Sep 25, 2020   9:48 p.m. Vladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb
Title of topic in English: New methods for development, deployment and orchestration of cloud services
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department:
Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by: Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
External educational institution:
Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation:
S rozvojom cloudových technológií sa ukázala potreba skúmať vývoj a nasadenie služieb v cloudovom prostredí. Motiváciou pre takýto vývoj a nasadenie boli ekonomické a technologické dôvody. Na strane ekonomickej cloudové počítanie môže poskytnúť významné šetrenie nákladov vzhľadom na zvýšené využívanie virtuálnych zdrojov. Ďalej cloudové počítanie umožňuje rýchle sprístupnenie služieb, čím sa zvyšuje efektívnosť práce používateľov, čo motivuje veľké firmy vytvárať svoj zisk z poskytnutých služieb. Avšak ekonomické záujmy poskytovateľov služieb majú snahu udržať si svoje vlastné proprietárne technológie, výsledkom čoho je „uzamknutie“ zákazníkov v používaní služieb len daného poskytovateľa. Hoci niekoľko štandardizácií a riešení sa v tejto oblasti objavilo, nepriniesli konkrétne komplexné riešenie pre vývoj služieb a ich nasadenie v cloudovej infraštruktúre typu IaaS (Infrastructure as a Service). Preto z hľadiska univerzálnych cloudových používateľov je potrebný softvérový nástroj, ktorý pomôže vyriešiť uvedený problém. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť nový prístup, metódu a nástroje pre riešenie problémov vývoja, nasadenia a orchestrácie služieb medzi rôznymi cloudovými infraštruktúrami.
Annotation in English: With the advance of cloud technologies, the trend of developing and deploying services/applications in cloud environment also has appeared. There are economic as well as technological reasons why an application should be developed and deployed on the cloud. On the economic side, cloud computing can provide significant cost savings due to the increased utilization resulting from the pooling of resources (often virtualized). Furthermore, cloud computing enables rapid delivery of IT services, which increases business efficiency. This is the reason, Cloud Computing attracts large enterprises/companies to build and provide outside Cloud services in order to make a profit. However, from the comprehensive view of the economy, the competition between providers always leads them to keep its own proprietary technologies and that tends to lock customers into their services. Although several standardizations and solutions in this area have emerged, they have not yet brought any comprehensive solution for the service development and deployment issue on IaaS clouds. Therefore, from the view of general cloud users, they need to have an instrument, which can solve the problem. The aim of the thesis is to propose an approach, method and tools for solving the problem of service development, deployment and orchestration among different cloud infrastructures.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)
D-AI Applied Informatics
D-AI4 Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)