4. 8. 2020  13:34 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Učenie umelých neurónových sietí
Název tématu anglicky:
Artificial neural networks training
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Anotace:
Popularita umelých neurónových sietí v doméne strojového učenia v poslednom čase významne vzrástla. Je to hlavne vďaka novým úspešne použitým prístupom učenia a architektúram neurónových sietí, ako aj dostupnosťou masívne paralelných výpočtových prostriedkov na trénovanie sietí (čipov grafických kariet). Hlboké architektúry neurónových sietí preukázali schopnosť napodobňovať ľudí pri rôznych úlohách (spracovanie prirodzeného jazyka, opis scény, alebo hranie hier). Skúmanie nových architektúr a prístupov trénovania neurónových sietí stále prináša výzvy a príležitosti pri riešení problémov, ktoré dokážu ľudia vyriešiť lepšie ako stroje (napríklad spracovanie prirodzeného jazyka).
Anotace anglicky:
The popularity of artificial neural networks in the field of machine learning has increased significantly recently. This is mainly due to new successful learning approaches and neural network architectures, as well as the availability of massive parallel computing capabilities (graphics card chips). Deep neural network architectures have demonstrated the ability to mimic people in various tasks (natural language processing, scene description, or game play). Research of new architectures and neural network training approaches still brings challenges and opportunities to solve problems that people can handle better than machines (e.g. natural language processing).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)