23. 5. 2019  9:02 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAbstrakcia a kreslenie architektonického priestoruSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPAdaptabilita administratívnych budovRollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
3.DizPAdaptabilita objektov komunitných služiebRollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
4.DizPArchitektonické reflexie transféru inovácií v priemysleIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
5.DizPArchitektúra inžinierskych stavieb v 21. storočíIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPArchitektúra virtuálnych svetovŠimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPBudúcnosť navrhovania materiálovPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPBývanie a architektúra: kritická história vízií a inováciíDulla, M.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
9.DizP„COWORKING“_ perspektívna alternatívaVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
10.DizP„COWORKING“_ perspektívna alternatívaVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 2--
11.DizP„COWORKING“_ perspektívna alternatívaVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / 2--
12.DizPČierna farba v architektonickej tvorbe v minulosti a súčasnostiUrlandová, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / 1--
13.DizPDatovanie románskej sakrálnej architektúry ako komplex poznatkov historických a exaktných vied na príklade najstaršej fázy kostola v Lábe.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPDigitálne dizajnérske nástroje v automobilovom priemyslePaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 2--
15.DizPEfektivita biomimetického a multisenzorického dizajnu v architektonickom koncepte inteligentnej budovyBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
16.DizPEszterházyovci ako určovatelia trendov v architektúre.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
17.DizPEszterházyovci ako určovatelia trendov v architektúre.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
18.DizPHybridné koncepty bývaniaSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPHybridné koncepty bývaniaSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / 1--
20.DizPInovácie v architektúre 20. storočia na SlovenskuMoravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
21.DizPInovácie v architektúre 20. storočia na SlovenskuMoravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextxAFAPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPInovácie v architektúre 20. storočia na SlovenskuMoravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPInovácie v architektúre 20. storočia na SlovenskuMoravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPInovatívne formy pre zdravé bývanie seniorovBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
25.DizPInterpretácia vývoja digitálnej paradigmy architektúry medzi rokmi 2010 a 2020Šimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPKOMUNITA AKO FAKTOR ARCHITEKTONICKEJ TVORBY OBYTNÝCH BUDOV, od koldomov po co-housingTóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
27.DizPKREATÍVNE INTERIÉROVÉ DIELO ako produkt inteligentných technológiíVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / ----
28.DizPKresba ako kľúčový nástroj tvorby dizajnéraJelenčík, B.Ústav dizajnu (FA)D-DextFAPodrobnosti témy0 / 2--
29.DizPLost spaces ako generátory mestotvornej urbanizácie.Kováč, B.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / 2--
30.DizPMalé výstavné formySchleicher, A.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
31.DizPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “inteligentného” mestaVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
32.DizPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégiíVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégiíVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / 1--
34.DizPModulárna architektúra budov na bývanieBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
35.DizPNové modely a stratégie nájomného bývaniaBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
36.DizPNové výrobné techniky a ich vplyv na architektonický design v extrémnych podmienkachŠimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / 1--
37.DizPObnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosťPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
38.DizPPamiatky ako nástroj kultivovania vedomia človeka 21. storočia.Hrašková, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / 1--
39.DizPPodpora navrhovania udržateľnej architektúry v BIMPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPPostdigitálna architektúraŽitňanský, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
41.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
43.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBxAFAPodrobnosti témy0 / ----
44.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-UextFAPodrobnosti témy0 / ----
46.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-AextxAFAPodrobnosti témy0 / ----
47.DizPPotenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoruJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / ----
48.DizPPotenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvojaJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / ----
49.DizPPotenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvojaJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-UextFAPodrobnosti témy0 / ----
50.DizPPotenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvojaJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-UextxAFAPodrobnosti témy0 / ----
51.DizPPotenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvojaJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBxAFAPodrobnosti témy0 / ----
52.DizPPRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIATóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
53.DizPPrezentácia kamenných článkov a plastík historických fasádBotek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
54.DizPPriestorová a funkčná diverzita architektúry vínaSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
55.DizPPsychológia v architektúreČerešňová, Z.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
56.DizPReagujúca architektúra.Šimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPSakrálna architektúra po zániku sakrálnej funkcie. Uplatnenie historickej substancie v nových podmienkach.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / 1--
58.DizPSakrálna architektúra po zániku sakrálnej funkcie. Uplatnenie historickej substancie v nových podmienkach.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
59.DizPSémantika konštrukcií v súčasnej architektúreIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
60.DizPSlovenský interiér v časoch budovania socializmu.Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DextFAPodrobnosti témy0 / 2--
61.DizPSlovenský interiér v časoch budovania socializmu.Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 2--
62.DizPSmart City ako komplexný, viacúrovňový prístup k udržateľnej budúcnosti mesta a občana Architektonické prostriedky ako príspevok ku konceptu Smart CityŠpaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
63.DizPSociálne bývanie ako inováciaDulla, M.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
64.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
65.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / ----
66.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti témy0 / ----
67.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-UextFAPodrobnosti témy0 / ----
68.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / ----
69.DizPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzityJoklová, V.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-URBxAFAPodrobnosti témy0 / ----
70.DizPUdržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.Vitková, Ľ.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / ----
71.DizPUrbánna recyklácia vidieckeho zázemia mestaSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URBFAPodrobnosti témy0 / ----
72.DizP„VIRTUÁLNA GALÉRIA “ – podporný prezentačný nástroj v oblasti interiérového dizajnu.Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti témy0 / 2--
73.DizP„VIRTUÁLNA GALÉRIA“ – podporný nástroj prezentácie kultúrneho dedičstva v oblasti interiérovej architektúry na SlovenskuVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
74.DizPVyužitie a uplatnenie chránených historických budovŠpaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-AextFAPodrobnosti témy0 / 2--