10. 4. 2020  8:27 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
Název tématu anglicky: Predictive controllers with a low implementation footprint
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2020/2021
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Anotace: Cieľom práce je vyvinúť metódy a algoritmy založené na sum-of-squares metódach na syntézu regulátorov, ktoré budú rešpektovať procesné ohraničenia, maximalizovať výkonnosť a predovšetkým sa budú vyznačovať nízkou implementačnou zložitosťou. Tá bude vyjadrená veľkosťou pamäťového odtlačku takýchto regulátorov ako aj množstvom výpočtového času potrebného na ich implementáciu v prostredí reálneho času. Nízka implementačná zložitosť sa dosiahne nahradením optimálneho zákona riadenia jeho vhodnou aproximáciou v podobe polynómov. Študent navrhne a implementuje nové nástroje umožňujúce priame generovanie spustiteľného kódu pre takéto regulátory, aby sa umožnilo ich nasadenie na nízkonákladových riadiacich platformách. Cieľom je tak podstatne rozšíriť možnosti nasadenia pokročilých riadiacich algoritmov v praxi. Výsledky získané počas práce budú experimentálne overené na procesoch chemických a potravinárskych technológií.
Anotace anglicky: The aim of the thesis is to develop of methods based on Sum-of-Squares for synthesis of controllers that respect process constraints, maximize performance, and feature a low implementation footprint in terms of required memory and computing power using polynomial approximation techniques to replace optimal feedback laws generated by model predictive control. The student will design, develop, and implement a novel code-generation software tool to allow to execute the controllers on low-cost commodity hardware platforms. The objective is to allow for a dissemination of the developed algorithms to a broad class of real-life applications. The results of the project will be experimentally tested on various processes of chemical and food technologies.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-RPxA riadenie procesov