23. 10. 2020  7:53 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Aditívna výroba komponentov z ľahkých zliatin.
Bárta, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kamhal, J.
2.
BP
Aditívne technológie výroby biomedicínskych komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
3.
DP
Analýza a vyhodnocovanie obrázkov z termokameryZahradníková, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DP
Analýza bezpečnosti aditívnej výroby
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Analýza deformácií vznikajúcich vplyvom tepelného spracovania pri výrobe tvarových súčiastokKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
6.
BPAnalýza eletroerozívneho obrábania v podmienkach spoločnosti ZF Slovakia a.s.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Analýza implementácie hybridných procesov spájania oceľových dielcov karosérií tvárnených za studena
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Coreni, D.
8.
BP
Analýza možností inovácie výroby redukcií pre káblový zväzok zapaľovacích cievok TFSI motorov s využitím aditívnej výroby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
DP
Analýza nepodarkovosti výroby sklenených tanierikov v spoločnosti Osram, a.s.
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Čulík, M.
10.
DPAnalýza procesov a zvýšenie produktivity montáže dielov pomocou MTM metodikyHrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTFPodrobnosti témy
0 / --
--
11.DP
Analýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriu
Kucmanová, A.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jadrná, M.
12.BPAnalýza súčasného stavu v oblasti aplikácií a softvérov pre zváranie a spájanie materiálovUrminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.BP
Analýza súčasného stavu zváracích prípravkov k robotizovaným pracoviskám
Kostolný, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Beňo, M.
14.DPAnalýza trimetalov Cu-Al -AlMg vyhotovených zváraním výbuchomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.DP
Analýza trimetalov Cu-Al -AlMg vyhotovených zváraním výbuchom
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke
Važan, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMAMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Analýza veľkosti TOO a zmeny štruktúry pre veľké uhly úkosov uhlíkovej ocele vyhotovené tepelným delením
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Analýza získaných dát z pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DPAnalýzu rizík vybraného strojného zariadenia podľa STN EN ISO 12 100
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gazda, M.
20.BPAplikácia na riešenie sústavy lineárnych rovníc v jazyku CVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy3 / 3 Ščasný, A.
Csalava, D.
Kuracina, S.
21.
BPAplikácia na simuláciu dynamických zmien materiálových štruktúr, origami/kirigami princíp; MuPAD (MATLAB)Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
22.
BP
Aplikácia na simuláciu dynamických zmien materiálových štruktúr, rozetovité útvary; MuPAD (MATLAB)Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
Aplikácia na včasné varovanie zastavenia linky, alebo ohrozenia konečných zákazníkov cez informačný system
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPAplikácia pre analýzu variability amplitúdy časových radovDobrotka, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
25.
BP
Aplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Aplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.BPAutomatická navíjačka indukčných cievokNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / --
--
28.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Vačko, M.
29.DPAutomatizácia zberu dát a riadenia kryštalizácie odliatku
Ústav materiálov (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Bezpečnosť aditívnej výroby vzhľadom na tvorbu jemných častíc
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Bezpečnostné aspekty priemyselne syntetizovaných nanočastícKucmanová, A.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Bezpečnostné riziká vybraných strojov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.DPDiagnostika ako pokročilý nástroj údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Diaľkovo ovládaný model dvojkolesového vozidla Segway
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Martinka, I.
35.
DP
Digitálne dvojča výrobnej linky
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Embedded aplikácie s podporou RTOS na STM32, EPS8266, ESP32
Ďuďák, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1
37.DPEnvironmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávySoldán, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondriš, F.
38.
BP
Ergonomická záťaž v montážnej linke
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
39.DP
Erodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
DP
Evaluacia autenticity spravodajskych clankov na baze machine learninguŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šrámek, M.
41.
BP
Generatívne navrhovanie strojárskych súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
DPHarmonická analýza kruhového profiluÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Schuster, M.
43.
DP
Harmonická analýza profilu drsnosti povrchu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Hlasové povely na ovládanie spotrebičov implementované v mikroprocesore
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Rónai, J.
45.BP
Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
Michalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Podešva, R.
46.DP
Hodnotenie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v laboratóriu
Kucmanová, A.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
47.BPHodnotenie životnosti elektród pri stykovom stláčacom odporovom zváraníÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy1 / --
48.
DPHW modul pre analýzu vibrácií mechanických častíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
DP
HW modul pre analýzu zvukových vibráciíĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Ravas, M.
50.BPHybridné výrobné systémyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Mesíček, Š.
51.
BP
Hydrometalurgické získavanie striebra z použitých rtg snímkov
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
DP
Identifikácia nebezpečenstiev v súvislosti s chybami koľajníc na tratiach ŽSR
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Botka, M.
53.
DPIdentifikácia objektov s premenlivou periódou v astronomických pozorovaniach pomocou neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vašová, S.
54.
DP
Ideový návrh inovácie laserového zariadenia na výrobu kovových dielov metódou aditívnej výroby
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1
55.
BP
Implementácia CNC zapichovacej hlavy na viac vretenových sústruhoch
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švec, T.
56.
BP
Implementácia e-learningu do klasickej výučby pre predmet Výrobná technika
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
57.DP
Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti témy1 / 1
59.
DP
Implementácia strojového videnia v riadení robotizovaného pracoviska (Krajčovič Filip)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Krajčovič, F.
60.
BPInformačný śystém fitness centraStřelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
BPInformačný systém pre kaderníctvoÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy1 / 1
62.
DPInformačný systém pre sťahovaciu firmuKrižanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
63.
DP
Iniciačné parametre smrekového drevaÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Purdek, S.
64.
BP
Inkrementálne procesy v tvárnení
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Novajovský, J.
65.
BPInormačný systém modelárskeho obchoduStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Inormačný systém pre verejné projekcie filmovStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy
1 / 1
67.
BP
Inovatívne metódy a postupy elektropneumatického riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
68.BP
Inovatívne metódy a postupy PLC riadenia
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Straka, P.
69.
BP
Inovatívne metódy a postupy pneumatického riadeniaHrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZSMTF
Podrobnosti témy
0 / ----
70.
DP
Integrácia dátových zdrojov za účelom monitorovania a optimalizácie riadenia výroby
Zahradníková, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
IS pre Ambulantnú pohotovostnú službuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Barbas, M.
72.
DP
Kalibrácia taktilných senzorov s ohľadom na zvyšovanie životnosti snímačaBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
73.
DP
Komisné vozíkyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy
1 / --
74.DPKomplexné meranie vybraných súčiastok pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Konštrukcia a tvorba 3D modelov nástroja na ohýbanie profilovÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
76.
BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
77.
DP
Konštrukčný a technologický návrh plastového obalu prístroja CMR-IÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mendel, I.
78.
DP
Konštrukčný návrh a vývoj prípravkov diagnostického zariadenia pre automatizované kalibrovanie riadené počítačomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2 Šalát, J.
79.
BP
Konštrukčný návrh náradia určeného pre operáciu montáže plastového krúžka v spojkovom ložisku
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuba, M.
80.
BPKonštrukčný návrh nástroja v plošnom tvárneníŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
81.
BP
Konštrukčný návrh prípravku pre konkrétny systém
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti stroja pri výrobe závitovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
BP
Konštrukčný návrh uloženia hriadeľa vo veku nádobyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Vymyslický, D.
84.
DPKontrola geometrie rezných nástrojov použitím optického 3D skeneraBuranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
85.
DP
Laserom modifikované povrchy dentálnych implantátovŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
86.
DP
Laserové gravírovacie a rezacie zariadenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
87.BP
Laserové leštenie
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
88.
DP
Laserové leštenie povrchov biokompatibilných materiálov
Šugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTFPodrobnosti témy1 / -- Gendiar, I.
89.
DP
Laserové mikroobrábanie Ti-C kompozitného materiáluÚstav výrobných technológií (MTF)I-OATMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Gažík, M.
90.DP
Laserové modifikácie funkčných povrchov tvárniacich nástrojov
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Krajčovič, D.
91.
BP
Makrá v softvéri PowermillÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
92.
BPManuál pre prácu s kolaboratívnym robotom DOBOT MagicianJaníček, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
DPMechanické vlastnosti "transparentného dreva"Wachter, I.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
94.
BPMeranie kvality vody v záhradnom jazierkuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kulla, R.
95.
BPMeranie plochy záberu monolitnej frézyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
BP
Metódy merania mikrogeometrie nástrojov
Vozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Danek, T.
98.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ďuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Model samostabilizujúcej sa plošiny
Ďuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy1 / --
100.DPModelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
101.
DizP
Modelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezaniaKatedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.
DizP
Modelovanie a simulácia vybraných charakteristík procesu rezania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
103.
BP
Modelovanie profilu drsnosti sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
104.
BP
Modelovanie súčiastok z plechu v programoch Fusion 360 a Inventor
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babuliak, A.
105.
DP
Modelovanie trvanlivosti nástroja v procese obrábania
Necpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
106.
BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu strihanie
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
107.
BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu voľné kovanieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
109.BP
Modernizácia sieťovej infraštruktúry stredného podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
110.
DP
Monitorovanie parametrov priemyselných zariadení s využitím OPC-UAHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
111.
BPMožnosti spájania medi s oceľouKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy1 / -- Rences, A.
112.BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
113.BP
Možnosti využitia programu Siemens NX Mechatronics Concept Designer pre návrh automatizovaného výrobného zariadenia
Ružarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
114.DPMožnosti využitia technológie blockchain
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1
115.
DP
Možnosti využitia virtuálnej reality pre podporu výučby v oblasti automatizácie.Némethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
116.
BP
Možnosti zabezpečenia komunikačných sietíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Znamenák, J.
117.
BPNávrh a implementácia aplikačného programového rozhrania pre senzorický informačný systémÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
118.
BP
Návrh a implementácia modulu pre IoT
Ďuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
119.BP
Návrh a implementácia prevodníka IP/serial
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hamarová, M.
120.BPNávrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.
BP
Návrh a príprava výroby modelov pre presné odlievanie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dobiaš, M.
122.
BP
Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábaniaMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Veverka, J.
123.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre dochádzku v zbore väzenskej a justičnej stráže (Krištek)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / --
124.DPNávrh a realizácia portálu pre podporu výučby predmetu Programovateľné logické automaty
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
125.DP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre dopravníkový pás
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500 so zberom dátBartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
BP
Navrh a realizácia riadiaceho systému pre otočné montážne lôžko
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
128.
BP
Návrh a realizácia riadiacich obvodov pre krokové/jednosmerné motory pre platformu Linux CNCÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Domin, S.
129.
DP
Návrh a realizácia SCADA systému pre vybraný proces
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Mikolášek, V.
130.
DP
Návrh a realizácia systému na zhromažďovanie, spracovanie a vizualizáciu výsledkov automatizovaných softvérových testov
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BP
Návrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu upratovacie službyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
132.BPNávrh a realizácia systému pre požičovňu nástrojov a náradiaIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Preložník, D.
133.
DP
Návrh a realizácia virtuálneho modelu vybraného pracoviska výrobnej linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
0 / 5
--
134.
BP
Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí ABB RobotStudio
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudcovský, M.
135.
BP
Návrh a simulácia výroby súčiastky v programe Catia
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
136.
BP
Návrh a tvorba štúdií zobrazovaných v prostredí rozšírenej reality so zameraním na strojársky priemyselHolubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.BP
Návrh a výroba jednoúčelovej 3D tlačiarne
Molnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
138.DP
Návrh a výroba polohovacieho prípravku optického zobrazovacieho zariadenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Rojko, M.
139.DPNávrh a výroba rezných nástrojov pre dokončovacie operácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Miček, J.
140.
DP
Návrh a výroba súčiastky v podmienkach EKOM spol. s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
141.
BPNávrh a výroba šachových figúrok pomocou aditívnej technológie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nečas, D.
142.
BPNávrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéru a technológie Rapid PrototypingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Návrh a výroba výukového modelu mechanizmu na predmet PrípravkyÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
144.
BP
Návrh a výroba vzoriek pre presné odlievanie
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Špányi, M.
145.DPNávrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkamiÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.DP
Návrh a implementácia detekcie pravdivosti informácii z textu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
147.
DP
Navrh a implementacia informacneho systemu pre sledovanie skladu karoserii (Gajdos)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Gajdoš, M.
148.
DP
Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Noga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy
1 / --
149.
DP
Návrh a komparácia metód merania parametrov vybranej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
150.
BP
Návrh aktuátora na báze SMART materiálovRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pukanec, M.
151.
DP
Návrh algoritmov a neurónových sietí pre prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
152.
BP
Návrh algoritmu automatického parkovania vozidla na báze Arduina
Rolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Polakovič, O.
153.
BP
Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábania
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.BP
Návrh a realizácia informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
155.
DPNávrh a realizácia informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
156.BPNávrh a realizácia informačného systému pre evidovanie COVID19 testovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Pícha, V.
157.
DP
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre traumatologické oddelenie fakultnej nemocnice TrnavaKrižanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
158.BPNávrh a realizácia IS pre autobazárNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
159.
BPNávrh a realizácia programu na riadenie a vizualizáciu vetrania garáže
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
160.
DPNávrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu rekonštrukčné práceIringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
161.
DP
Návrh a realizácia systému pre robotizované testovanie web aplikácií.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
162.
DP
Návrh a realizácia zariadenia na meranie elektrických parametrov výkonových modulovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
163.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska v Tecnomatix Process Simulate
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Šumichrast, D.
Prosňanský, M.
164.
DPNávrh automatického nakladania dielov do stroja Bimeric v podniku Schaeffler s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DPNávrh automatizácie montážneho pracoviska v podniku Schaeffler SkalicaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Spevák, R.
166.
DP
Návrh automatizovaného robotického pracoviska, ako súčasť komplexnej linky k lisu na vstrekovanie plastov v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. Trnava
Holubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Károlyiová, R.
167.
BP
Návrh automatizovaného výrobného zariadenia v programe Siemens NX
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Maška, O.
168.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre riadenie a diagnostiku mechatronických systémov
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
169.DP
Návrh Business Intelligence reportov pre oddelenie Customer care firmy Dell
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Antol, N.
170.BP
Návrh čistiaceho zariadenia pre robotické pracovisko
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
171.
BP
Návrh držiaku nástrojov pre prototyp omieľacieho zariadeniaPätoprstý, B.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
172.BPNávrh edukačnej pomôcky vo virtuálnej realite pre podporu výučby v oblasti automatizácie.Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
173.
DPNávrh informačného systému na sledovanie polohy zamestnancovKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Uhlík, M.
174.
DPNávrh informačného systému pre administratívne činnostiKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Szmatanová, F.
175.DP
Návrh informačného systému pre logistiku a skladovanie
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / --
176.
DPNávrh informačného systému pre sledovanie úloh a projektov v podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jirkovský, M.
177.
DP
Návrh informačného systému pre sledovanie úloh a projektov v podniku (pre študenta Jánošíka)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť zaoberajúcu sa poľnohospodárskou výrobou
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Chrenko, P.
179.
DP
Návrh inovácie výroby zápustkového výkovku s podporou simulačného programu
Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
180.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / --
181.DP
Návrh jednoúčelového pneumatického balančného manipulátora v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
182.
DP
Návrh jednoúčelového stroja s kontrolnou stanicou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paulovič, A.
183.BPNávrh kamerovej kontroly pri montáži svetlometov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
184.DPNávrh koncepcie orientácie dielov v automatickom lisovacom module v spoločnosti Schaeffler s.r.o.Holubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Dubecký, J.
185.
DPNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Michalec, R.
186.
DP
Návrh konštrukcie žeriavu pre výrobnú haluKusá, M.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
187.
DP
Návrh konštrukcie a výroby prípravku na ustavenie testovacích vzoriek
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy1 / --
188.DPNávrh konštrukcie ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
189.
DP
Návrh marketingovej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
190.BP
Návrh mechatronického zariadenia riadeného prostredníctvom PLC
Ružarovský, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
191.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.
BP
Návrh metodiky prípravy digitálneho modelu pre proces virtuálneho uvedenia do prevádzky metódou Software in the loop
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.
BP
Návrh modulu pre skúšanie konektorov v podmienkach spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o.Kleinedlerová, I.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bežák, M.
194.BP
Návrh montáže CNC frézovacieho stroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krištof, F.
195.BP
Návrh montáže elektronickej cigarety
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pastor, L.
196.
DP
Návrh montáže eskalátorov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
BP
Návrh montáže motora osobného automobilu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
198.BPNávrh montáže štiepacieho stroja na drevo
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1
199.
BP
Návrh montážneho pracoviska pre montáž horských bicyklov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Siklenka, M.
200.BPNávrh montážneho pracoviska pre montáž tlmičov do motocyklaVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
201.
BP
Návrh montážneho prípravku pre nástrojový držiak HSK E50
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
202.
DPNávrh montážneho robotizovaného pracoviska s použitím napájania fotovoltaickou technológiou o výkone do 500 kWpHolubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bínovský, M.
203.
DP
Návrh nástroja na procesy plošného tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
205.
DP
Návrh novej spájkovacej zliatiny pre spájanie výkonných polovodičov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Sýkora, P.
206.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie systému riadenia znalostí v podmienkach priemyselných podnikov (2020/2021)
Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
MTFPodrobnosti témy2 / 2
207.
BP
Návrh optimalizácie procesu renovácie prievlakov obrábaním v ŽP a.s.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
208.
BP
Návrh paletizačného robotizovaného pracoviska v programe Process SimulateÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Indrišek, A.
209.DP
Návrh parametrov spájkovania koróziivzdornej ocele a Cu elektrónovým lúčom
Šimeková, B.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
210.
DP
Návrh parametrov zvárania tupých spojov koróziivzdornej ocele s meďou pomocou laserového lúča
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Horváth, K.
211.
DP
Návrh personálnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
BP
Návrh postupu výroby repliky odlievanej korby tankuŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti témy
1 / --
213.BP
Návrh pracoviska pre oblúkové technológie zvárania a spájania materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Šatura, R.
214.
BPNávrh prípravku na zváranie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
215.BP
Návrh prípravku pre rotačný dynamometer
Pätoprstý, B.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
DP
Návrh racionalizácie montážnej linky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
217.
BP
Návrh redukčného člena pre upínacie kužele obrábacieho strojaVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
218.
BPNávrh riadiaceho systému pre nastavenie hodnoty momentu uťahovača skrutiek kolesa automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
219.
BP
Návrh riešenia zváračky plastov s PLC
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
220.
DP
Návrh robotizovanej stanice pre montážnu operáciu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
221.DP
Návrh SCADA systémmu pre vybranú firmu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.DP
Návrh senzorického riešenia na báze mikrokontroléra s využitím MicroPython
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
223.
DP
Návrh skrutkovacej stanice pre montáž napínača
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Váňa, V.
224.
DP
Návrh snímania prevádzkových údajov a fyzikálnych veličín
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
225.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
226.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
227.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Blaško, J.
228.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy0 / ----
229.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
230.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovKoleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy0 / ----
231.
BP
Návrh synchrónneho uťahovača skrutiek kolesa automobiluÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy0 / --
--
232.
BPNávrh systematického riešenia dvojkusového zápichového brúsenia na otvorových brúskachÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mihočko, M.
233.
BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených bronzových odliatkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
234.
BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených mosadzných odliatkov
Kostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Palkech, B.
235.
DPNávrh testovacieho modelu dynamického systému riadenia pre vývoj algoritmov strojového učeniaMichaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
236.
BP
Návrh univerzálneho prípravku na ručné vŕtanie otvorov do vybraných súčiastokÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy1 / 1
237.
DP
Návrh univerzálneho upínacieho prípravku
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
238.
BP
Návrh upínacieho prípravku pre strojný zverákŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
239.
DP
Návrh virtuálnych prevádzok riadených PLC v software Factory I/OÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
240.DPNávrh výrobnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
241.
BP
Návrh výroby formy pre výrobu lodnej skrutky motorového člnaŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
242.
DP
Návrh zariadenia na skúmanie vplyv štruktúry objemovej výplne 3D tlačených dielov na ich pevnosť a pružnosť
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
243.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
BP
Návrh zariadenia pre určovanie orientačnej dĺžky nástrojovej zostavyŠimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cverenkár, M.
245.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
246.
BP
Návrh zlepšenia času výrobného procesu vstrekovania plastuBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Slávik, S.
247.
BP
Návrh zváracieho polohovadla s využitím počítačovej podpory
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Babinec, D.
248.
BP
Návrh zváracieho prípravu s využitím počítačovej podporyÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / --
249.
BPNavrhovanie súčiastok z hľadiska aditívnej výroby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1
250.
DPNeuronova siet na identifikaciu stratenej batožinySchreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
251.BP
Normovanie montážnych operácií
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopinec, P.
252.
BP
Nove možnosti 3D simulácií výrobných a logistických procesov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
253.
BPNové trendy a inovácie vo výrobe výkovkov tvaru krúžku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubík, T. V.
254.DP
Numerická simulácia a analýza vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železa
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
255.
BP
Obrábanie na CNC strojoch
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / 1 Toman, M.
Molnár, V.
Kapustinec, T.
256.
BPObrábateľnosť materiálov pri laserovom mikroobrábaní
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Vlček, T.
257.
BP
Optické 3D skenovanie a meranie súčiastky v softvéri GOM Inspect
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
258.DPOptimalizácia logistiky v automobilovom priemysle
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malíšek, G.
259.
DP
Optimalizácia pre montáž železničných ložísk
Ružarovský, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Benedikovič, R.
260.
DP
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OATMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
DP
Optimalizácia štruktúry a vlastností povrchovej vrstvy rýchloreznej ocele ožiarením povrchu laserovým lúčomČaus, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
262.
DPOptimalizácia výrobného postupu rolovania zámkov pre radiálne ihličkové vence
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
263.
BP
Optimalizácia výrobných procesov pomocou softwaru Plant Simulation vo firme SchaefflerMatúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
264.
BP
PHP Restful API pre zber údajov z IOT zariadení
Střelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
265.
BP
PID regulátor na báze neurónových sietí pre PLC S7-1200
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
266.
BP
Počítačová podpora navrhovania technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
267.
BP
Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastkyÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
4 / --
Ikrényi, F.
Valachovič, T.
Málik, J.
Tariška, E.
268.DP
Počítačová simulácia opotrebenia rezného nástroja
Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
269.DP
Pohyb robota po vodiacej čiare tvorenej vodičovi s elektrickým prúdom
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
270.
DP
Popisovanie a gravírovanie materiálov vláknovým laserom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVMMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
271.
DP
Pórovistosť meraná pomocou CT zariadenia v súčiastkach vyrobených 3D tlačovKritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
272.
DP
Porovnanie mäkkého a tvrdého spájkovania potrubných rozvodov z medených rúrok
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASMMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Ďurmek, A.
273.
DP
Porovnanie modulov pre aditívnu výrobu v programoch Fusion 360 a PowerMillÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
274.BP
Porovnanie reverzného inžinierstva v programoch Fusion 360 a PowerShape
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
275.DP
Porovnanie rôznych metód delenia konštrukčných ocelí v spoločnosti DDO s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
276.
BP
Porovnanie vlastností skúšobných telies vyrobených z ABS dvomi technológiamiÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kunkelová, G.
277.
BP
Portál pre online výučbu Programovateľných logických automatov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kostolanský, M.
278.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy
3 / 2
Režná, T.
Beňovský, S.
Grmanová, K.
279.BP
Posúdenie modelovej situácie procesu spájania konštrukčných komponentov z technologického a ekonomického hľadiska
Kostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
280.BPPosúdenie možností znižovania pórovitosti kompaktov z práškových zmesí s využitím numerickej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
281.
BP
Posúdenie rizík vybraných technických zariadeníÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
282.
DP
Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Sirotiak, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
283.
BP
Potravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vzniku
Šefčovičová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
284.
DP
Použitie rozvetvených regulačných obvodovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy
1 / --
Bányi, K.
285.
BP
Požiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.
BP
Predikcia vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železa
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy0 / --
--
287.
DP
Priame spájkovanie keramiky SiC s aktívnou spájkou typu Sn-Ag-Sb-TiKoleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, P.
288.DP
Proces tvorby akceptačných testov pre vybraný produkt
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
289.BPProgresívne technológie modifikácie povrchov biomedicínskych komponentovŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
290.
DP
Projektový návrh pracoviska na výrobu betónových blokov v podmienkach spoločnosti J&M Slovak s.r.o
Mudriková, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Novosedlík, J.
291.
DP
Racionalizácia čistenia súčiastok v podmienkach Schaeffler Skalica
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Novák, M.
292.DP
Racionalizácia výroby konkrétnej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 2
293.
DP
Rektifikácia CBN vymeniteľných rezných platničiekÚstav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
294.
BP
Rešerš v oblasti počítačových algoritmov a ich adaptácia do procesov vo výrobných zariadeniach
Zelník, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
295.
DP
Retrofit linky na výrobu plastových vriecGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Herák, M.
296.
BPReverzné inžinierstvo automobilovej súčiastkyMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Benko, M.
297.
BP
Reverzné inžinierstvo rotačnej súčiastkyÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
298.
DP
Reverzné inžinierstvo vybraných súčiastokMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
299.DP
Riadenia robotického vysávača pomocou laserového scanera
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Pukalovič, M.
300.
BP
Riadiaci elektro-pneumatický obvod daného zariadenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
301.
BP
Riešenie algebrických rovníc do 4. stupňa, aplikácia v C# alebo Jave
Liška, V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.BPRiešenie určitého integrálu numerickými metódami, aplikácia v C# alebo JaveLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
303.DPRotačné ultrazvukové obrábanie s veľkou hĺbkou rezu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
304.
DPRozbor najčastejších príčin pracovných úrazov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
305.DP
Rozpoznávanie dopravných značiek hlbokými neurónovými sieťami
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / --
306.
DP
Rozpoznávanie hlasových povelov pre spotrebiče v domácnosti
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kľúčik, R.
307.BPSenzorické vybavenie vybraných zariadení
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / --
308.
DP
Senzorický systém na báze ESP32Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 3
--
309.
BP
Skúmanie defektov hliníkových odliatkov deštruktívnymi a nedeštruktívnymi metódamiKritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
310.
DP
Skúmanie vplyvu parametrov pre pulzné a ultrazvukové zváranie plastov na kvalitu zvarových spojov
Šimeková, B.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dedík, M.
311.
BP
Skúšanie mechanických vlastností preplátovaných spojov
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Baránek, D.
312.DPSpevnenie povrchovej vrstvy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou ožiarením povrchu laserovým lúčomČaus, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
313.
DP
Spracovanie dát v systéme SCADA s využitím OEE ukazovateľa
Ďuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Sedlák, D.
314.BPStarostlivosť o rezné kvapaliny používané v procese obrábaniaJurina, F.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Farský, M.
315.BP
Súčasné trendy v technológiách aditívnej výroby využívajúcej oblúkové metódy zvárania
Bárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
BPSvetelné znečistenie v TrnaveNečas, A.
Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Jakubec, R.
317.DP
Systém evidencie chemických látok pre malé a strené podniky
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
318.DP
Systém evidencie chemických látok pre vybrané laboratórium
Pastierová, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / --
319.
DPSystém na evidovanie bugov v procese testovania softvéruNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy1 / -- Beluský, S.
320.
BP
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich spektrálny posun vybraných kontaminantov vôd
Pastierová, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Richvalská, K.
321.
DP
Štúdium optickej a mechanickej stability transparentného dreva
Štefko, T.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy0 / ----
322.BP
Štúdium spájkovateľnosti koróziivzdornej ocele s meďou
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.
BP
Štúdium vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
324.DPŠtúdium výbuchových parametrov zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ščasný, P.
325.
DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu v závislosti na použitom zapaľovači
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Bajan, J.
326.DP
Technologické riešenie bimetalických konštrukčných uzlov častí kotlov na spaľovanie odpadov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
327.
DP
Teplotný logger s využitím ESP32
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 2
328.
DP
Termoregulacny obal na inzulinovu pumpu
Abas, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
329.BP
Tvorba dráh pre obrábanie v programe Autodesk Fusion 360
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
330.
BP
Tvorba e-learningovej podpory pri návrhu kabelových zväzkov
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šterdas, J.
331.
BP
Tvorba e-learningových materiálov pre predmet Rezné nástrojeBučányová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
3 / 2
332.BPTvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC ( 2D objekty)Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Horváthová, M.
333.BP
Tvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC (3D objekty)
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
334.
DP
Tvorba kinematiky a simulácie 3D modelov v programe TecnoMatix Plant Simulation
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Rendeková, T.
335.
BP
Tvorba príručky pre pracovné pozície "plánovanie výroby" v podniku Schaeffler s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTFPodrobnosti témy1 / --
336.
BP
Tvorba virtuálneho modelu na edukačné účely v oblasti automatizacie
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
337.
BP
Tvorba výkresovej dokumentácie v programe Autodesk Fusion 360
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kekeľák, S.
338.
BP
Tvorba zostáv v programe Autodesk Fusion 360
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
339.BP
Úplný faktorový experiment pre dva faktory
Labašová, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
340.
BP
Úprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
341.
BP
Úprava CAM programu na základe NC kódu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hipp, J.
342.BP
Váha pre úľ a monitoring systém pre včely
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
343.
BPVirtuálny katapultÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
344.
BP
Virtuálny objekt riadenia pre Siemens PLC pre on-line výučbu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
345.
DP
Vlastnosti kovových súčiastok vyrábaných 3D tlačou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jurkovič, J.
346.
DP
Vlastnosti preplátovaných spojov meď - oceľ zvarených elektrónovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Žáčik, O.
347.DP
Vlastností súčiastok vytlačených z kompozitných materiálov
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Ižvolt, T.
348.BPVodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostrediaKatedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
349.
BPVplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
350.
BP
Vplyv filtrácie na vyhodnotenie geometrických odchýlok tvaru pri meraní na SMS
Kritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kozák, M.
351.DPVplyv fokusácie na vlastnosti elektrónovým lúčom zvarených spojov meď - oceľ
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Tóth, T.
352.DPVplyv generovania kriviek pretvárnej pevnosti pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
353.
BP
Vplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kušnierová, K.
354.
DP
Vplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
355.
DP
Vplyv parametrov navárania mobilným laserovým zariadením na vybrané vlastnosti nástrojových ocelíKovaříková, I.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
356.
DP
Vplyv parametrov aditívnej výroby oblúkovým naváraním na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti komponentov z hliníkovej zliatiny AW5087
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bakovka, J.
357.DPVplyv parametrov zvárania elektrónovým lúčom na vlastnosti preplátovaných zvarových spojov kombinácie meď – austenitická nehrdzavejúca oceľSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
358.BP
Vplyv posuvu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
359.
DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tok
Rantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / --
360.
DP
Vplyv premiešania na vlastnosti laserom zvarených spojov meď - oceľ
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASMMTF
Podrobnosti témy
1 / --
361.
BP
Vplyv priemeru snímača na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.
DizP
Vplyv rektifikácie rezných hrán na trvanlivosť rezných nástrojov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
363.
DP
Vplyv reverzného geometrického modelovania na geometrické parametre 3D CAD modelu
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
364.
DP
Vplyv rezania plazmou na vlastnosti rezaného materiálu
Urminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
365.
BP
Vplyv rôznych technológií delenia materiálu na rozmerové tolerancie komplexnej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Štetina, S.
366.
DP
Vplyv rýchlosti posuvu pri brúsení na kvalitu drážok rezných nástrojov
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tomka, P.
367.
BP
Vplyv rýchlosti skenovania na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
368.
BP
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti výtvarkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Baránek, D.
369.
BPVplyv teploty na zmenu farby vybraných drevínMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Begán, M.
370.DP
Vplyv úpravy povrchu zliatiny Al-Li na pórovitosť zvarových spojov vyhotovených laserom
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
371.
DP
Vplyv úpravy zvarových plôch rezaním plazmou na zvariteľnosť uhlíkových ocelíÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
372.
DPVplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán frézovacieho nástroja na rezný procesÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
373.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na drsnosť obrobeného povrchu
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
374.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na opotrebovanie fréz
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pecko, T.
375.
DP
Vplyv vybraných fotopolymérov na rozmerovú presnosť súčiastok v procese technológie DLP
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
376.DP
Vyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v hliníkových dieloch
Kritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Detko, P.
377.
DPVyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v plastových dielochKritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
378.DPVyhodnotenie presnosti vybraných rozmerov bezšvíkových oceľových rúr pomocou 3D digitalizácieÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
379.
BP
Výpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horenia
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----
380.
BP
Výroba bezšvových rúr
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Beňo, J.
381.
BP
Výroba komponentov pre upevnenie LCD panela
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
382.
BP
Výroba plastových komponentov technológiou vstrekovania do formy
Martinkovič, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
383.
DP
Výroba stabilizačných krídeliek k prídavnej palivovej nádrži z lietadla pomocou reverzného inžinierstvaÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Minárik, Š.
384.BPVýroba tvarovej súčiastky z plastuPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
385.
DPVýroba zápustiek na CNC sústruhu s použitím CAM softvéru Edgecam
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
2 / --
Habšuda, K.
Bodnár, R.
386.BP
Výroba závitov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bučko, B.
387.
DP
Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím FEM simulácieKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
388.
DP
Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím počítačovej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
389.DP
Výskum zvárania zliatiny Inconel laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kollárová, J.
390.DPVýskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režimeHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
391.
DPVýskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režimeHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Fojtík, Š.
392.
BP
Vysokopresné metódy obrábania povrchov RTG kryštáľovej optikyPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1
393.
DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre detekciu anomálií vo výrobnom prostredí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy
1 / --
394.DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre získavanie veľkých objemov dát z výrobného procesu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Hornáček, D.
395.
DP
Vytvorenie datasetu pre neuronovú sieť na identifikáciu prehreškov
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
396.
DP
Vytvorenie e-learningových modulov pre inovovanú formu výučby v laboratóriu projektovania výrobných systémovMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
397.
DPVytvorenie mobilnej aplikácie pre smartfóny na riadenie a optimalizáciu ich prevádzky, prediktívnej údržby a opráv
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
398.
BP
Využitie aditívnej technológie WAAM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
399.
DP
Využitie Big Data analýz pri predikcii vývoja epidemiologickej situácieTanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
1 / --
400.
BP
Využitie CNC strojov v stolárstve
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomašovič, R.
401.
BP
Využitie lúčových technológií spájania koróziivzdornej ocele s meďou
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
402.
BP
Využitie metód strojového učenia pri kontrole zadaní
Strémy, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Polák, Š.
403.
BP
Využitie vysokorýchlostných kamier vo zváraní
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
404.
DizP
Vyvažovani rezných nástrojov
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveD-STAMMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
405.
DizP
Vyvažovanie rezných nástrojovPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
406.
DP
Vývoj modulárne produkčného systému novej generácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
407.
DP
Vývoj podprogramov pre aplikáciu pohybujúcich sa zdrojov tepla pri zváraní v programovom systéme ANSYS
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
408.DP
Vývoj technológií výrobných podnikov budúcnosti
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
409.
BP
Webový informačný systém technického zamerania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
410.
DP
Záchrana osôb zo stavebných výkopov
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
411.
DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
412.
BP
Zavedenie regranulácie plastov do automotive výrobyHajdu, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy1 / 1
413.
DP
Zavedenie UR kolaboratívneho robota do procesu výrobyNémethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
414.DPZavedenie výroby nového výrobku z plastu v podmienkach spoločnosti JIT Plastic s.r.o
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Sládková, N.
415.
BP
Zber údajov z výrobnej linky data technikou data flowStřelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy0 / 2--
416.
DP
Zefektívnenie medzioperačnej logistiky vo výrobeMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / --
417.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JLR 462
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
418.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRL
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
419.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRLÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
BP
Získavanie striebra z vyradených počítačových klávesníc
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
421.
DPZjednotenie výrobných montážnych liniek za účelom zvýšenia produktivity a redukcie manuálnej práce pomocou robotizácie a automatizácie logistických tokovDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Macánek, J.
422.
BP
Zváranie hliníkových zliatin laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Gaban, D.
423.
BP
Zváranie kombinácií materiálov určených pre lisovanie za tepla a za studena koncentrovaným zdrojom energie
Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
424.DP
Zváranie nehrdzavejúcej ocele s meďou
Urminský, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Beťko, L.
425.
BP
Zváranie preplátovaných spojov laseromÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
426.DPZváranie preplátovaných spojov nehrdzavejúca oceľ - mosadz laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Soukup, P.
427.
BPZváranie pulzným a kontinuálnym laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / --
428.
DP
Zváranie trimetalu elektrónovým lúčomKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kopúnek, M.
429.
DP
Životnosť rezných materiálov
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
430.
BP
3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
431.
BP
3D tlač kovových súčiastok
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, M.