21. 10. 2020  9:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Názov témy anglicky:
Antibacterial polymer nanocomposites based on biodegradable polymers and halloysite
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Práca je zameraná na vývoj a štúdium vlastností antibakteriálnych polymérnych nanovlákien na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu. Pozornosť sa bude venovať vplyvu obsahu halloyzitu a antimikrobiálnych látok na vybrané fyzikálno - chemické a antibakteriálne vlastnosti pripravených nanovlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.