30. 10. 2020  18:02 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetovOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Acai berry - netradičné ovocie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Balcová, M.
3.BPAcerola ako prírodný zdroj vitamínu C
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Stankovianska, A.
4.DP
Acyloxyalylácie neochránených izoxazolidín-4,5-diolov v stereoselektívnej syntéze sfingofungínu B
Fischer, R.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kerti, L.
5.
DP
Adsorpčná separácia tyrozol beta-D-fruktofuranozidu z reakčnej zmesi
Antošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kazánová, K.
6.
BPAktivované alkény ako prekurzory smart heterocyklovMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Aktuálne aspekty kozmetiky na ochranu pred nadmerným slnečným žiarením (Z. Turányiová)
Hojerová, J.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DPAlternatívna výroba esterov s využitím následných reakciíOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Chmúrny, R.
9.BPAnalytická metóda na detekciu vybraných pesticídov v kôrovcoch a mäkkýšochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rusiňáková, K.
10.
BPAnalytické metódy na kontrolu rezíduí pesticídov v peliHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rusnáková, M.
11.
DP
Analytické metódy na kontrolu účinnosti čistenia vzoriek pitnej vody
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy
1 / --
12.
DP
Analýza liehovín aromatizovaných anízom fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Horosová, T.
13.
BP
Analýza mikroplastov z vodného prostrediaButor Škulcová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
DP
Analýza obsahu antioxidantov v komerčných produktoch z čučoriedky
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
15.DP
Analýza rutínu v plodoch a listoch drobného bobuľového ovocia
Kreps, F.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
16.
BPAnalýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami syntetických drog
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
18.BPAntibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
19.DPAntifungálna aktivita hydrolátov získaných z rastlínOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
20.
DP
Antimikrobialna aktivita komplexov striebra
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
21.BPAntimikrobialna aktivita kovových komplexov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Antimikrobiálne aktivita esenciálnych olejov získaných z rastlín
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
DP
Antioxidačná aktivita a obsah fenolov v zelenom a čiernom čaji
Kreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Schniererová, A.
24.DP
Antioxidačné a fotoprotektívne účinky C-glykozidov a ich potenciál pre kozmetické aplikácie (Bc. N. Karasová)
Hojerová, J.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Antioxidačné a zdraviu prospešné benefity probiotík (P. Gocníková)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Gocníková, P.
26.
BP
Antioxidačné látky v obilnináchOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Csőz, B.
27.
DP
Antioxidačné vlastnosti extraktu z Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata)
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lašová, I.
28.
DPAntioxidačný potenciál krocínu (L.Černáková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
29.DP
Antioxidanty v baze čiernej a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
30.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mareková, J.
31.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
32.
DP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu a sledovanie toxicity priemyselných analytov voči biomolekulám DNABlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
33.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPAplikácia rekombinantnej reverznej transkriptázy vírusového pôvodu v diagnostike COVID-19.Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.BP
Aplikácia steryl glukozidázy pri príprave bionafty
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
36.
DP
Aplikácia tekutých prírodných sladidiel do cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Haukszová, K.
37.
DP
Application of Mixed-Integer Optimization in the Development of Optimal Time SchedulesKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPAromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.BP
Aromatizácia propánu na hierarchicky štruktúrovaných zeolitoch
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.BP
Arónia čiernoplodá ako superpotravina
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Automatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičovKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
42.BPAutomatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.DP
Automatická detekcia kvality potravín pomocou strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Avokádo - Unikátne ovocie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
45.
BP
Benefity a riziká silikónových derivátov v kozmetických výrobkoch (I. Kúdelová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kúdelová, I.
46.
BP
Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
47.
DP
Bilancia a analýza reakčnej sekcie Fluidného Katalytického Kraku
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Jánošíková, Š.
48.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
49.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
50.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovania
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.BPBiokatalytická produkcia chirálnych alkoholov pomocou enzýmu (S)-1-denyletanoldehydrogenáza
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
53.
BPBiokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatéhoOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
54.DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
56.BPBiologická odbúrateľnosť tenzidov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Biologické účinky Žeruchy peruánskej (Lepidium meyenii)Mošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
58.BP
Biologicky aktívne látky arónie čiernoplodej (Klimová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Belková, P.
60.BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BPBiomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
62.
BPBioplasty možný zdroj mikro a nanoplastov ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.BP
Bioplasty na báze furánových polyesterov
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
64.
BPBiopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
65.
BPBiopolyméry ako zložky gumárskych zmesíHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Bioprodukcia glutamánu sodného
Kurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
67.BPBioprodukcia xylitolu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sedlák, L.
68.
DP
Biotechnologická príprava bakteriálnych α-amyláz pre produkciu maltooligosacharidovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
69.DPBiotransformácia odpadových olejov a tukov pomocou nižších vláknitých húb v procese submerzných fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Maga, A.
70.
DP
Blockchain a jeho využitie v riadení procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DP
CFD modelovanie viacfázového miešaného bioreaktora s imobilizovanými mikroorganizmami
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Cielená úprava metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny punikovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Okša, F.
73.
DP
Cielený knock out nádorových bunkových línií pomocou metódy CRISPR/Cas9
Kozovská, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Munteanu, P.
74.BPCOVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierovSkotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
76.BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Olšavská, Z.
83.DPDefinovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritériíBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhlia
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
85.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 3
--
86.
BP
Delenie azeotropickej zmesi prostredníctvim extrakčnej destilácieSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.DPDelignifikácia jednoročných vlákien s použitím zelených rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Jančíková, V.
88.BPDelignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
DP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor chemických reakcií
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
90.
DP
Deriváty chinolizidínov a ich účinok na prežívanie myšej leukemickej línie L1210Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
91.
BP
Deriváty kyseliny rodanínoctovej ako inhibítory aldózareduktázy
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
92.
BP
Detekcia mikrobiálnych látok pomocou biosenzora na báze DNA, peptidov a protilátok s využitím nanomateriálov ako nosičov
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
93.
DP
Detekcia mikroplastov vo vzorkách faeces
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
94.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
95.DP
Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.DPDomino karbonylačné reakcie v syntéze dusíkatých heterocyklovMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Vyskočil, T.
97.
DPDynamika pôsobenia vybraných biocídov na reprezentantov mliekarensky významnej mykobioty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
98.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.
BPEkologické obalyAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BPEkotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmovZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Gusak, V.
102.
DP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
103.BP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BP
Elektrochemické a spektroelektrochemické štúdium potenciálnych molekulových magnetov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
105.
DP
Elektrochemické stanovenie chloridov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
106.
DP
Elektrochemické stanovenie ortutiČacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Jánska, B.
107.
BP
Elektrochemické štúdium diazepamu na bórom dopovanej diamantovej elektródeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
DP
Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSRAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Elektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémiaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BPElektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémia
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BBFFCH
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
111.BPEliminácia environmentálnych polutantov pomocou rekombinatných peroxidázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Danaiová, M.
112.
BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
113.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
BP
Enzymatická príprava bioaróm
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
116.
BP
Enzýmová syntéza alkylgalaktozidov v dvojfázových systémoch
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Hrušková, M.
117.
DP
Experimentálne štúdium adsorpcie a desorpcie v rámci hybridných reaktívne-separačných systémov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Koričár, R.
118.
DPExpresia génov pre reduktázy mastných kyselín v Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
119.
BPExtracelulárne α-amylázy pre prípravu maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Baranová, T.
120.BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných v kozmetickom priemysle
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
121.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Extrakcia biologicky aktívnych látok zo stromovej kôryHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
123.
BP
Extrakcia látok z brezovej kôry použitím zelených rozpúšťadiel s potenciálom ich využitia v kozmetike
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / --
124.BPExtrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
125.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
BP
Falšovanie potravín a určovanie nástrojov odhaľovania tejto činnosti
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BPFarbenie vlákien zo zmesí PLA/PHBOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.DP
Farmaká v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Pálffy, M.
129.BP
Fermentačná produkcia polymeráz pomocou rekombinatných mikroorganizmov
Krasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
130.DPFermentované kukuričné produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
131.
DPFluorescenčná spektrometria a chemometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
132.
BP
Fotoaktívne materiály na báze aptamérov pre detekciu vírusov, baktérii a mikropolutantov
Svitková, V.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.
DP
Fotoindukované procesy fotoiniciátorov aktívnych vo viditeľnej oblasti – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Czikhardtová, K.
135.BP
Fotokatalyzátory modifikované grafénom a kovmi
Dvoranová, D.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kováčiková, G.
136.
BP
Frakčná destilácia vzduchu
Janošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
137.
DPFungálne polosuché fermentácie ako zdroj zaujímavých bioaktívnych látok a enzýmov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
138.
DP
Funkcionalizácia enoléterov pre syntézu chromogénnych heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
139.
DP
Funkčná a in silico analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
140.
BP
Fyzikálna rafinácia rastlinných olejov
Kocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
141.
BP
Fyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože a potenciálne zdravotné riziká
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rudinská, D.
142.DP
Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu hemicelulóz vo vodnej fáze
Soták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
DP
Heterogénne zrazeniny struvitu a ťažké kovy
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Paganová, K.
144.
BP
Hmotnostná spektrometria na detekciu toxických látok v environmentálnych vzorkách
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
145.
DP
Hodnotenie baktericídneho pôsobenia kyseliny chlórnej
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
146.
DPHodnotenie kvality bio-výrobkov z MangaliceStaruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
147.DPHydrofóbne iónové párovanie chrenovej peroxidázyMastihuba, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Rošová, M.
148.BP
Hydrotalkity
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
149.
BP
Hygiena potravín a plazmové technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Meriačová, D.
150.
BP
Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Tóthová, D.
151.
BP
Charakteristika funkčných zložiek potravín a ich účinky na zdravie spotrebiteľa.
Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
152.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Smrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
153.
BP
Charakterizácia imprintovanýh polymérnych adsorbentov pre selektívnu extrakciu pantenolu z farmaceutických vzoriek
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
154.
DP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kováč, M.
155.
BP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Melicherová, P.
156.
DP
Charakterizácia procesu zachytávanie CO2 prostredníctvom absorpcie spojenej s chemickou reakciou
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bunevska, T.
157.
DP
Charakterizácia rastu @Geotrichum candidum@ v modelovom prostredí s aplikačným potenciálom pre výrobu syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
158.
DP
Charakterizácia zástupcov rodu Staphylococcus izolovaných z potravín a prostredia
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Szigetiová, A.
159.
BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
160.
BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
161.
BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesníLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľaŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Choroby vín spôsobené kvasinkamiFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
164.
BPChyby a falšovanie čokoládových cukroviniekMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Vavrová, V.
165.BPIdentifikácia metabolitov v Trichoderma atroviride
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
166.
BP
Identifikácia ovocia, zeleniny a semien v smoothie nápojoch
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Galliková, D.
167.
BP
Identifikácia samo-deštrukčných prvkov vo výrobkoch spotrebného charakteru
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
168.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
169.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
170.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
171.
BP
Imobilizované epoxidhydrolázy a ich aplikácie
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.
DP
Inovatívne postupy v oblasti inteligentného monitoringu vybraných biomarkerov v odpadových vodáchMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
174.DPInterakcie meďnatých komplexov Cu (II) s patogénnymi baktériami a hubamiKryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Chomová, D.
175.
DP
Investigation of the freezing step in lyophilization
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Lapeš, P.
176.
BP
Inžiniersky pohľad na globálne klimatické zmeny a ekológiu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
177.
DP
Inžinierstvo kostného tkaniva
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
BP
Izolačné stavebné materiály – penobetónOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
179.BPJe hliník vo vakcínach nebezpečný?
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
180.BPKarcinogénne kadmium na detských ihriskách? Môže mať vplyv aj na plodnosť. Spektrometrické stanovenie tohto prvku
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
181.
DP
Katalytická hydrodeoxygenácia a krakovanie bio-oleja z pyrolýzy lignocelulózovej biomasy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Labanc, M.
182.
BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Škultéty, M.
183.
BPKatalytická príprava éterov použitím zeolitovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
184.
DP
Keramické kompozitné materiály pre medicínske využitieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
185.BPKinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
186.
DP
Kinetika výroby chirálnych laktónov s imobilizovanou celobunkovou cyklohexanón monooxygenázouIlleová, V.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
BP
Klasifikácia karcinómu endometria pomocou genomických, proteomických a histologických analýz
Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
188.DP
Koloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.
BP
Komplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečivá
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
190.
DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlačFeranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
191.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
192.
DPKomunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
193.BPKonjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadeniaEckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
195.
BP
Konštrukcia rastlinných bionanočastíc na degradáciu polutantov
Dercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
196.
BP
Kontaminované územia a remediačné technológie
Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Harant, L.
197.
DP
Konverzia etanolu na významné alkéky
Horváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
198.BPKonverzia glycerolu na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
199.
BP
Koordinačné zlúčeniny prechodných kovov s kyselinou 4-aminosalicylovou a N,N-ligandami ako potenciálne antibiotiká ďalšej generácie
Fronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
200.DP
Korózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
201.
BP
Ktoré zdroje bielkovín sú najlepšie?Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Šimončič, M.
202.
BP
Kvaka (Brassica napobrassica) - zelenina našich predkov
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
203.BPKvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
BP
Kvantovo-chemické výpočty ionizačných potenciálov.
Granatier, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.
BP
Ľan: starodávny liek a moderná super potravina
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
206.
BP
Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.BP
Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdroje
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
208.BPMagnetizmus komplexov mangánu(III) s N4O2 hexadentátnymi ligandamiPogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
209.
BP
Magnetizmus komplexov niklu(II) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšková, A.
210.
BP
Magnetizmus komplexov železa(III) s NO2 tridentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
211.BP
Mak siaty (Papaver somniferum L.) - tradičná slovenská plodina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
212.
BPManažment zrážkovej a šedej vody jestvujúcej prevádzky - návrh vodozádržných opatrení a nakladanie s dažďovými vodami; úprava a recyklácia technologických a odpadových vôd.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
213.
DP
Matematické modelovanie chladenia gumového pásu
Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Gaňová, P.
214.
DPMatematické modelovanie membránovej separácie na čistenie surového bioplynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
215.
DP
Materiálový prieskum novodobých zbierok SNG zameraný na polymérne látkyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.BPMateriálový prieskum zbierok novodobého umenia Slovenskej národnej galérieČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
217.
DP
Meďnaté komplexy Cu (II) a ich vplyv na biologickú aktivitu patogénnych baktérií a húb
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
218.
DP
Membránové procesy v úprave vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
219.
DPMeranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancieBačiak, L.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Szabo, M.
221.
DPMeranie fyzikálnochemických vlastností iónových kvapalín ako potenciálnych rozpúšťadiel v chemickej technológii
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Cagáňová, I.
222.
DP
Metabolické profilovanie vybraných organických kyselín vo vybraných zeleninových šťavách pomocou Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
223.DP
Metabolické zmeny vo vybraných regiónoch mozgu merané pomocou lokalizovanej 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na animálnom modeli
Kašparová, S.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.BPMetódy úpravy vedľajších produktov zo spracovania ovocia a zeleninyOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Nagyová, V.
225.
BP
Mikrobiota a jej význam v prevencii rôznych chorôb
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
226.
DP
Mikroflóra oslieho mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Labačková, P.
227.
BPMikroplasty – zdroje a ich výskyt v rôznych zložkách životného prostrediaMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
228.
BPMikroplasty a baktérieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
229.DPMikroskopické huby produkujúce enzýmy s tioglukozid glukohydrolázovou aktivitou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
BP
Modelovanie a návrh riadenia v prostredí UniSim DesignOravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
231.
DP
Modelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Gömöry, M.
232.
BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
233.
BPModelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.
BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, T.
236.BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudobných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
237.
BP
Monitorovanie kvality ovzdušia v prednáškových miestnostiach
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
238.
BP
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí - fyzikálne princípy
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
239.DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
240.
BP
Motorizovaný posuvník pre videokameru
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Durgala, M.
241.
DP
Možnosti identifikácie mikroorganizmov pomocou NMR spektroskopie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Pillárová, B.
242.
BP
Možnosti imobilizácie enzýmov pri príprave biosenzorov s využitím rôznych elektródových materiálov
Sochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
243.
BPMožnosti kozmetických výrobkov pri ochrane kože pred škodlivinami životného prostredia (M. Rybárik)Hojerová, J.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
244.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
245.
BP
Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Varcholová, K.
246.
BP
Možnosti syntézy psammaplyzínov, prírodných 4-hydroxy-spiro-oxepínizoxazolínov so širokým spektrom biologických vlastností
Fischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
247.BP
Myrozináza – enzým pre prípravu látok s protirakovinovým účinkom
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
248.
BPNanomateriály na báze grafénu a vodíková energia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
249.
BP
Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečisteniaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
250.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre pedagogikuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
251.
DP
Návrh a implementácia mobilných aplikácií
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.
BP
Návrh a implementácia riadiacich algoritmov na 8-bitovom mikroprocesore
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Bujdáková, M.
253.
DP
Návrh a optimalizácia parametrov výrobne kyslíka v prostredí ropnej rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
254.BP
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre vedu a výskum
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.DPNávrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre zamestnancovČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.DPNávrh a trénovanie komunikačného robotaOravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
258.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu streptomycínu
Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
259.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu tetracyklínov
Ačai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Klčová, K.
260.
BP
Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny jantárovej
Červeňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, R.
261.
BPNávrh biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovejOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
262.
BP
Návrh dvojstupňového procesu na splyňovanie tuhého alternativného paliva (TAP)
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
263.
DPNávrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
264.
BP
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Fuzzy Logic Toolboxu Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
265.
BPNávrh hybridného systému bioreaktor-mikrofiltrácia-adsorpcia pre výrobu ružovej arómyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
266.
BPNávrh jednotky na kryogénnu separáciu kyslíka zo vzduchu pre splyňovač ťažkých ropných zvyškovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Poláková, N.
267.
BP
Návrh membránovej jednotky na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
268.
BP
Návrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
269.
DP
Návrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre chemický reaktor
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
270.
BPNávrh procesov absorpcií zlúčenín chlóru a síry z plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého komunálneho odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Menkeová, M.
271.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
272.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
273.
DP
Návrh stravovacieho režimu pre osoby s rôznou fyzickou aktivitou
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
274.
BP
Návrh technologickej linky na výrobu formaldehydu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BP
Návrh technológie na regeneráciu odpadových olejovTimár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Holienka, K.
276.DPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
277.DP
Návrh vhodnej technológie na efektívnu separáciu 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu z pribudliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
278.BPNedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktovDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Hámorová, Z.
279.
DP
Nepriame elektrochemické stanovenie kazeínu na pokročilých elektródových materiáloch
Švorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pinkeová, A.
280.
BP
Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.BPNie je sacharid ako sacharid
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Živčicová, A.
282.
BP
Nikarbazín - elektrochemické správanie a možnosti jeho elektroanalytického stanoveniaŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
283.
BP
Nižšie vláknité huby ako zdroj zaujímavých enzýmov produkovaných pomocou polosuchých fermentáciíKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Leňová, B.
284.
BP
Nové druhy biologicky aktívnych látok v kozmetike (Lenka Lindtnerová)Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
285.DP
Nové metódy analýzy esterov tokoferolov s mastnými kyselinami
Kreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondriašová, Z.
286.BP
Nové perspektívy fermentovaných mliečnych výrobkov a ich význam pre zdravie
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
287.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
288.BPNové potenciálne liečivá pre farmaceutický priemysel a ich reakcie s redukčnými činidlamiDarvasiová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DPNové prístupy v príprave chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Garajová, N.
290.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
291.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
292.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
293.BPNovodobá elektronika bez kremíka
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
294.
BP
Nutričné a biologické vlastnosti semien Moringa oleifera
Mošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.
DP
Nutričné a senzorické aspekty rastlinných nápojovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Varechajová, P.
296.
BP
Obilniny našich predkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Balážová, L.
297.
BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
298.
BPOdpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populáciiMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
302.
BP
Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôdBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
303.
DPOdstraňovanie lindánu z vôd adsorpciouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
304.
BPOdstraňovanie niklu z vôd adsorpciouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
305.
DP
Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd procesom adsorpcie
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Babjak, D.
306.DPOdstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd koaguláciou a ozonizáciou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
307.DPOdstraňovanie vybraných prioritných organických látok a mikropolutantov v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Šoltýsová, N.
308.
BPOchranné prvky zamedzujúce falšovaniuDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
309.
BPOpatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.BPOpatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
311.
DP
Optimalizácia podmienok biokatalytickej prípravy fenylacetaldehydu z 2-fenyletanolu
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.DPOptimalizácia podmienok fermentácie pre produkciu limonén-1,2-epoxidhydrolázyÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kaniaková, K.
313.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.DP
Optimalizácia pracovných podmienok SDE pre extrakciu organických zlúčenín zo vzoriek vín
Špánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
315.
BP
Optimalizácia rafinácie ľaničníkového oleja na výrobu bionafty
Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
316.
BP
Optimalizáciu procesu výroby a separácie ETBELabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
317.
BP
Optimalizáciu procesu výroby monochlór benzénu priamou chloráciou benzénuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
319.
BP
Oxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátoroch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.
DP
Oxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátoroch
Gašparovičová, D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DP
Oxidácia cyklopentanónu na heterogénnych katalyzátorochGašparovičová, D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
322.BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Breza, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
323.BPOznačovanie Nutri Score v mäsových výrobkochOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
324.
BP
Parametre spekania vs. tvarová stálosť keramických kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlače
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
325.
BP
PCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.
BP
PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
327.
DP
Plazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzory
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
328.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
329.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
330.
BPPlazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
331.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
332.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
333.BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
334.DP
Podmienky pre nitritáciu v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Karlovská, I.
335.DP
Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
336.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
337.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaseková, A.
338.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
339.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sietiImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
340.
DP
Porovnanie kvality celosvalových šuniekStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
341.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálovDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
342.BPPorovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
343.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Tomka, M.
344.BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
DP
Porovnanie tradičnej a modernej receptúry pri výrobe rôznych druhov kaší
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lissová, I.
346.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.DPPosúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizikaLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
348.BP
Posúdenie možnosti repoweringu priemyselnej teplárne
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kšiňanová, M.
349.
BP
Posúdenie náhrady ionomeničovej technológie za reverznú osmózu pri výrobe demineralizovanej vody
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kissová, E.
350.
DPPosúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobkuPopovičová, A.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Hanuljaková, H.
351.BP
Potencial "zelených" C-glykozidov v kozmetike (Silvia Lesná)
Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
352.DPPotravinárske využitie vybraných prírodných farbívSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
353.
BP
Použitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom v environmentálnej analýze
Vyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
354.BPPovrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
355.
DP
Povrchovo aktívne látky z vedľajších produktov potravinárskych výrob
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Holkovičová, T.
356.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov z mlieka
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Podhradská, S.
357.
BP
Predikcia stability látok rozkladajúcich sa pri fázovej premene.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
358.
BP
Predikcia stability materiálov pomocou termoanalytických metódCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
359.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metód
Dubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metód
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
361.
BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
362.BP
Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
363.
DP
Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkachImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
364.
DP
Prevádzková optimalizácia a možnosť uplatnenia nových technológií pri výrobe alkylátu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Švistun, L.
365.
BP
Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktuVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
366.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
367.BPPrieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy drevaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
369.
BPPríprava a charakterizácia katalyzátorov pre depolymerizáciu lignínuHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
370.DPPríprava a charakterizácia nikelnatých komplexov s chelátujúcim aminobenzimidazolovým ligandom
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Varga, R.
371.
DPPríprava a aplikácia rekombinantnej reverznej transriptázy na diagnostiku COVID-19Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
372.
BPPríprava a charakterizácia katalyzátorov pre výrobu biopalívHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.
BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
374.DPPríprava a charakterizácia polymérnych adsorbentov s odtlačkami molekúl pre vybrané biologicky aktívne látkyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Špačková, A.
375.
DP
Príprava a charakterizácia špeciálnych pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Bombová, M.
376.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskeOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
378.
DP
Príprava biologicky účinných látok pre potravinársky priemysel z prírodných surovín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
379.BPPríprava bionafty pomocou transesterifikácie nepotravinárskych surovínOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
380.
DP
Príprava bionafty transesterifikáciou nepotravinárskych olejov na hydrotalcitoch
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
381.
BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Milata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
382.
DP
Príprava éterov v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
383.
BP
Príprava grafén oxidových elektród pre senzoriku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
384.
BPPríprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektornikyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
BP
Príprava Janusových mikromotorov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
386.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.
BP
Príprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikácieOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
388.
BP
Príprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanov
Kroneková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
389.
BP
Príprava selektívnych adsorbentov pre extrakciu biologicky aktívnych látok z rastlinných materiálov
Hroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
390.BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
391.
BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
392.
DP
Príprava vlákien z obnoviteľných zdrojov
Hricová, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
394.
BP
Probiotika novej generácie
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Paprčková, Z.
395.
BP
Procesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vodyDrtil, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
396.
BP
Produkcia bioaktívnych peptidov s Pichia pastorisRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
397.
BP
Produkcia kyseliny eikozapentaénovej pomocou polosuchých fermentácií vláknitou hubou Mortierella alpina
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
DP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnými kvasinkami Rhodosporidium toruloides
Holič, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
399.
DP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
400.
BP
Produkcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
401.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadielPolakovič, M.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
403.
DP
Progresívny elektrochemický senzor na stanovenie liečiva znižujúceho mortalitu ochorenia COVID-19
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Benková, A.
404.
BP
Proti koronavírusom zrejme pomáha selénManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
405.
BP
Prvková analýza pomocou vysoko- rozlišovacej atómovej absorpčnej spektrometrie s kontinuálnym zdrojom žiarenia
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Olejár, S.
406.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
407.
BPPrvková analýza výživových prípravkovČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
408.DPPurifikácia a charakterizácia novej vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
409.
BP
Rakytnik rešetliakový ako superpotravina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
410.
DPRakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
411.
BP
Rastlinné extrakty s biologickými účinkami na hmyz
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Rastlinné glykozidázy ako biokatalyzátory
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
413.
BPRastlinné nápojeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Sagan, B.
414.
BP
Reakcie nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmácii sledované spektroskopickými technikamiRapta, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
416.
BPRecyklácia papiera – mýty a faktyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
417.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
418.BPRecyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
419.BPRecyklácia plastov a ich využitie na hodnotné petrochemikálie
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
DP
Recyklácia plastových odpadov použitím dvojstupňového procesu krakovania
Vasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vatrt, M.
421.
DP
Recyklácia viacvrstvových fólií
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
422.DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny erukovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
423.
DP
Redukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karaffová, K.
424.
BP
Redukčné diéty - ktoré sú bezpečné a účinné?
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kolesárová, K.
425.
BPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol - voda
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sammarah, M.
426.
DP
Rekombinatná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcií COVID 19
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žigová, K.
427.DPRekonštituovany model 3D rohovky pre štúdium fototoxicity vybraných liečiv a zdravotníckych pomôcokKanďárová, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
428.DP
Relativistická kvantová kryštalografia atómu ortuti a jednoduchých modelových zlúčenín ortuti
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in KabulZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
430.DPRemoval of Selected Contaminants from Water in KabulZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
431.
BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
432.
DP
Research of inhomogeneous lyophilizationRajniak, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
433.BP
Resistencia veterinárnych patogénov voči antibiotikám
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
434.
DP
Rezistencia baktérií u psov a ich majiteľov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
435.
DPRiadenie a optimalizácia batériových úložísk v koncepte smart grid
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.BP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
437.
DP
Riadenie technologických procesov s využitím PLC
Kalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kavor, J.
438.
DPRobotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôdOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
439.
BP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
440.
BP
Rozpustnosť prírodných extraktívnych látok v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
441.BP
Rozpustnosť roztavených kovov v roztavených fluoridových/oxidových systémoch a elektrónovo vodivé sklá
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT4--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
442.
DP
Sekvenčná degradácia PCB bionanočasticami a baktériamiDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hurbanová, M.
443.
BP
Selén vo výživeOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
444.
DP
Senzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských salámStaruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
445.
DPSenzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských šalátovStaruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
446.
BP
Separácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
447.
DP
Separácia horčíka prostredníctvom zrážania s využitím iónovýmenných membrán
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
448.
BPSchopnosť E. coli tvoriť biofilmMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
DP
Simulácia a optimalizácia vulkanizácie gumárenských výrobkov využitím CFD
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
450.BP
Simultánne elektrochemické stanovenie ťažkých kovov prietokovým systémom
Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
451.
DPSírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matríc
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Mikolajová, M.
452.DP
Sledovanie a optimalizácia procesu prípravy výroby nemliečnych probiotických nápojov
Minarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Smorádková, K.
453.
DP
Sledovanie dynamiky redukcie obsahu dusitanov vo fermentovaných mäsových výrobkoch
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
454.BP
Sledovanie glykozylačného stavu proteínov afinitnými metódami využívajúcimi lektíny
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
455.BPSledovanie interakcií vybraných liečiv s nanočasticami pomocou elektrochemického senzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2 Krettová, M.
Chlaňová, M.
456.BPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
458.
BP
Slnečnica hľuznatá – topinambur - využitie pre potravinrárske účely
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hícová, A. M.
459.
DP
Softvérové senzory pre priemysel
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Križan, D.
460.
DPSorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
461.
BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia fotografiíOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
462.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentovOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BBFFCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
463.
BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
464.
BP
Spektroelektrochémia v 21. storočí
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
465.
BP
Spektroelektrochémia v 21. storočí
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
466.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie kvality tlačového procesuOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
467.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych zlúčenínKleinová, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
468.
DP
Spektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov derivátov chinizarínu
Barbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
469.
DP
Splyňovanie zmesí plastového odpadu a zvyšku z jednotky hydrokrakovania zvyškov (RHC)
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIxA
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
470.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
471.
DP
Spracovanie kalových vôd a fermentačného zvyšku z anaeróbnej stabilizácie a bioplynových staníc
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
472.BPSpracovanie odpadových plastov použitím dvojstupňového procesu krakovania za vzniku C3 a C4 uhľovodíkovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
473.
DP
Spracovanie rekombinantných enzýmov využívaných pri diagnostike ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
474.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
475.
DP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieVyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
DP
Stanovenie jódu metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiareniaČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Štěpánek, S.
477.
DP
Stanovenie kumarínov fluorescenčnou spektrometriou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Baránková, K.
478.
DP
Stanovenie pesticídu Sulprofos v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím enzýmového biosenzora
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
479.
DP
Stanovenie polutantov priemyselných odpadových vodách pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Viktoryová, N.
480.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
481.BP
Stanovenie prvkov vo fyziologickom roztoku
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
482.
DP
Stanovenie sulfidov metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
483.BPStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkochČacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
484.
BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánochHrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
485.
DP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov vo včeláchHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Micháliková, M.
486.DPStresová odpoveď vláknitých húb na antifungálne aktívne azoly
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
487.DP
Subfrakcie lipoproteínov a ich úloha v rozvoji aterosklerózy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
488.
BP
Sušenie čistiarenských kalov – nevyhnutnosť alebo slepá cesta slovenského čistiarenstva?
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
489.
DP
Syntéza a analýza potenciálne biologicky aktívnych koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych N-ligandov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
490.BP
Syntéza Artemonu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Holub, M.
491.
DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov perfluórsubstituovaných benzoových kyselínMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
492.DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidu-pentafluórbenzoovej kyseliny na prípravu nových opto-elektronických materiálov a nových biologicky aktívnych zlúčením
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
493.
DPSyntéza a syntetické využitie 5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
494.
DP
Syntéza a vlastnosti analógov PomaroseSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
495.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
496.
BP
Syntéza HerbacuSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
497.
BP
Syntéza koordinačných zlúčenín s potenciálnym protirakovinovým účinkom na báze 3,5-dinitrosalicylovej kyseliny a N alebo P-ligandov s prechodnými kovmi.Herich, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
498.
DP
Syntéza modelového makrolidového antibiotika
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
499.
BP
Syntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicíne
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
500.
BP
Šifrované procesné riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
501.
BP
Školské stravovanie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
502.
BP
Štruktúra a Charakterizácia (Oxo)-(Fluoro)-Hlinitanov pre Elektronické a Fotonické Aplikácie
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
503.
DP
Štúdium antimikrobiálnych účinkov nízkoteplotnej plazmy typu multi-hollowMošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szeif, O.
504.
BP
Štúdium a optimalizácia podmienok kultivácie cyanobaktérie Spirulina platensis
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
505.
BP
Štúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených extrakciou
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
506.BP
Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Štepanovský, J.
507.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchKlein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
508.BP
Štúdium expresie špecifických proteínov v leukemických bunkách
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
509.DPŠtúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
510.
BPŠtúdium inhibície vírusu SARS-CoV-2 metódami dokovaniaOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
511.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektoch
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
512.BP
Štúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.
Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
513.
DP
Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
514.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
515.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
516.
DP
Štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
517.
DP
Štúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné využitieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vavro, M.
519.
DP
Štúdium predspracovania kukuričnej slamy pre zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
520.DP
Štúdium proteolytických enzýmov z vláknitých húb z rodu Trichoderma
Šimkovič, M.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
521.
DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Tkáčová, K.
522.
DP
Štúdium reaktivity izoxazolidín-4,5-diolov s Wittigovými činidlami: aplikácia v syntéze pyrolidínových derivátovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
523.
BP
Štúdium selektivity stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu vybraných skupín VOC
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
524.BPŠtúdium substrátovej špecificity a stability vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
525.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
526.DPŠtúdium transportu iónov cez iónovýmenné membrány v procese Donnanovej dialýzyČerveňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimášek, M.
527.
DP
Štúdium účinku derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
528.DPŠtúdium účinnosti deacidifikačného procesu z hľadiska rovnomernosti v štruktúre papieraOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
529.
BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neuronových sietí
Matúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
530.
DPŠtúdium vlastností ADRE plazmy pri rôznych podmienkachOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
531.
DPŠtúdium vlastností imobilizovaných oxidoreduktáz a ich využitie pri vzájomnej premene alkoholov a karbonylových zlúčenín pre priemysel prírodných arómÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
532.BP
Techniky imobilizácie aptaméru a jeho elektrochemická charakterizácia na rôznych elektródových materiáloch
Sochr, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
533.
BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
534.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
535.BP
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
536.DPTeoretické štúdium chemickej štruktúry a termodynamiky vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
537.
BP
Teoretické štúdium koordinačných zlúčenín medi s biologicky aktívnymi ligandmi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
538.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcie
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
539.
BP
Teoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2
540.
BP
Termokatalytické transformácie lignocelulózy na zelené chemikálieKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
541.
DP
Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
542.
DP
Testovanie využiteľnosti filmovej odparky na regeneráciu iónových kvapalín
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Rončák, R.
543.BP
Tlačené Perovskitové solárne články
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
544.
BP
Tlačené uhlíkové vrstvy pre senzorické aplikácie.
Hatala, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
545.DPTrace amine-associated receptor one (TAAR1) ako cieľ pre nové lieky na poruchy CNS
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Khoury, T.
546.
BP
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
547.
DP
Transformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú vo vzorkách mlieka po ko-kultivácii Lactococcus lactis a Geotrichum candidumGreif, G.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
548.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
549.BPTransparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiálOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
550.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
551.DPTriedička farebných objektov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
552.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
553.
DP
Tvorba Edukačných ZariadeníValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5--
554.
DPTvorba responzívne webového systému na tvorbu rozvrhov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
555.
DP
Účinok vybraných antokyánov na leukemické bunky
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
556.BP
Uhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.
DP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Bátorová, A.-M.
558.
BP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibéb
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
559.
DP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Melicherová, K.
560.BP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
561.
BP
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Umbelopsis isabellina
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
562.BPValidácia teoretických výpočtov spektroskopických veličínMichalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
563.
BP
Vedľajšie produkty vinárskeho priemyslu a ich využitie pri výrobe cereálnych produktov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Gregová, K.
564.
DPViacúrovňová intenzifikácia procesu sušenia chlorovodíkaLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
565.
BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
567.
DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
568.
BP
Vlákna na báze kyseliny polymliečnej
Hricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
569.BPVodivosť transparentných elektród pre organickú elektronikuOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
570.
DP
Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DP
Vplyv cemtirestatu na metabolickú redukciu vybraných chemoterapeutík aldo-ketoreduktázami
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
572.BPVplyv degradačných produktov organochlórovaných pesticídov na biologické odstraňovanie dusíkatého znečisteniaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Horná, A.
573.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
576.
BP
Vplyv izotiokyanátov na expresiu špecifických proteínov v leukemických bunkách.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
577.
BP
Vplyv kovových iónov na aktivitu hemicelulolytických glykozidáz
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
578.
BP
Vplyv kvasiniek na aromatické vlastnosti hroznového vína
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
579.
DP
Vplyv liečiv na aktivitu nitrifikačných baktériíOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
580.
BP
Vplyv nečistôt odpadových glycerolov na rast a produkciu Pichia pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lichvárová, P. Ľ.
581.
BP
Vplyv nových technológii v potravinárstve na kyslomliečne baktérie
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
582.BPVplyv odpadového oleja na produkciu polynenasýtených mastných kyselín v Mortierella alpina v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sadkova, M.
583.
DP
Vplyv oxidačných produktov organochlórovaných mikropolutantov na prevádzku reaktora s aktivovaným kalom
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
584.
BPVplyv pH na zrážanie S2- z reálnej odpadovej vodyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
585.
BP
Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
586.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných organochlórovaných mikropolutantov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
587.
DP
Vplyv procesných parametrov na distribúciu síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAB)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Gergelyová, K.
588.
BP
Vplyv rastových podmienok Gluconobacter oxydans na oxidačnú aktivitu pri biotransformácii aromatických alkoholov
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
589.DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
590.
BPVplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramikyVeteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
591.DP
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.
BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
593.DPVplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojívKuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
594.
DP
Vplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
595.
DP
Vplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
596.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLAPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
1 / --
597.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLAOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
598.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Ondria, M.
599.
DP
Vplyv vody s nízkou neutralizačnou kapacitou na ČOV so špecifickými podmienkami prevádzkyImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
600.
DP
Vplyv vonkajších interiérových faktorov na degradáciu polymérnych materiálov zastúpených v zbierkových predmetoch Slovenskej národnej galérieVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
601.
BPVplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
602.
BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
603.
BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
604.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálovGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
605.
BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sokolová, E.
606.BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMATxA--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
607.DP
Výber vhodných štarcovacích kultúr na výrobu nemliečnych probiotických nápojov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Baliová, K.
608.DPVýpočet priamych emisií skleníkových plynov a návrh opatrení na ich zníženie pri výrobe automobilovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.
BP
Výroba anilínu hydrogenáciou nitrobenzénu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sabela, J.
610.
BP
Výroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
611.
BP
Výroba čistého etanolu
Markoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Záhorčák, S.
612.BP
Výroba etylesteru kyseliny octovej
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
613.
DP
Výroba fenylacetaldehydu a kyseliny fenyloctovej v membránovom hybridnom systéme
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Sujová, L.
614.
BP
Výroba kvasničného extraktu
Illeová, V.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
615.
BP
Výroba propylén glykolu
Labovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
616.
BP
Výroba vodíka z glycerolu
Janošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Szenesiová, B.
617.BP
Výskyt vybraných typov liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný spôsob detekcie
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dratva, D.
618.
DP
Vyšetrovanie adsorpčných kapacít na multimodálnych adsorbentoch
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Chomjaková, D.
619.
DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Polakovič, M.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
620.
DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
621.
BP
Vytváranie ochranných prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 3
--
622.
BP
Využitie aditív na úpravu kvality ražného pečiva
Lauková, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
623.
DPVyužitie adsorpcie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdrojaZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
624.
DP
Využitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementov
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
625.
BP
Využitie fotoelesticity v praxi
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.DPVyužitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstvaOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
627.
BP
Využitie gélov pri čistení objektov výtvarného umenia
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
628.
DP
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
629.
BP
Využitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simuláciíPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
630.BPVyužitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simuláciíPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
631.
BP
Využitie hmyzu ako potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
632.
DP
Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
633.
BP
Využitie indexu lomu na meranie obsahu FAME v produktoch transesterifikácie ľaničníkového oleja
Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
634.
BP
Využitie koagulácie a flokulácie na zlepšenie kvality banských vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
635.
DP
Využitie kompozitných zmesí pri výrobe cereálnych výrobkov
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
636.
DPVyužitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom na chiraľnu analýzu vínVyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Leder, M.
637.
BP
Využitie kvapalinovej chromatografie a inovatívnych techník extrakcie látok pri analýze liečivých rastlín a iných zložitých samples
Hroboňová, K.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Krasňanská, L.
638.
BP
Využitie membrán pri čistení odpadovej vody za účelom jej použitia pri zavlažovaníButor Škulcová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
639.
BP
Využitie mikroextrakčných techník na analýzu kontaminantov v odpadových vodách
Szarka, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
640.
BPVyužitie molekulovej spektrometrie v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Suchánková, K.
641.BPVyužitie monolitických materiálov pre extrakciu biogénnych amínov v potravinových vzorkáchVyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
642.
DP
Využitie multiSBSE-GCxGC-TOF-MS pre určenie geografického pôvodu botrytizovaných vín
Špánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--