21. 9. 2020  12:48 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb
Názov témy anglicky:
New methods for development, deployment and orchestration of cloud services
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
S rozvojom cloudových technológií sa ukázala potreba skúmať vývoj a nasadenie služieb v cloudovom prostredí. Motiváciou pre takýto vývoj a nasadenie boli ekonomické a technologické dôvody. Na strane ekonomickej cloudové počítanie môže poskytnúť významné šetrenie nákladov vzhľadom na zvýšené využívanie virtuálnych zdrojov. Ďalej cloudové počítanie umožňuje rýchle sprístupnenie služieb, čím sa zvyšuje efektívnosť práce používateľov, čo motivuje veľké firmy vytvárať svoj zisk z poskytnutých služieb. Avšak ekonomické záujmy poskytovateľov služieb majú snahu udržať si svoje vlastné proprietárne technológie, výsledkom čoho je „uzamknutie“ zákazníkov v používaní služieb len daného poskytovateľa. Hoci niekoľko štandardizácií a riešení sa v tejto oblasti objavilo, nepriniesli konkrétne komplexné riešenie pre vývoj služieb a ich nasadenie v cloudovej infraštruktúre typu IaaS (Infrastructure as a Service). Preto z hľadiska univerzálnych cloudových používateľov je potrebný softvérový nástroj, ktorý pomôže vyriešiť uvedený problém. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť nový prístup, metódu a nástroje pre riešenie problémov vývoja, nasadenia a orchestrácie služieb medzi rôznymi cloudovými infraštruktúrami.
Anotácia anglicky:
With the advance of cloud technologies, the trend of developing and deploying services/applications in cloud environment also has appeared. There are economic as well as technological reasons why an application should be developed and deployed on the cloud. On the economic side, cloud computing can provide significant cost savings due to the increased utilization resulting from the pooling of resources (often virtualized). Furthermore, cloud computing enables rapid delivery of IT services, which increases business efficiency. This is the reason, Cloud Computing attracts large enterprises/companies to build and provide outside Cloud services in order to make a profit. However, from the comprehensive view of the economy, the competition between providers always leads them to keep its own proprietary technologies and that tends to lock customers into their services. Although several standardizations and solutions in this area have emerged, they have not yet brought any comprehensive solution for the service development and deployment issue on IaaS clouds. Therefore, from the view of general cloud users, they need to have an instrument, which can solve the problem. The aim of the thesis is to propose an approach, method and tools for solving the problem of service development, deployment and orchestration among different cloud infrastructures.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)