12. 7. 2020  22:27 Nina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
Název tématu anglicky:
Fatigue life-time assessment under multiaxial stress state
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Anotace:
Rozvoj a verifikácia vlastných kritérií multiaxial fatigue; rozvoj vlastných prístupov k hodnoteniu neproporcionálnych zaťažovaní pri viacosovom stave namáhania; precizovanie postupov cyklických skúšok s cieľom eliminácie nežiaducich vplyvov; hodnotenie únavovej životnosti materiálov vyrábaných nekonvenčnými technológiami; spôsoby predĺženia únavovej životnosti kritických miest konštrukcií;
Anotace anglicky: Development and verification of own multiaxial fatigue criteria; developing of own approaches to assessing non-proportional stress components at multi-axis loading; to precise cycling test procedures to eliminate unwanted effects; fatigue life assessment of materials produced by unconventional technologies; methods for extending fatigue life of critical construction sites;Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-APLM aplikovaná mechanika