11. 7. 2020  7:00 Milota
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Stratégia developérskych spoločnosti pre etablovanie v krajinách V4
Název tématu anglicky:
Strategies for the development company established in the V4 countries
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Fakulta:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Anotace:
Účelom výskumu je zamerať sa najmä na vplyv územného umiestnenia developerskej spoločnosti na jej etablovanie sa na trhu. Skúmať ako v konkrétnych podmienkach v jednotlivých krajinách V4 jej lokalizácia povedie k pozitívnym efektom spoločnosti na globálnom trhu.
Anotace anglicky:
The purpose of the research is to focus in particular on the impact of the development company's placement on its establishment on the market. Research how, in specific V4 countries, its localization will lead to positive effects of the company on the global market.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OEM odvetvové ekonomiky a manažment