10. 8. 2020  3:26 Vavrinec
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Administratívna budova
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DPAdministratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
7.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
8.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
9.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.BPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.DizP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DP
AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady Rozgrund
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DizP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom území
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoiduKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
21.
DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
24.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
26.BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
27.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DP
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parciel
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
31.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
32.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
33.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádzeKatedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / ----
34.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy0 / ----
35.BPAnalýza stability svahu sypanej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom dome
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
39.DizP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine
Čistý, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.DizP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Bednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.
DizP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Marčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
44.
DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DizPAnalýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchleniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
BP
Analýza zmien mesacných prietokov na SlovsnkuKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
48.
DizP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.DizPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.DP
Autobusová stanica
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
52.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DP
Betonárka ako experiment
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.BPBezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská Streda
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.BPBiokúpalisko pre malú obecKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
56.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 6
--
57.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
58.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
59.BP
Bytový dom
Funtík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
60.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvFPodrobnosti témy0 / 3
--
61.
BP
Bytový dom
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
62.BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 7--
63.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 9
--
65.
BP
Bytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
BP
Bytový domMinarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
0 / 9
--
67.
BP
Bytový domVargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy0 / 6--
68.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3
--
72.BP
Bytový dom
Palko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy
0 / 6
--
73.BP
Bytový dom
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
76.
BP
Bytový dom
Ďubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
77.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Bytový dom
Stavebná fakulta
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
BP
Bytový domDlhý, D.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
80.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
81.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
BPBytový domJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
83.BP
Bytový dom
Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
84.
BP
Bytový domJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
86.BP
Bytový dom
Šťastný, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
88.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy
2 / 2
Hlodáková, N.
Bernát, D.
89.
BP
Bytový dom
Bielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy3 / 6
90.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
91.BP
Bytový dom
Hulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3
92.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5 Kšenzulák, J.
93.
BP
Bytový dom
Juríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Rydza, K.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
94.
BP
Bytový dom
Minarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 7
95.
BP
Bytový dom
Jakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / 5
96.
BP
Bytový dom
Palková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 6
97.BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 7
Ondrišák, M.
98.
BP
Bytový domOlbřímek, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
Frický, I.
99.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Koláriková, V.
100.
BP
Bytový dom
Hanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Podsedlá, L.
101.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 10
Rosinský, M.
102.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
103.
BP
Bytový dom
Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / 5
104.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 10
Babic, R.
105.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / 6
106.
BP
Bytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 2
107.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kubernátová, P.
108.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Juhász, T.
109.BP
Bytový dom
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
110.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 6
Stankovská, N.
111.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
112.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 6
Jánošík, M.
Laho, M.
113.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
114.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
Bergendiová, L.
115.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3
116.
BP
Bytový dom
Šmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, L.
117.
BP
Bytový dom
Žilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
Kožuškanič, M.
118.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 3
Kováčová, J.
Hozzová, A.
119.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 3
120.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 5
Pinćir, I.
Puterová, I.
121.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / 5 Polák, L.
122.
BP
Bytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3
123.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
124.
BP
Bytový domFuntík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
Farkaš, D.
125.
BP
BYTOVÝ DOM
Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
4 / 6
Látečka, M.
Nagy, P.
Hruboň, D.
Csámpai, P.
126.
BP
BYTOVÝ DOM
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
127.
BP
BYTOVÝ DOMMikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
128.
BP
Bytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3 Golský, Ľ.
129.
BPBytový dom - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 5
130.
BP
Bytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
131.DP
Centrála banky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
DP
Centrálna mestská knižnica
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
133.
DP
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.DPCentrum cyklistiky KálnicaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
135.
DP
Centrum kreatívneho priemyslu - rekonštrukcia vojenských kasarníKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DPCentrum lyžiarskeho strediska
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DP
Centrum umeleckej výchovyŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
139.
DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiek
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
141.
DP
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
142.
DP
Deep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Mikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
143.
BP
Design of Water Supply System
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
144.
DizP
Diagnostika a rekonštrukcie líniových stavieb
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
BP
Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.BPDiagnostika zastávok MHD v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
DP
Diplomová práca s využitím BIM
Funtík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
148.DP
Divadlo
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
149.
BPDom kultúry VrábleKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
150.
BPDom smútkuŠimkovičová, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1
151.
BP
Dom smútku a cintorín v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
152.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Ledecký, J.
153.
DP
Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
BPEko Hotel TatraVargic, L.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
DP
Energetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov tepla
Kalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
156.
DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Vyšňan, P.
157.
DizP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.DizP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
159.
DP
Energetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústav
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.DPEnergetický audit vybranej budovyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
161.
BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
162.
DP
Etnologické múzeum OravaKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
163.
BP
Experimental investigation of soil properties
Katedra geotechniky (SvF)
B-CExA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Rentzis, G.
164.
DizP
Experimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
165.
DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
166.DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
167.
DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
168.
DizP
Experimentálna a teoretická analýza tesárskych spojov
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.DP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
170.
BP
Fotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktov
Marčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
171.
DPFutbalový štadiónSlivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
172.BP
Galéria umenia
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
173.BP
Galéria umenia
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
174.
BP
Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domovGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
175.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
DizP
Geokinematika Slovenska a Strednej Európy z pohľadu dlhodobých meraní GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
177.
DizP
Geotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
178.
DP
Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
179.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DP
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
181.DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
182.DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
183.
DizP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímyKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4xA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
184.
DizP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Szolgay, J.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
185.DP
Horolezecké centrum
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.
DP
Horský hotel s wellnessHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DP
HotelKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
188.
DP
HOTEL
Vavrovič, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3
--
189.
DP
Hotel s wellnessomKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
190.DPHotel vyššieho štandarduRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DizP
Hybridné sústavy z ocele a CLT
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.DP
Hydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaní
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DP
Hydraulické vyregulovanie výškovej budovyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
195.
BP
Chatová osada v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.
DP
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
197.DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Venglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
198.
DizP
Implementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelov
Ďuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
BP
Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste Šaľa
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
200.
DP
Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestou
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
201.
DPInteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
202.
DP
Intenzifikácia banského odkaliska
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
203.
DizP
Interakcia konštrukcie s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
204.DizPInterakcia konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
205.
BP
Jednoduché pozemkové úpravy
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
206.
DP
Justáž vertikálneho komparátoraKajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
207.BP
Kartografická vizualizácia skalných útvarov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Pavelka, D.
208.
BP
Katastrálne mapy so systematickým posunom
Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.
DP
Klimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
210.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraStavebná fakultaI-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
211.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Stavebná fakultaI-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
212.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centra
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
214.
DP
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
215.
BP
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
216.
DP
Knižnica
Chmúrny, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
217.DizPKomplexná analýza tepelných mostov budov na bývanie a ich vplyv na potrebu tepla na vykurovanieKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
218.
DizP
Koncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energie
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
DP
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.
BP
Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
221.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
222.DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
223.
DP
Krajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej Myjavy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.
DizP
Kritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnosti
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
225.
BP
Kvalita určenia priestorovej polohy bodov technológiou GNSS
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
226.DizP
Kvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrov
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
227.
DPLávka cez Váh v Hubovej
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
228.
BP
Lesná škôlkaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
229.
BP
Lesná škôlka
Struhařová, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
230.
DPLetiskový hangárSlivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
231.
DizPLokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringuSokáč, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
232.
DizPMatematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukciíMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
233.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.DP
Materská škola a športovo - relaxačné centrum
Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.BPMediatéka Banská ŠtiavnicaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
236.
DP
Meditačno-relaxačné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
237.
DizP
Membránové procesy v úprave vody
Ilavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
238.DizP
Membránové procesy v úprave vody
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
DP
Meranie kapacity haťových uzáverovRumann, J.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kremser, J.
240.
BP
Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrík, T.
241.DP
Mestská plaváreň
Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
242.
DizPMETÓDY CENOTVORBY A KOMPONENTY CIEN V ETAPE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB.Ellingerová, H.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
DizP
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane METÓDY MANAŽMENTU KRAJINY V PROTIERÓZNEJ A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE
Hlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
244.
DizP
Metody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnic
Mikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.
DP
Mobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochrany
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
246.
DizPModel viacstupňového návrhu oceľových konštrukcií
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.
DizP
Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitie
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
248.
BP
Modelovanie a statická analýza stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
249.
DP
Modelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarov
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.
BP
Modelovanie povrchového odtoku na malom povodíKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
251.
DizP
Modelovanie stavebných objektov a konštrukcií na účely kontroly ich kvality realizácie
Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
252.DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
253.
DizP
Monitorovanie kvality ovzdušia s využitím priestorových dát a GIS
Ďuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.
BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
255.
DPMonolitická železobetónová budova administratívneho komplexuKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
256.
DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
257.DP
Monolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy
Hollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
258.
BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
259.DP
Most na diaľnici D1 cez rieku Váh
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
260.
DP
Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
261.
DP
Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
262.
DP
Most v Spišskej Novej VsiSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
DP
Možnosti protipovodňovej ochrany mesta Trebišov
Šoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
264.
BPMožnosti sanácie muriva rodinného domuKatedra hydrotechniky (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Taročka, D.
265.
DP
Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
266.
DP
Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
267.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, ParížKatedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
268.
DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / --
--
269.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
270.
BP
Multicomfort House v Paríži
Šimek, R.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
271.BP
Multicomfort House v Paríži
Šimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
272.
DP
Multifunkčná architektúraHlaváček, M.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Baltazár, J.
273.
DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.BPMúzeum osobnosti
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
276.
DPNadstavba bytového domu z CLTKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
277.DP
Národné choreografické centrum NOIR
Mikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
278.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlače
Valent, P.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
279.
BP
Návrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúškyKatedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
280.
DP
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Ďuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
281.DPNávrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
282.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
283.
DPNávrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovySokol, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
284.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
285.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
286.
BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
287.
BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
288.
DPNávrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíKatedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
290.
BPNávrh kanalizačnej siete v obciKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
291.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.
BP
Návrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
293.
DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
294.DizPNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
295.
DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
296.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.
DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
298.
DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
299.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
300.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
301.DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
302.
DP
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
304.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / --
--
305.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
306.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská Štiavnica
Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
307.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
308.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
309.
BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
310.
DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
311.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
312.
DP
Návrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
313.
BPNávrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkov
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.
BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
315.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
316.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
317.BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
318.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Jánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefina, M.
319.
BP
Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
320.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
321.BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Jánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
322.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
323.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
324.
DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce Jablonica
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
326.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
327.
BP
Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
328.BPNávrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónuKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
329.DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciu
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
330.
DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
332.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Hanko, O.
334.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
335.BPNávrh základovej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
336.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Stacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
337.BP
Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.BP
Návrh zastrešenia terasy
Tvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
339.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Unčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
340.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
341.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
342.
BP
Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
343.
DP
Návrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
344.
BP
Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra Eurovea
Paulík, P.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
345.
BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
346.
BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
DizP
Navrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
348.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-DucovéStruhařová, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Bránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
350.
DizP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
351.DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom
Petráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.DizPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZEKatedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
DP
Nová polyfunkčná obytná zóna, Púchov
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
354.
DP
NTC v Košiciach
Brodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
356.
DPNumerické modelovanie lavínyKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
357.
DizP
Numerické modelovanie niektorých úloh prúdeniaFrolkovič, P.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
358.
DP
Numerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
359.
DizPNumerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhranímKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
DP
Obchodné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
361.
DP
Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Neumannová, D.
362.
DP
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
363.
DP
Obchodné centrum v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
364.
DizP
Obmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostavieb
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
DP
Obnova a modernizácia bytového domuMikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
366.BPObytná budova - ParížKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
367.
DP
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina,
Abrahoim, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.
DizP
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
Kohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
369.
DizP
Ochrana budov proti radónuRabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
370.
BP
Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
371.
BP
Optimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
372.
BP
Optimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
373.
DP
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
374.
DizP
Optimalizácia trvania realizácie monolitických betónových konštrukcií pozemných staviebMakýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
375.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
376.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
377.BP
Optimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
378.
BP
Oranžeria v parku, pri kaštieli v Chtelnici
Borecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
379.
DP
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
380.
BP
Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
Bránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
DizP
Overenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovania
Gajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
382.
DP
Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
383.
DP
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
384.
DP
Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zóny
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
DPPavilón voľného časuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
386.
BP
penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3 Demáková, I.
Bohony, R.
387.
BP
penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / 4
--
388.
BP
PenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
389.
DP
Penzión
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
390.BP
Penzión a reštaurácia Zborov
Chmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Čuha, M.
391.DizPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.
DP
Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.DizP
Počítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídiel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
394.
DP
Podlahové teplovodné vykurovanie
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
395.DP
Polyfunkčná architektúra
Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Ladňáková, S.
396.
DP
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
397.DP
Polyfunkčný areál Nová Baňa
Bogár, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
398.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
399.
DP
Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuKatedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
400.BPPorovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
401.
BP
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvérochKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
B-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
402.
DP
Posúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovania
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.
BP
Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
404.
DP
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
405.
DizP
Povrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s vodoodpudivými pôdamiKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
406.
BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
407.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
408.
DizP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
409.
BP
Práca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
410.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
411.
DP
Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia DolinaBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Prevádzanie povodňových prietokov vodohospodárskymi objektami na tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.
DizP
Prevádzka kanalizačného systému v extrémnych klimatických podmienkach
Stanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
414.
DPPrezidentská rezidencia
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
415.
BP
Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
416.BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.DPPriemer a vzdialenosti v grafoch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
418.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
419.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
420.DizP
Prirodzené siete pre strojové učenie
Mikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
421.
DizP
Príspevok do SHM mostov
Sokol, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
422.
DizP
Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
423.
DizP
PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVEBNEJ ZÁKAZKYEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.
DizP
Progresívne materiály akumulácie tepelnej energie integrované do energeticky efektívnych komponentov obvodového plášťa budovy
Katedra fyziky (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
425.
DizPProgresívne spôsoby zosilňovania betónových konštrukciíBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
426.
BP
Projekt bytového domu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
427.
DP
Projekt komplexu materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
428.
DP
Projekt materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DP
Projekt materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
431.
DP
Projekt na meranie posunov mosta SNP v Bratislave
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
432.
DP
Projekt športovej haly
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.
DP
Projekt veterinárneho centraHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
434.
DP
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
435.DPRealizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
436.
DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školy
Koudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
437.
DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
438.DPRealizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
439.
DP
Realizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
440.DP
Realizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
441.DP
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
442.
DP
Regionálne múzeumKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
443.
DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
444.
DP
Rekonštrukcia Kultúrneho domuPilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
445.
DPRekonštrukcia plaveckého bazéna pre školuKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
446.
DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
447.
DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DP
Rekreačný areál ČunovoBogár, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
DizP
Relačné morfizmyJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
450.BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
451.
DP
Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava
Hermann, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
452.DPRevitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
453.DPRevitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
454.DP
Revitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
455.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
456.
BP
Revitalizácia centrálnej zóny v Šaštíne
Stavebná fakulta
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
BP
Revitalizácia časti univerzitného areálu.
Hlubinová Vargová, L.
Stavebná fakulta
B-KKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
458.BP
Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Černok, P.
459.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
460.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
461.
BP
Revitalizácia námestia v Modre
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
462.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
463.DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
464.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Petrová, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
465.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Petrová, T.
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
466.
DP
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.
DizP
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny
Barloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
468.
BP
Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
469.
DP
Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
470.
BPRodinná usadlosť v regióne OravaKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
471.DizP
Rozhodovacia analýza flexibilných možností navrhovania odvodnenia urbanizovaných území
Škultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
472.
BP
Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
473.DizP
Semitransparentná fotovoltická sklobetónová stena s PCM materiálom
Bielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
474.BP
Simulácia hladinového režimu na Váhu jednorozmerným matematickým modelom prúdenia vody
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
475.
DPSimulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
DP
Simulátor voľného pádu
Jakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
477.
DP
Sledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkami
Štefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
478.
DP
Slnečené kúpele
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPSocial centreKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
481.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
482.
DizP
Solárne zariadenia integrované v multifunkčných obalových konštruciách budovHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy0 / ----
483.
DP
Spojitý most v dvoch alternatívach s otvoreným a uzavretým prierezom namáhaný krútenímKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
484.
BP
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
485.
BPStabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťažeSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
486.
BP
Stanovenie hydroenergetického potenciálu mokrade
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.
BP
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Bilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
488.DizPStatická a dynamická analýza vyľahčených stropných dosiekJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
489.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
490.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
491.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
492.
BP
Statická analýza potrubného mosta
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
493.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Hollý, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
494.
BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domova
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
495.BP
Statická analýza telekomunikačnej veže
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
496.
BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
497.BPStatická analýza výškovej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
498.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
499.
DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
500.
DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
501.
DPStatický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-CExA--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
502.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
503.
DP
Stavebno- technologický projekt
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
504.DPStavebno technologický projektBederka, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
505.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
506.DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
507.
DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
508.DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
509.
DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Matúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 3
510.
DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Matúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
512.
DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...
Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kušnírik, J.
513.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
514.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy1 / 3
515.DPStavebno-technologický projekt realizačný
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
516.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nagy, V.
517.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
Kosár, G.
518.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy2 / 3
519.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
520.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
521.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
522.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
523.
DP
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
524.BP
Straty vody vo vodovodných sieťach
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
525.BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
526.BP
Svadobná sála s ubytovaním a reštauráciou
Chmelík, V.Katedra architektúry (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
527.
DP
Systémová identifikácia lávky pre peších
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
528.BP
Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
529.
DizP
Systémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budovách
Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
530.
DP
Športová hala
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kostova, K.
531.
DP
Športová halaHanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
532.
DP
Športovo-kultúrne centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
533.DP
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
534.BP
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
Stanko, Š.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
535.
BPŠtúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová OsadaKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
536.
BP
Štúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochou
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
537.
DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
538.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
539.
DP
Technology of green buildings realizationKatedra technológie stavieb (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
540.
DizP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.DizP
Tepelné ostrovy a ich eliminácia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
542.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
543.
BP
Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
544.
BP
Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
545.
BP
Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
546.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
547.
BP
The parameters of the cross section of rural roads
Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
548.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
549.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
550.DP
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
551.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapách
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
552.
DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
553.DPUčebne a laboratória na hydroponické pestovanie rastlínVargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kostelanský, M.
554.
DP
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úprav
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
555.DP
Účinky vetra na výškové budovy
Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Opatovská, M.
556.DizP
Udržateľnosť zdrojov spotrebovaných na stavenisku
Antošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
557.
BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadielBaroková, D.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
558.BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
559.
DizP
Uplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok.
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
560.
DP
Urbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
561.DP
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
562.BPUrčenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochranyČubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
563.
BP
Určovanie výmer nehnuteľností
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
564.DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Belčáková, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
566.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
567.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
568.
DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
569.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
570.
DP
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Hurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
571.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
572.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
573.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.
DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
576.
DP
Vetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
577.
DP
Vetranie podzemnej garáže
Hurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
578.BPVinárstvoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Gonda, O.
579.
BP
VinárstvoMellner, D.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 4
--
580.
DP
Vinárstvo
Mellner, D.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
581.
DP
VinárstvoBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 4
582.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Filo, J.
583.
DizP
Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
584.
DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Stavebná fakulta
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
585.
DizP
Vplyv počasia na výstavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
586.DP
Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Pavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
587.
DizP
Vplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu.
Stavebná fakulta
D-VHI4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
588.DP
Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastností
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy
1 / 2
589.
DizP
Vplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
590.
DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
591.DP
Vplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomu
Struhárová, A.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
592.
DPVplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
593.
DP
Vplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Blaser, R.
594.
DP
Vplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodí
Danáčová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
595.
DizP
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodamiVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
596.
DizP
Vpylv zmeny klímy na hydrometeorologické extrémy povodí Slovenska
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
597.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3 Pavkov, M.
Kadáš, J.
598.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
599.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Antošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
600.
DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
601.
DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
602.BP
Vyhliadková veža
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
603.
BPVyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôdKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
604.
DizP
Vykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadiel
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4xA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
605.
DP
Vykurovanie veľkopriestorových objektov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Trabalíková, N.
606.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
607.DP
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepky
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
608.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
609.
BPVýpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLRLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
610.
BP
Výpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základu
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
611.
DizP
Výskyt mikropolutantov vo vodách a ich odstraňovanie z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
612.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
613.DP
Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
614.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
615.
DizP
Využitie FRP výstuže pri navrhovaní a zosilňovaní betónových konštrukciíGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
616.DizP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
617.DizPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
618.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
619.
DizP
Využitie informačného modelovania stavieb pri výkone vybraných geodetických činnostíErdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
620.BP
Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
621.
DP
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na SlovenskuKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
622.
DizP
Využitie novodobých postupov a technológií pri sanačných metódach zavlhnutých stavebných konštrukcií
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
623.
DizP
Využitie novodobých postupov a technológií v sanačných metódach navlhnutých stavebných konštrukciíIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
624.DPVyužitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónuKatedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
625.
DP
Využitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3
--
626.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy0 / ----
627.DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
628.
DizP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
629.
DizP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
630.
BP
Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
Marčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
631.
DP
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Fraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
632.
DizPVyužitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
633.
DizP
Využitie simulačných nástrojov a BIM metód na predikciu potreby energie v budovách
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
634.
DizP
Využitie skla pri obnove architektonických pamiatok
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
635.DizPVývoj hydro-termo-mechanických modelovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
636.BP
Zabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádrží
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
637.
BP
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
638.
BP
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
639.DPZákladná 9-ročná školaRabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
640.
DP
Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
641.DizPZaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostov
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
642.
DizP
Zdravé svetlo v budováchHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
643.
DP
Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
644.
BP
Zmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročia
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
645.DP
Zóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint Denis
Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
646.DizPZosilňovanie prefabrikovaných predpätých stropných dosiek
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
647.DizPZrozumiteľnosti reči v kresťanských kostoloch na SlovenskuChmelík, V.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
648.
BP
Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
649.
DP
Zvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestoreKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
650.
DizPZvýšenie detencie a retencie zrážkových vôd v urbanizovaných povodiach.Sokáč, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
651.
BP
Železobetónová konštrukcia budovy
Laco, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
652.
BP
Železobetónová stropná konštrukcia budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
653.
BP
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--