26. 10. 2020  16:53 Demeter
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Železany - účinný zelený oxidant
Název tématu anglicky:
Ferrates (Fe VI) effective green oxidant
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotace:
Nová metóda čistenia odpadových vôd umožňuje rýchlu oxidáciu a odstránenie organických a anorganických nečistôt. Železan je nezvyčajná a silno oxidačná forma železa, ktorá je potenciálne menej nebezpečnou čistiacou látkou ako chlór. Elektrochemická metóda prípravy železanu predstavuje efektívny spôsob jeho výroby.
Anotace anglicky:
A novel Ferrates(VI) water purification methodology is introduced, which can quickly oxidize and remove of both organic and inorganic water contaminants. Ferrates(VI) is an unusual and strongly oxidizing form of iron, which provides a potentially less hazardous water purifying agent than chlorine. Electrochemical preparation method of Ferrate(VI) represents effective way of its production.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály