4. 8. 2020  13:57 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Upomienkový predmet
Názov témy anglicky: Souvenir object
Stav témy:
schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. akad. soch. Peter Humaj
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Dizajn upomienkového predmetu,ktorý by jasne evokoval domácu kultúru - ľudovú alebo súčasnú s použitím nových technológií tak,aby výsledný produkt bol esteticky a ekonomicky prijateľný pri propagácií našej krajiny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.