technická správa, - tepelnotechnické posúdenie obalovej konštrukcie a vybraných detailov pre zadanú klimatickú oblasť, - posúdenie energetickej hospodárnosti objektu. Časť B: Statika - Základná koncepcia nosného systému objektu FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe (CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe . Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi na papieri a jeden krát v elektronickej forme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.