31. 10. 2020  23:43 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | S | U

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP
Amfiteáter Detva
Varga, T.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FAD)
I-ARCHFADPodrobnosti témy
1 / 1
Babic, J.
2.DizPSakrálna architektúra - tradícia a kontinuita v novej tvorbe.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
D-Aext
D-ARCH
FAD
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Sakrálna architektúra po zániku sakrálnej funkcie. Uplatnenie historickej substancie v nových podmienkach.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
D-Aext
D-ARCH
FAD
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DizP
Umenie a dizajn – prezentácia v post-digitálnej dobe
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FAD)
D-Dext
D-DIZN
FAD
Podrobnosti témy
0 / 2
--