6. 4. 2020  6:50 Irena
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Charakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metód
Název tématu anglicky: Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2020/2021
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotace: Elektrochemické metódy spolu so spektroskopickými umožňujú štúdium niektorých biochemických vlastností vysokomolekulárnych látok (polysacharidov, proteínov), ich vzájomných interakcií in vitro a/alebo in vivo ako aj ich interakcií s terapeuticky dôležitými nízkomolekulárnymi látkami. Dizertačná práca bude okrem iného zameraná na štúdium základných biochemických charakteristík vybraných (ne)modifikovaných biopolysacharidov a ich interakcií s nízkomolekulovými látkami. Využité budú elektrochemické, spektrálne, separačné (HPLC), optické a mikroskopické (AFM) metódy. Určitá časť dizertačnej práce bude realizovaná v spolupráci s Českou akadémiou vied
Anotace anglicky: Electrochemical methods as well as spectroscopic methods are found to be very powerful for biological/biochemical applications. Electrochemical methods have proven to be of great utility in such studies because they provide sensitive measurements and can be combined with other approaches that facilitate the protein–protein, protein polysaccharides, and high molecular compounds low molecular compounds interactions. Therefore, the main goal of PhD thesis will be to study basic biochemical properties of selected modified/unmodified biopolysaccharides using electrochemical, spectroscopic, and microscopic (AFM microscopy) methods, HPLC. The part of this dissertation will be realized in cooperation with Czech Academy of Sciences.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály