21. 10. 2020  7:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Železany - účinný zelený oxidant
Názov témy anglicky:
Ferrates (Fe VI) effective green oxidant
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia:
Nová metóda čistenia odpadových vôd umožňuje rýchlu oxidáciu a odstránenie organických a anorganických nečistôt. Železan je nezvyčajná a silno oxidačná forma železa, ktorá je potenciálne menej nebezpečnou čistiacou látkou ako chlór. Elektrochemická metóda prípravy železanu predstavuje efektívny spôsob jeho výroby.
Anotácia anglicky:
A novel Ferrates(VI) water purification methodology is introduced, which can quickly oxidize and remove of both organic and inorganic water contaminants. Ferrates(VI) is an unusual and strongly oxidizing form of iron, which provides a potentially less hazardous water purifying agent than chlorine. Electrochemical preparation method of Ferrate(VI) represents effective way of its production.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály