4. 8. 2020  13:30 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Komunikácia v prostredí internetu vecí
Název tématu anglicky: Communication in the environment of Internet of Things
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Anotace: Internet vecí predstavuje zložitú štruktúru nehomogénnych prvkov s rôznym stupňom a úrovňou inteligencie. Ich vzájomná komunikácia preto predstavuje rôznu úroveň zložitosti a špecifickú architektúru. Téma sa týka problematiky skúmania vybranej časti metód tejto komunikácie vrátane komunikácie v počítačových sieťach. Pokrýva formálne metódy opisu vlastností komunikačných prostriedkov a protokolov. Je zameraná najmä na mobilné komunikačné prostriedky a systémy, vrátane riešenia bezpečnostných aspektov na rôznych úrovniach.
Anotace anglicky:
The Internet of Things represents a complicated structure of non-homogeneus components with the various level of intelligence. For that reason, their interaction and communication denotes a separate level of complexity and a specific architecture. The topic deals with research in a chosen part of this interaction including communication in computer networks. That covers formal description methods of communication devices and protocols. Study is mainly focused on the mobile communication devices and systems. Security aspects at various levels are included.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)