21. 10. 2020  10:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Názov témy anglicky: Composites based on elastomer matrix and magnetic soft filler
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je príprava kompozitných materiálov na báze kaučukovej matrice a magneticky mäkkého feritového plniva. Sledovať sa bude hlavne vplyv plniva na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastností kompozitných materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.