28. 5. 2020  7:14 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bytový dom
Názov témy anglicky: Residential house
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Projekt bytového domu vychádzajúci zo zadania stavby bude spracovaný do úrovne realizačného projektu v predpísanom rozsahu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.