30. 10. 2020  18:21 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAdaptívny systém pre komunikáciu so zariadeniami IoTFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
2.
BP
Algoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modeluKovář, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktorSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.
BP
Analýza algoritmov na predikciu vývoja cien trhu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPAnalýza dát nad procesné orientovanými systémamiKranec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1
6.BPAnalýza dát z procesne riadených aplikáciíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
7.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelíÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
12.
DP
Anazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovania
Omelina, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Babuščák, P.
13.
BP
Android peňaženka na kryptomeny
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
DP
Aplikácie ako procesy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vaník, D.
15.
BP
Aplikácie neurónových sietí pre diagnostiku
Polec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy4 / -- Pitvorec, M.
Kučerka, T.
Orolín, D.
Iványi, P.
16.DP
Automatizácia konfigurácie sieťových zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DPAutomatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
18.
BP
Autonómne riadenie malého robotického vozidla na platforme Raspberry PiÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
19.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOSKossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 3 Sieklik, V.
20.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZKossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
21.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DPBezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serveromÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Bezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVERÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Komiňák, J.
25.
DP
Cloud-Based Multiplatform Mobile Application
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Majiroš, Š.
26.BPCross-platformová mobilná Todo aplikácia pomocou frameworku FlutterVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
27.BP
Dátová komunikácia digitálnych ochrán
Cintula, B.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sietiKačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, I.
29.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
DP
Detekcia objektov v pracovnom priestore robota
Tölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
31.
DP
Detekcia podvodov zo skenu dokladuVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BP
Detekcia podvodov zo skenu dokladu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.BPDetekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
34.BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
35.DPDetekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súborochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
Diamantový elektrochemický senzor tvarovaný atramentovou tlačouÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Editor akcií jazyka PetriflowKovář, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Vasiľ, R.
38.
BP
E-learning platformaVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BPElektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovanímÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
40.DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
41.
BP
Elektronická zátaž
Benko, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gazda, J.
42.BPElektronizácia streleckého športu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Balciar, M.
43.BPEvidenčný systém pre autoservisŠpaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / --
44.DP
Evolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
45.
DP
Generický portál pre servisné požiadavky
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Lukšic, D.
46.
DP
Grafická reprezentácia dátových premenných v procesne orientovanom jazyku
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Miklovič, M.
47.BP
Hodnotenie výpočtov elektrických parametrov vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN v závislosti od zmeny ich vstupných parametrov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
48.
BP
Identifikácia hovoriaceho
Kačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Zakhariás, D.
50.DPIdentifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Zarembová, N.
51.
DP
Implementácia dekonvolučných algoritmov na kapacitné transienty s neexponenciálnym charakterom
Stuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1
52.
DPImplementácia prvkov automatizácie v automobilovom priemysle za účelom zvyšovania kvality produktuŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Balko, Š.
53.BPImplementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sondeÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
BP
Informačný systém pre atletické pretekyŠpaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Rigo, P.
56.
DP
Informačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojovÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krč, M.
57.
BPInformačný systém pre reštaurácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
BP
Informačný systém pre stolný tenis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
59.DPInovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFSÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Kohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
61.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Prôčka, J.
62.
BP
Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Interaktívna online platforma pre vzdelávanie, správu a monitoring zdravého životného štýlu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Mišek, R.
64.
BP
Interaktívný nástroj pre výučbu webových technológií jazyka HTML, JS, CSSKranec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1
65.
BP
IoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Mrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
66.
BP
IPTV v IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
67.BPJadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.
BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.
Kršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
69.BPKlasifikácia Bitcoin transakciíVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Klasifikácia textu a spracovanie prirodzeného jazyka pomocou metód umelej inteligencie a hlbokých neurónových sietíSojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
DP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.DP
Kódovanie pre DNA
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
74.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matíc
Nehéz, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
Dočkal, M.
75.
DPKomparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenieVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.DPKontrola bezpečnostných opatrení pomocou metód počítačového videniaSopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Dúbravcová, Ľ.
77.
BP
Kvízový systém s využitím Spring Boot
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Pinteš, M.
78.
DPLokalizácia elektród povrchového EMG na základe EMG dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
79.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy1 / 2
80.
DP
Manažovanie digitálnej identity pomocou blockchain
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Strašifták, M.
81.DPManažovanie digitálnej identity pomocou blockchainPolec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
82.BP
Materiály pre malé modulárne reaktory
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DP
Meranie 3D objektov pomocou fotogrametrie s využitím knižnice OpenCV a neurónových sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
84.BPMetódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostrediaDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
85.BPMobilná aplikácia kulturistikaŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kaňka, T.
86.
BP
Mobilná aplikácia na manažment vzdelávacích údalostí
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Daniš, L.
87.
BP
Mobilná aplikácia na zaznamenávanie finančných výdavkov
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kochish, K.
88.BPMobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Otruba, M.
89.BPModelovanie a riadenie vodnej turbínyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
90.
DizP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Kutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
92.
BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy2 / 2 Slovák, P.
Sulčan, M.
94.
DP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
96.
DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdci
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
BPMovie tinderÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
98.
BPMožnosti fúzie dát zo senzorov pre účel autonómnej jazdy vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
99.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátoraKohút, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Kohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Zavacký, M.
101.
BP
MQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)
Hromada, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Topoľský, M.
102.BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2
103.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému Linux
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
105.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému Windows
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
106.
BP
Návrh a realizácia optickej pasívnej siete pre IBVPoláček, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Barkóci, D.
107.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie správy cintorínu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
108.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
109.BPNávrh a realizácia automatického zariadenia na testovanie Lítiových batériíDebnár, T.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Gašparek, R.
110.
BPNávrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
111.BPNávrh koncepcie včelárskej váhy s monitorovaním a ukladaním údajovUšák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Šulík, T.
112.
BP
Návrh systému prenosnej meteorologickej stanice s využitím LPWAN sietí
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
113.
BP
Návrh tahovej komory pre raketový motor na kvapalné pohonné látky a simulácia prúdenia spalínGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Halaš, O.
114.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Youssef, S.
115.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
116.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
120.
BP
Objednávkový systém s využitím Spring Boot
Kocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, A.
121.
DP
Objektívna metrika na posudzovanie úrovne a benchmarking kybernetickej bezpečnostiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
122.
DPOchrana návrhu logických obvodov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
123.
DPOchrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviekOrgoň, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systémeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.
DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
128.
BP
Optimalizácia plánovania posúdení bezpečnosti v banke podľa platnej legislatívyÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
129.
BP
Osemsmerovka
Grošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Némethy, M.
130.
DP
Ovládanie vzdialenej kamery pomocou pohybov hlavyHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
131.DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
132.BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
133.BP
Planárne diamantové elektrochemické cely pre čistenie vôd
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
134.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 2 Škopek, R.
135.
DP
Pokročilé reprezentovanie reálnych sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
136.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy1 / 2 Proks, D.
137.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
138.
BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
139.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
140.BP
Polohovací kartézsky systém pre skenovací röntgen
Chovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Kittnerová, Z.
141.DP
Ponukovo-dopytovo orientované informačné systémy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Skachová, A.
142.
BP
Porovnanie algoritmov učenia s učiteľom a bez učiteľa na nevyváženej dátovej sadeAndicsová, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
144.
BP
Posúdenie bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov a právnych predpisovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.BPPríprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
147.DP
Príprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
148.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
149.DPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.
DP
Problémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Procesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývoja
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
152.
BPProcesne orientovaný systém pre správu publikačných činnostíKranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
153.
BP
Procesne riadená aplikácia z prostredia autoservisu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chvostek, M.
154.
BP
Procesne riadený CLIKovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Puszter, J.
155.
DPProcesor pre systémy reálneho časuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
156.
BPProgresívna webová aplikácia pre desktopové prostredieÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / --
157.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredieKováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Yefimenko, D.
158.
DP
P2P bezpečná skupinová komunikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
159.BPRádioaktivita v obytných priestoroch
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
BP
Rezervačný systém pre reštaurácie
Kocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Le, V. Q.
162.
BP
Riadenie polohy umelej družice
Kozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Výboch, A.
163.
BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
164.
BP
Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Sedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
DP
Rozpoznanie hovoriacehoKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
166.
BP
Rozpoznanie rečiKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
DP
Rozpoznávanie dopravných značiek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hulina, M.
168.DPRozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.
DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Kačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Habán, M.
170.
BP
Rozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informácií
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kadúch, F.
171.
DP
Rozšírenie zariadení o smart funkcie
Rábek, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
172.
BPSimulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácieÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DP
Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
175.
BPSledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
176.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopieÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Kačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLKB-TLK-SMSFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / --
179.
BP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Polák, L.
180.DPTechniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystémFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.
BPTermonukleárna fúzia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.
DP
Tvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkou
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BP
Tvorba skladového datasetuÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
184.BPTvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robotaKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Slivka, Ž.
185.BPTvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robotaKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.
BP
Údajové štruktúry sietí reálneho sveta
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DP
Uhlíkové nanomateriály pre superkapacitory a batérie
Marton, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
188.DPViacjadrový procesorKohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.DPVirtualizácia procesne orientovaného jazyka Petriflow
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
190.BPVirtuálne laboratórium na vizualizáciu technologických procesovStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
4 / --
191.
DP
Vizualizácia a automatizované spracovanie dát získaných z experimentálnych meraní
Stuchlíková, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Hlatký, R.
192.
DP
Vlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýzaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
193.
BP
Voľná téma z kryptoanalýzy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
194.BP
Voľná téma zo steganografie/stegoanalýzy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Medzihradská, Z.
195.
DP
Vyhodnotenie detektorov CR39 pomocou umelej inteligencie
Čerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
196.
DP
Vytvorenie knižnice Arrhéniových závislostí z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN, vizualizácia a komparácia dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
199.
BP
Využitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetike
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
BP
Využitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
202.
BP
Využitie štandardu Web Components pre návrh webovej aplikácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
203.DPVyužitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhuKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 2
Hulinová, P.
204.
BP
Vývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Delník, T.
Jóba, A.
205.
DP
Vývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
206.DP
Vývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
207.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
208.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
209.
DP
Vývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solution
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Hvozda, B.
210.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
211.DPVývoj SSR webovej aplikácie pre administráciu pretekov v ryboloveRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
212.BPVývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
213.BP
Webová aplikácia pre navigáciu v rámci budovy
Mladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Michalovič, M.
214.
BP
Webová aplikácia pre poskytovanie brigád
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
215.
BP
Webová aplikácia pre správu akvária
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Miksad, M.
216.
BP
Webová aplikácia pre správu vnútropodnikových procesov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šebeňa, M.
217.
BP
Webové rozhranie pre spracovanie prirodzeného jazyka
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
BP
Webový portál na výmenu tovaru a služieb
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
219.
BPZískavanie relevantných hodnôt zo siete senzorov IoT staníc
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
220.
BP
3D Indoor lokalizacia pomocou technologie UWB
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Lacina, M.