11. 8. 2020  18:16 Zuzana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Názov témy anglicky:
Design and creation of complex robotized workplace in Siemens Tecnomatix Process Simulate software environment
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Abstrakt:
Teoreticky naštudujte metódy tvorby robotických pracovísk s dôrazom na pokročilú robotiku a pneumatické systémy. Na základe teoretického naštudovania navrhnite simulačne vizualizáciu a signálnu simuláciu robotizovaného pracoviska v softvérobvom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Na základe simulácie prakticky prevedte tvorbu robotického pracoviska pre priemyselného robota KUKA.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.