26. 5. 2019  17:08 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | K | M | R | S

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
3.DizPKultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónovKráľová, E.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPManažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredíMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
5.DizPRevitalizácia a humanizácia degradovaných otvorených priestorov v štruktúre sídlaGažová, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPStredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívyJaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--