11. 7. 2020  7:33 Milota
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Název tématu anglicky: Study of hybrid materials based on polymer and clay minerals by theoretical computational methods
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Externí vzdělávací instituce:
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotace:
Využitím teoretických výpočtových metód sa získajú nové informácie o usporiadaní interkalovaných molekúl/katiónov, stabilite, ako aj o vibračných spektrách hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov.
Anotace anglicky:
A new information about an arrangement of intercalated molecules/cations, stability also vibrational spectra of the hybrid materials based on polymer and clay minerals will be obtained by theoretical computational methods.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály