28. 5. 2020  7:16 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Múzeum
Názov témy anglicky:
Museum
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Abstrakt:
Projektová dokumentácia na úrovni UR, vybraná časť na úrovni realizačného projektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.