22. 5. 2019  1:08 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPBezprecedentné zmiešané kaplingyBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
9.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
10.DizPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
11.DizPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
12.DizPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.DizPCeloprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinériiPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPDeriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: hodnotenie biologickej aktivityŠtefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.DizPDizajn a syntéza nových fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických ligandov pre magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny prechodných kovovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.DizPElastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
21.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
25.DizPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania biomasy v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
26.DizPExpertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
27.DizPFluórované heterocyklické zlúčeninyMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.DizPFluórované chinolóny - ich príprava a vlastnostiMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.DizPFosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkamGriač, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
30.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.DizPGumárske zmesi s prírodnými polymérmiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
35.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.DizPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
38.DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
39.DizPChromatografická separácia fenyletanoidných glykozidovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPImobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakciíBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.DizPIn vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíkaValachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPKombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techníkKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPKompozitné materiály na báze elastomérov a magneticky aktívnych plnívKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
44.DizPKonverzia odpadných polyalkénov na plynné monoméry využiteľné pre petrochemické syntézyHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
46.DizPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPKorózia a zvetrávanie úžitkových skielChromčíková, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.DizPKorózia superzliatin pre energetické aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
49.DizPKryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.DizPKryštalizáciou indukované asymetrické transformácie ako univerzálna, praktická metodológia na syntézu funkcionalizovaných amino kyselín a ich derivátov.Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
51.DizPKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
52.DizPKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
53.DizPKvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membránValachovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
54.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
55.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
56.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
57.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
58.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
59.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
60.DizPMatematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodůPata, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
61.DizPMechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniachSulová, Z.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPMetódy čistenia a ochrany objektov z prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
63.DizPMikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.DizPMikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
65.DizPMnožinové riadenie nelineárnych systémovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
66.DizPModelovanie a optimalizácia RHC reaktorovMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.DizPModelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysleHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
68.DizPModifikácia povrchových a štrukturálnych vlastností papierov na balenie potravínŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
69.DizPModifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
70.DizPMolekulárna charakterizácia komponentov transfer faktoraŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
71.DizPMolekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidítBarteková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.DizPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.DizPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
74.DizPMolekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DizPMožnosti a limitácie komprehenzívnej plynovej chromatografie s prietokovým a tryskovým modulátoromŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
76.DizPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
77.DizPMožnosti inovácie nápojov na báze cereáliíKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
78.DizPMožnosti odstraňovania farmaceutík na čistiarni odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
79.DizPMožnosti odstraňovania mikroplastov z rôznych typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.DizPNávrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.DizPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.DizPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
84.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
85.DizPNové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostrediaŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
86.DizPNové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácieKronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.DizPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
89.DizPObjasnenie funkcie novoidentifikovaných posttranslačných modifikácií proteínov podieľajúcich sa na udržiavaní stability genómuČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
90.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
91.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
92.DizPOvplyvnenie vápnikovej signalizácie prostredníctvom modulácie vápnikovej pumpyMájeková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
93.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
94.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
95.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
96.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
97.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
98.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
99.DizPPerspektívne elektrochemické senzory v environmentálnej analýzeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
100.DizPPočítačové simulácie DNA a chromatínu.Špitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
101.DizPPokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
102.DizPPolymérne hydrogély pre enkapsuláciu buniek založené na duálnej sieti polysacharidov tvorenej iónovými a click väzbamiLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
103.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
104.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
105.DizPPolymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysleEckstein, A.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
106.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
107.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
108.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
109.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
110.DizPPosúdenie účinku binárnych a ternárnych eutektických rozpúšťadiel na modifikáciu vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
111.DizPPoužitie heterogénnych katalyzátorov pre prípravu pokročilých motorových palív z rastlinných olejovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
112.DizPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
113.DizPPredikcia obsahu zlúčenín chlóru a síry v plynnom produkte zo splyňovania odpadu a biomasy a návrh procesov na ich odstránenieHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
114.DizPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov pre solárne článkyMičušík, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
115.DizPPríprava a charakterizácia pórovitých Si3N4 mikroguličiekHnatko, M.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
116.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
117.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
118.DizPPríprava a vlastnosti nových chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.DizPPríprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológiíTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
120.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
121.DizPPríprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťamiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
122.DizPPríprava, izolácia a charakterizácia enzýmov pre produkciu terpénovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
123.DizPPríprava moderných dusíkato-sírnych hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
124.DizPPríprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.DizPPríprava semisyntetických derivátov manooligoscharidovFarkaš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
126.DizPProteíny tepelného šoku (HSP) a ich vzťah k bunkovej signalizácii v srdcových bunkách po účinkoch stresového podnetu.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
127.DizPReologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
128.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
129.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
130.DizPRobustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
131.DizPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
132.DizPRozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástrojaŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
133.DizPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.DizPSelektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátorochŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
135.DizPSkoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
136.DizPSledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaníKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
137.DizPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičochČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
138.DizPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
139.DizPStarnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
140.DizPSyndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanochJuránek, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
141.DizPSyntetický chameleón a jeho transformácieBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
142.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
143.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
144.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
145.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
146.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
147.DizPSyntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
149.DizPSyntéza glykozylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných predlôh na vývoj liekov proti civilizačným ochoreniamPetruš, L.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
150.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
151.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
152.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov mangánu so Schiffovými bázamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
153.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov mangánu so Schiffovými bázamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
154.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
155.DizPŠtúdium bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín pre vývoj funkčných potravín v bezodpadovej technológii: stabilita, bezpečnosť, kvalitaCiesarová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
156.DizPŠtúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.Scholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
157.DizPŠtúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
158.DizPŠtúdium katalyzátorov na báze nanokryštalických zliatin Ni pre vodíkovú ekonomikuiZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
159.DizPŠtúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológiiFarkaš, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
160.DizPŠtúdium spektrálnych vlastností grafických štruktúr súčasných dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
161.DizPŠtúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
162.DizPTaveninové systémy pre solárne aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxA, D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
163.DizPTenké fotoluminiscenčné vrstvy na báze aluminosilikátov pre svetlo emitujúce zariadenia.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
164.DizPTeoretická predikcia fyzikálnych vlastností nových organických molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronikeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
165.DizPTeoretická predikcia fyzikálnych vlastností nových organických molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronikeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-TPTCFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
166.DizPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných modelových a prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-TPTCFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
167.DizPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných modelových a prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
168.DizPTeoretické štúdium spinových prechodov v komplexoch Hoffmannovho typuPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH, D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
169.DizPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného efektu prírodných látokKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
170.DizPTlačené vodivé a polovodivé štruktúry pre fotovoltické a senzorické aplikácieMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
171.DizPVplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnostiŠajgalík, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
172.DizPVplyv inhibítorov korózie na kvalitu reštaurovaných železných artefaktovZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
173.DizPVplyv prídavku biologicky aktívnych látok rakytníka rešetliakového na nutričné a kvalitatívne parametre potravínSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
174.DizPVplyv prírodných antioxidantov na zvýšenie oxidačnej stability tukov v potravináchSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
175.DizPVplyv vybraných liečiv na tvorbu a zloženie parciálneho interaktómu v meniacom sa nádorovom mikroprostredíŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
176.DizPVýskum biokatalytických procesov prípravy prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
177.DizPVýskum nehomogénnej lyofilizácieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
178.DizPVysokorozlišovacia atómová absorpčná spektrometria a prietokové elektroanalytické metódy v prvkovej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
179.DizPVyužitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
180.DizPVyužitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
181.DizPVyužitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťamiPálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
182.DizPVyužitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťamiPálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
183.DizPVyužitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
184.DizPVývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálovHnatko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
185.DizPVývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky z kompozitných materiálov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
186.DizPVývoj a aplikácia analytických metód na sledovanie xenobiotík s využitím chromatografických metódHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
187.DizPVývoj efektívnej proti-karbonatizačnej silikátovej bariéry pre použitie v súčasnom konštrukčnom betóneJanotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
188.DizPVývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
189.DizPVývoj nových elektrochemických metód a postupov pre stanovenie liečiv vo farmaceutickej a klinickej chémiiŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
190.DizPVývoj nových materiálov pre zásobníky tepla a interakcia týchto materiálov s akumulačným médiom.Boča, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
191.DizPVývoj nových SiC keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťamiTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
192.DizPVývoj reverzibilných hydrogélov ako inteligentných materiálov.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
193.DizPVýzkum dynamických vlastností celulárních materiálů vyrobených aditivní technologiíMonková, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
194.DizPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
195.DizPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
196.DizPZískavanie vzácnych kovov z elektronického odpaduHíveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
197.DizPZískavanie vzácnych kovov z elektronického odpaduHíveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
198.DizPZmeny v expresnom profile proteínov pri rozvoji viacliekovej rezistencie v leukemických bunkachBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
199.DizPZmeny v štruktúre a funkcii membrán leukemických buniek pri rozvoji P-gp sprostredkovanej viacliekovej rezistencie.Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
200.DizPZmeny v expresnom profile proteínov pri rozvoji viacliekovej rezistencie v leukemických bunkachBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
201.DizPZvýšenie potenciálu chromatografických metód na analýzu požívatínHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
202.DizPŽelezany - účinný zelený oxidantHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
203.DizPŽelezany - účinný zelený oxidantHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
204.DizP3D tlač a spekanie SiC keramikyBača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
205.DizP3D tlač kompozitných materiálov na báze hydroxyapatitu a ich bioaplikovateľnosť.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--