28. 5. 2020  7:12 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Národné choreografické centrum NOIR
Názov témy anglicky: National Choreographic Center NOIR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Na základe rozpracovanej PD z ateliérovej tvorby AKA1 a AKA2 spracovať variantné riešenia vybraných častí budovy (typologické a konštrukčné preriešenie podlaží a obvodového plášťa na základe stavebno - fyzikálneho posúdenia).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.