14. 7. 2020  9:08 Kamil
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
Název tématu anglicky:
Reflection of current challenges for spatial development into the spatial planning instrumentarium
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Max. počet studentů:
10
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Anotace:
Aktuálne výzvy priestorového rozvoja ako sú zabezpečenie resiliencie, transformácia regiónov, miest a obcí na smart, uhlíkovo neutrálne, na Industry 4.0, a iné musia byť reflektované v prístupoch a nástrojoch priestorového plánovania ako kľúčového nástroja manažmentu integrovaného priestorového rozvoja.
Anotace anglicky: Current challenges of spatial development e.g. safeguarding of the resilience, transformation of regions, cities and municipalities towards smart sustianable, carbon neutral, towards Industry 4.0., and other have to be reflected in the approaches and instruments of spatial planning as key instrument of the integrated spatial development management.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku)