22. 10. 2019  5:24 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMTSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
2.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, K.
3.BPAditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
4.BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Marekovič, T.
5.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
7.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
8.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bordáč, O.
9.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
10.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
11.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
12.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Slováková, M.
13.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
17.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
18.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Anina, T.
19.DPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
23.DPAnalýza výhodnosti resp. nevýhodnosti zavedenia systému duálneho vzdelávania v priemyselných podnikoch z pohľadu jeho nákladovostiHoleček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hajnovič, D.
24.DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
25.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidt, S.
Lesay, A.
26.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
28.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPAplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
31.BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktovStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPArchivácia údajov z výrobnej linkyJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
35.BPAutentifikačné a autorizačné algoritmyĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kriš, M.
36.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Miškolci, M.
37.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy2 / -- Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
38.DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo ParametricKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
39.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pajkoš, A.
40.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
41.DPBalancing of cutting toolsPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Michalec, M.
42.DPBezdrôtový senzor enveronmentálych dátĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovodský, J.
43.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Markovičová, A.
44.DPDeformačný proces v koreni trieskyPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
45.BPDesign of experimentsKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPDetekcia objektov v definovanom prostredí.Budjač, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPDistribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DPDrsnosť obrobeného povrchuPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPEfektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácieČerveňanská, Z.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kostolanský, D.
54.BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / ----
55.DPEmisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Škutová, R.
56.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, D.
58.DPFiltrácia dát pri meraní drsnosti povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. TrnavaVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
60.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
62.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
63.DPFrézovanie s upraveným polomerom nástrojaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPGenerátor normalizovaných súčiastok pre CAD systémVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPGeometria rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Večerová, M.
67.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Harnoš, M.
68.DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, M.
69.DPHolická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCUJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Holická, K.
70.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
71.BPChladenie pri brúsení synchrónnych krúžkovGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vizváry, Z.
72.BPIdentifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
73.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
75.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jalakšová, V.
77.BPImplementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
78.DPImplementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kanja, P.
79.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Böhm, P.
81.BPInformačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPInformačný systém pre firmu FormicaNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPInkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Červeňan, R.
85.BPIS pre grafickú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ranglová, R.
86.BPIS pre potravinársky podnikJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunický, T.
87.DPIS pre združenie živnostníkovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Burdej, E.
88.BPKlientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systémuĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zverbík, A.
89.DPKomplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM InspectMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, P.
90.DPKonfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.Ďuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žlnay, D.
91.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPKonštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
93.BPKonštrukcia formy na vstrekovanie termoplastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babiš, M.
94.DPKonštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čepela, P.
95.BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
96.BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
97.BPKonštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Burian, D.
98.BPKontrola profilu a mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPKopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidielJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kopúnek, M.
100.BPLaserové leštenieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
101.BPLaserové obrábanie biokompatibilných materiálovLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zguriš, B.
102.BPLaserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamhal, J.
103.DPMachine learning pre použitie v mikrokontrolérochĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPMarketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trhVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
105.DPMeranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
106.BPMeranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Foltín, A.
Vajla, S.
108.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy2 / 3 Kohúcik, Ľ.
Duchoň, D.
109.DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTTVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pereira, M. W.
110.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
111.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
112.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPModelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Richnák, T.
114.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, J.
115.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
116.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
117.DPModul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dobo, F.
118.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, Z.
119.DPMožnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológiíBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovszký, P.
120.BPMožnosti projektovania materiálového tokuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
121.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
122.BPMožnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Nižňan, P.
123.BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Strunga, E.
124.BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
125.DPMožnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, V.
126.BPNáhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAlMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
127.BPNasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktuĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jánosfalvi, D.
128.BPNástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Horný, M.
129.DPNávrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
130.DPNávrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnostiSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
131.BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Horňák, T.
132.BPNávrh a analýza snímača krútiaceho momentuRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Hutár, M.
133.BPNávrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zimka, M.
134.DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
135.BPNávrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)Fačková, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Holický, M.
137.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Senneš, S.
138.BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy3 / -- Bílik, T.
Haríň, A.
Prochádzka, M.
139.BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kmotorka, M.
140.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Perička, J.
141.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Peter, R.
142.DPNávrh a realizácia modulu informačného systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Smutný, M.
143.BPNávrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi WebTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Málek, Ľ.
144.BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Skuhra, P.
145.BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančíová, B.
146.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Uhlárová, I.
147.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Toman, J.
148.BPNávrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služiebIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPNávrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Riedlmajer, M.
150.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Javorský, J.
151.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Frtús, J.
152.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Krippnerová, A.
153.BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
154.BPNávrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
155.DPNávrh a výroba hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálik, M.
156.BPNávrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKuruc, M.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Podolská, J.
157.DPNávrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Denko, M.
158.BPNávrh a výroba výukového modelu na predmet PrípravkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
159.BPNávrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvériVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Majtán, D.
160.DPNávrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, P.
161.DPNávrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Potúček, M.
162.BPNávrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systémVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, V.
163.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkasová, D.
164.BPNávrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
165.DPNávrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Leško, M.
166.DPNávrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
167.DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, E.
168.BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAB-AIA-PPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
169.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopiar, M.
170.BPNávrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, R.
171.DPNávrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zifčák, J.
172.DPNávrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mlynarčíková, M.
173.BPNávrh automatizácie procesu ručného pracoviskaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Švorc, M.
174.DPNávrh automatizovaného merania súčiastky v podmienkach Schaeffler Skalica s r.o.Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPNávrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dávidek, J.
176.DPNávrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Končitý, P.
177.DPNávrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
178.DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
180.DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPNávrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
183.DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
184.BPNávrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
185.DPNávrh informačného systému pre požičovňuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ardan, P.
186.BPNávrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadeníKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, R.
187.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Tomáška, M.
188.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Belokostolská, N.
189.DPNávrh informačného systému pre správu úlohŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
190.BPNávrh informačného systému pre veľkoobchod s náradímKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuran, T.
191.DPNávrh informačného systému pre výrobu a predajŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Fančovič, D.
192.BPNávrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
193.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
195.DPNávrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
196.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hnilica, M.
200.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
201.BPNávrh meracieho plánu v softvére CalypsoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
202.BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
203.BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarčák, M.
204.BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
205.BPNávrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržbyHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
206.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Liko, R.
207.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírubKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kapsová, S.
208.DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Balogh, M.
209.DPNávrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hais, J.
210.DPNávrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
211.DPNávrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
212.DPNávrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobeKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Minárech, I.
213.DPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPNávrh montáže káblových zväzkovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Komůrka, M.
216.BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ďuroška, L.
217.BPNávrh montáže potrubiaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, T.
218.BPNávrh montáže robotickej rukyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Matovič, D.
219.BPNávrh montáže stredového zloženia bicyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, T.
220.BPNávrh montáže valčekového dopravníkaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Špalek, M.
221.DPNávrh montáže vstrekovacích lisovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
222.DPNávrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Krchnavý, M.
223.BPNávrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
224.DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Korec, S.
225.BPNávrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
226.BPNávrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
227.BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Baran, L.
228.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPNávrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvoryBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Vajay, J.
231.DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lipár, T.
232.BPNávrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulák, J.
233.BPNávrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihálik, T.
234.BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Csekei, M.
235.BPNávrh postupu výroby repliky korby tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
236.BPNávrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
237.BPNávrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dieluMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Medlen, D.
238.DPNávrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojovRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kokoš, M.
239.DPNávrh prípravku na montáž podskupín drevodomovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Levák, M.
240.DPNávrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sekera, M.
241.DPNávrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamenszká, A.
242.BPNávrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrieHrbál, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPNávrh riadenia modelu angulárneho robotaŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Blízik, B.
244.BPNávrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Račák, M.
245.DPNávrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovyNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bajús, A.
246.DPNávrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetielRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kuric, D.
247.BPNávrh robotického ramenaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vallašek, J.
248.DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, Š.
249.BPNávrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudioHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Zemko, F.
250.DPNávrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces SimulateHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, J.
251.BPNávrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponentyHajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stano, F.
252.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
253.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
254.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPNávrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Belko, M.
257.BPNávrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhaniaLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
258.DPNávrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
259.BPNávrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníkuLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kocanda, D.
260.DPNávrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
261.DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynár, M.
262.DPNávrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
263.DPNávrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
264.DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
265.DPNávrh testovacieho pracoviska pre technický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
266.DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPNávrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlačŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Haljak, M.
268.DPNávrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Skýpala, R.
269.BPNávrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / -- Dančišin, M.
Čapkovič, M.
270.BPNávrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
271.DPNávrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
272.DPNávrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mozolík, M.
274.DPNávrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPNávrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babirát, M.
276.DPNávrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuVelíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Halják, R.
278.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nemček, B.
279.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, J.
280.BPNávrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavyŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
281.DPNávrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
282.DPNávrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPNávrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla KaiserKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Remiaš, D.
284.DPNavrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania aNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
285.BPNavrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAMPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubek, P.
286.BPNelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Rariga, M.
287.DPNormovanie pracovných časov za účelom zefektívnenia výrobyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mogyorósi, L.
288.BPNumerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčomBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
289.BPNumerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéraNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
290.BPNumerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovoduNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPObjednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Šustek, P.
292.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
293.DPObrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiachKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Drgoň, M.
294.DPObrábanie robotomPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
295.BPObrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
296.DPOdolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jedinák, M.
297.BPOdporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
298.BPOnline databáza na inventár majetku.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Danek, A.
299.DPOpticky transparentný, drevný biokompozitWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
300.DPOptimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operáciíVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Valuška, J.
301.DPOptimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelíBárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Barutík, M.
302.BPOptimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulko, M.
303.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, M.
304.DPOptimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseruNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, L.
305.DPOverovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, T.
306.BPPalubný počítač automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Szabó, I.
307.DPPočítačová podpora monitorovania rezných kvapalínPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / -- Vincze, S.
Lašo, M.
308.DPPolakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, D.
309.BPPorovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Cíbik, M.
310.DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Barták, M.
311.BPPorovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnostiVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
312.BPPorovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOEKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
313.BPPorovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zváraniaUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Gabriška, M.
315.DPPosúdenie malosériovej výroby odlievanej príruby z ekonomického hľadiskaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mašek, M.
316.DPPosúdenie rizík pri práci na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Matušov, D.
317.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, A.
318.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Krchnák, E.
319.DPPoužitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastochBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPPoužitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Otajovičová, M.
321.DPPovrchové úpravy súčiastok vyrobených aditívnou technológiouČaus, A.Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Valovičová, N.
322.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Hrnčiar, J.
323.DPPredikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
324.DPPredikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
325.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika a Poľsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
326.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Slovenská republika a Maďarsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Puk, N.
327.DPPrepojenie systému Wonderware MES o možnosť zadávať a sledovať zákazky z Microsoft Dynamics AX (Axapta) vrátane skladového hospodárstvaVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
328.DPPreprava nebezpečných látokMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
329.DPPríprava a analýza vlastností gumových zmesí s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuril, L.
330.DPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Rodinová, S.
331.BPPrístrojový panel (doska) automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Petráš, D.
332.DPProces interných reklamácií v MTA SLOVAKIA s.r.o.Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vicianová, A.
333.DPProces interných reklamácií vo vybranej priemyselnej organizáciiPauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Helt, P.
334.BPProgresívne metódy spájania súčiastok v montáži pomocou skrutkových spojovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lišaník, S.
335.BPProgresívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
336.DPPrvá pomoc v chemickom laboratóriuSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Janušková, P.
337.DPRacionalizácia procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky v podmienkach Grafobal a.s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Semrová, K.
338.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
339.DPRacionalizácia výroby lisovaného dielca v podmienkach fy HP Strojárne, spol. s r. o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejmiška, D.
340.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
342.DPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach fy HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Papp, J.
343.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustovičová, M.
344.BPRealizácia návrhu interaktívnej multimediálnej aplikácie pre monografiuBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
345.BPRegresívna approximácia množiny dát polynómamiVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Pogády, P.
Lukáčik, M.
346.BPRegresívna approximácia množiny dát polynómami v MATLABeVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Polakovič, S.
Hlavatovič, J.
347.DPReverzné inžinierstvo rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
348.DPReverzné inžinierstvo vybraného komponentuMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Koleňák, M.
Machala, E.
349.BPReverzné modelovanie v prostredí CAD programu Fusion 360Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lederleitner, M.
350.BPRiadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoruĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Svatík, M.
351.BPRiadenie modelu vozidla na báze Arduino s využitím neurónovej sieteĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mižigár, J.
352.BPRiadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadeniaMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
353.BPRiešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami, aplikácia v C# alebo JaveLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
354.DPRiešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc.Zvolenský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
355.BPRiešenie určitého integrálu numerickými metódami, aplikácia v C# alebo JaveLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
356.DPRobotický uchopovač určený na manipuláciu s vekom prevodovkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
357.BPRotačné ultrazvukové obrábanie v medicíneKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiš, P.
358.DPRozpoznávanie hudobných štýlov prostriedkami hlbokého učeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
359.DPRozvrhovanie operácií s využitím simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mérés, M.
360.BPSignalizácia narušenia priestoruMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Preložník, D.
361.DPSimulácia linky pre opravu dvojkolesíVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
362.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciuRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Totka, Ľ.
363.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
364.DPSimulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORMSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
365.DPSimulačné techniky a metódy v obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čuhák, M.
366.BPSkúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesyKolíková, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
367.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Straka, R.
368.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPSorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihelová, M.
370.DPSpájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatinKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
371.DPSpájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvukKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
372.BPSpájkovanie koroziivzdornej ocele s meďou tvrdými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
373.DPSpoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
374.BPSpôsoby upínaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bíly, J.
375.BPStabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmotyNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Velich, M.
376.BPStabilizácia polohy inverzného kyvadlaĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dávidek, S.
377.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
378.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
379.BPStroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanieKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Backo, P.
380.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gracik, T.
381.DPŠtrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov in PPA ENERGO s.r.o.Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukačovič, M.
382.BPŠtúdium spájkovateľnosti koroziivzdornej ocele s meďou mäkkými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopčanová, L.
383.BPTechnológie výroby vnútorných drážokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
384.BPTendencie v oblasti výrobnej logistiky: rola simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Vittek, M.
385.BPTeoretická štúdia procesov laserového obrábaniaLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hollý, L.
386.BPTeoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Köttner, M.
387.DPThe influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld jointsSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomčíková, E.
388.DPTorzná tuhosť stopkových nástrojovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
389.BPTóth Andrej: Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu AndroidJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
390.BPTrendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovaniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Fodora, P.
391.BPTropická matematika a jej aplikácie v automatizáciiMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Borbély, B.
392.DPTvorba kinematiky a simulácie 3D objektov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
393.BPTvorba makierPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kutej, M.
394.DPTvorba systému integrovanej marketingovej komunikácie v priemyselnom podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
395.DPTvorba značky priemyselného podniku prostredníctvom PR aktivítVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
396.DPTvrdé spájkovanie ocelí CMT metódouUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPUpínaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Skladaný, D.
398.BPÚplný faktorový experiment pre dva faktoryLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kaufman, P.
399.BPÚprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
400.DPÚprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredíĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Burčiar, F.
401.DPÚprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na opotrebovanieŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPÚprava rezných hrán nástrojov na prototype omieľacieho zariadeniaVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, P.
403.DPÚprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBNKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
404.DPUrčenie miery pravdepodobnosti vybraného javu pomocou neurónových sietíNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dudek, D.
405.BPVariabilita výsledkov merania drsnosti povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
407.BPVirtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) na báze kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lehotský, J.
408.DPVizualizácia štandardov systémov manažérstva kvality pomocou modelu siete Malého svetaPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Solik, M.
409.BPVizualizácia textúry povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
410.BPVplyv dĺžky kroku skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPVplyv drsnosti povrchu zliatiny Al-Li na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojovMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šugra, F.
412.DPVplyv externého tepelného toku na podlahové krytinyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bathó, M.
413.BPVplyv geometrie rezného klina na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
414.BPVplyv hĺbky rezu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
415.DPVplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastkyMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaha, J.
416.BPVplyv NC dráh na rýchlosť posuvu pri frézovaníVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jakubička, M.
417.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatinyUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
418.DPVplyv parametrov na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok vyrobených metódou FDM z materiálu TPEKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šturcel, R.
419.BPVplyv posuvu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
420.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
421.BPVplyv priemeru guličky snímača na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
422.DPVplyv reverzného modelovania na kvalitu 3D modeluBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
423.BPVplyv reznej rýchlosti na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPVplyv rýchlosti skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPVplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojovUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
426.DPVplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej oceleUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
427.DPVplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, T.
428.DPVplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri frézovaníVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
429.DPVplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán nástrojov na rezné sily pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej oceleŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
430.DPVplyv vytvorenia základného súradnicového systému na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
431.BPVybrané matematické funkcie a ich transformácia do tropickej matematikyMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
432.DPVyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
433.DPVyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sobčák, D.
434.DPVýmena hlasovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 4--
435.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
436.BPVýroba a brúsenie rezných nástrojov a úprava reznej hranyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Filo, J.
437.BPVýroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition ModellingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Madaj, M.
438.BPVýroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bitter, M.
439.BPVýroba závitovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy3 / -- Bučko, B.
Chovanec, M.
Vyskoč, K.
440.DPVýskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energieKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPVýskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozitKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
442.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, P.
443.DPVýskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition ModelingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen, D.
444.DPVýskum zvárania koróziivzdornej ocele a Cu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
445.DPVýskum zvárania Ni a Ti elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Škoviera, R.
446.DPVysokorýchlostné obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
447.BPVytvorenie aplikácie na návrh a výpočet častí vtokovej sústavy pre gravitačné liatieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
448.BPVytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Poláčik, M.
449.DPVytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ravas, B.
450.BPVytvorenie metamodelu black-box funkcie na predikciu výrobných cieľovČerveňanská, Z.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPVytvorenie SSRS (SQL server reportiSSng services) reportov v rámci linky FESTOVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
452.BPVytvorenie učebnej pomôcky v rozhraní AR pre výučbu technických predmetovHajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sláviková, E.
453.DPVyužitie AOP pri odstraňovaní organického znečisteniaSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
454.DPVyužitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / -- Kurtulík, A.
Líška, J.
455.DPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadeniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, F.
456.BPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe vybranej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy8 / -- Kolibjár, M.
Drmlík, Ľ.
Mazúr, L.
Mejía, A.
Maliarik, O.
Lesay, S.
Rubaninský, N.
Gábriš, A. I.
457.DPVyužitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviskaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Repa, R.
458.BPVyužitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podnikuHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, A.
459.BPVyužitie informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy2 / 1 Hargaš, J. F.
Siroma, J.
460.BPVyužitie lúčových technológií spájkovania koroziivzdornej ocele s meďouKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
462.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
463.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
464.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
465.DPVyužitie počítačovej podpory pri výrobe a kontrole rozmerov hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nikodem, M.
466.BPVyužitie strojového učenia pri analýze dátBudjač, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPVyužitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxiKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
468.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kosár, L.
469.DPVyužitie virtuálnej reality pri tvorbe inštruktážnych video návodovVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
470.BPVyužitie zdielanej ekonomiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (2019/2020)Šarmír, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
471.BPVyužitie zváraných a spájkovaných spojov z koroziivzdornej ocele s meďou v praxiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
472.DPVývoj a implementácia systému sledovania výrobyKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lenkavský, R.
473.BPWeb aplikácia na zdieľanie vecí a služieb.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pavelka, J.
474.DPZabezpečenie jednosmernej komunikácie v systéme zberu environmentálnych dátĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
475.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: návrh metodikyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
476.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
477.DPZefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke v podniku Faurecia s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalovič, M.
478.BPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Drobná, D.
479.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
480.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, L.
481.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mahútová, K.
482.DPZlepšenie procesu výroby pomocou simulácie.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Faidzen, A.
483.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
484.DPZnižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúčaBárta, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Špániková, M.
485.DPZváranie Inconelu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Woźnica, A.
486.DPZváranie koľajníc metódou InnershieldKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, A.
487.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gross, J.
488.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Neštický, J.
489.DPZváranie rúr tranzitného plynovoduKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Boroš, J.
490.DPŽivotnosť tvárniacich nástrojovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Rusková, A.
491.DPŽivotný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MESVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
492.DPŽivotný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MESVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
493.BP3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadeníOravcová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
494.DP5-osové obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, M.