12. 8. 2020  23:33 Darina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničiny
Název tématu anglicky:
Optimization of the grinding process depending on the mechanical properties of the fibers and the pulping process
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Anotace:
Výroba papiera pozostáva z viacerých procesov a technologických operácií, pričom správne pochopenie jednotkových operácií priamo súvisí s výsledným produktom. Jedným z kľúčových procesov pri výrobe papiera je varenie buničiny a vplyv procesných parametrov tohto procesu, ako aj poznanie v oblasti vsádzky z pohľadu chemických a mechanicko-fyzikálnych vlastností. Práca bude zameraná na problematiku analýzy buničinového vlákna pri rôznych parametroch mletia a jeho vplyv na výsledný produkt v podobe papiera.
Anotace anglicky:
Paper production consists of the several processes and technological operations while a proper understanding of unit operations directly related to the resulting product. One of the key processes in paper production is pulp cooking and the influence of process parameters of this process, as well as knowledge in the field of charge from the viewpoint of mechanical and mechanical properties. The work will be focused on the analysis of pulp fiber at various milling parameters and its impact on the final product in the form of paper.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PT procesná technika