1. 11. 2020  0:24 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Garantujúce pracovisko:

* | A | M | O

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DPAnalýza hluku generovaného NMR tomografom so slabým magnetickým poľom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípu stereovidenia
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípu stereovideniaVlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Metódy určovania srdcového rytmu z PPG signálu
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / --
--
5.
BP
Optimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobily
Vlnka, J.
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
B-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Optimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobily
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DPOptimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobilyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--