8. 7. 2020  2:07 Ivan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Název tématu anglicky: The heat exchanger of the special construction
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Anotace:
Dizertačná práca bude zameraná na výskum rekuperačného výmenníka tepla špeciálnej konštrukcie. Do pracovného priestoru výmenníka tepla bude situovaná špeciálna vostavba (oscilujúce tepelné trubice), ktoré zabezpečia prenos tepla medzi teplovýmennými látkami. Výstupom práce budú procesné charakteristiky výmenníka tepla, na základe ktorých bude možné navrhovať nový typ výmenníka tepla.
Anotace anglicky:
The PhD project will be aimed at a research of the recuperative heat exchanger of the special construction. The special elements (oscillating heat tubes) will be situated in working spaces of heat exchanger. These tubes provide for the heat transfer between the heat transfer fluids. The work goal will receive the operating characteristics of heat exchanger, on which will be possible to design a new type of heat exchanger.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PTECH procesná technika