20. 7. 2019  9:31 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAdaptívne fasádyHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
3.DizPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPAnalýza energetických systémov pre veľkopriestorové objekty.Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
6.DizPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPAnalýza funkcie sanačných omietok v praxiMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DizPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DizPBIM modelovaniePalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
11.DizPCentrálne vs. decentrálne vzduchotechnické systémy pre vetranie a čiastočnú klimatizáciu halových objektov priemyselného charakteruKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DizPDegradácia fyzikálno-mechanických charakteristík GFRP výstuže v betónových konštrukciáchGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
13.DizPDôsledky pozemkových úprav na povodňový režimHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DizPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPEnergetický audit budov budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
16.DizPExperimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
17.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
18.DizPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
19.DizPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPHodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
21.DizPHomogenizácia katastrálneho mapového dielaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPHomológia simpliciálnych komplexov na grafochJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DizPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
24.DizPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DizPHydraulická analýza zvýšenia protipovodňovej ochrany sídelných územíŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPIndoor environmental quality in nZEB with heat recovery ventilation systemPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DizPInovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích stanícBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DizPInteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DizPInterakcia geosyntetických materiálov a zemínSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
30.DizPInterakcia základových konštrukcií s podložímJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPKlimaticky adaptívne materiály integrované v inovatívnych stavebných komponentochMedveď, I.Katedra fyziky (SvF)D-TS4, D-TS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
32.DizPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
33.DizPKohustotaJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DizPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DizPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
36.DizPLevel set metódy v matematickom modelovaníFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
37.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
39.DizPMetódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných staviebDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
40.DizPMetódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiachPetráková, Z.Ústav súdneho znalectva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
41.DizPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKomorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DizPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
43.DizPNávrh novej jednočíselnej veličiny pre hodnotenie zvukovej izolácie medzibytových stienChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
45.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
46.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
47.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
48.DizPNízkoexergetické sálavé vykurovacie a chladiace systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
49.DizPObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
50.DizPOdhad návrhových hodnôt hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarityKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
51.DizPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
52.DizPOptimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamikyPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DizPOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
54.DizPOptimalizácia trvania stavebných procesovMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
55.DizPOptimalizácia vetrania kanalizačných systémov v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DizPOvplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPPersonalizované vetranieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
58.DizPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
59.DizPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
60.DizPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
61.DizPPriemyselno-poľnohospodársky parkHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPPrincípy riešenia požiarnej bezpeènosti vybraných adaptívnych fasádOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
63.DizPPrípadová štúdia vplyvu agresivity prostredia na trvanlivosť betónových mostov.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
64.DizPPrírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienkyDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DizPPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
66.DizPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
67.DizPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
68.DizPRadiačné efekty na vonkajších povrchoch budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
69.DizPRekuperácia odpadového tepla z bazénových hospodárstiev kúpalisk.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
70.DizPRiešenia tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej stranyMatiašovský, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
71.DizPRiešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DizPRiešenie úloh prúdenia metódou konečných objemovMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / ----
73.DizPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DizPSkúmanie hydrologického signálu v opakovaných meraniach tiažového zrýchleniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
75.DizPSpätné získavanie tepla z technologických procesov v prašných priemyselných prevádzkachKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
76.DizPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
77.DizPStabilita stĺpov v rámoch s posuvnými uzlami za požiarnej situácieŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4xASvFPodrobnosti témy0 / 1--
78.DizPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DizPSystémová identifikácia stavu mostných konštrukciíSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DizPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DizPŠpecifické aspekty šmykového namáhania lokálne podopretých dosiekBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
82.DizPTepelná pohoda a kvalita vzduchu v školáchKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
83.DizPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DizPVodohospodárske bilance v podmienkach nestacionaritySzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
85.DizPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
86.DizPVplyv klimatickej zmeny na hydrometeorologické extrémy a ich návrhové hodnotyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
87.DizPVplyv miery deštrukcie ruiny na návrh nových krycích konštrukcií.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizPVplyv počasia na výstavbový proces.Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
89.DizPVplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru stavbami z drevených sendvičových konštrukciíOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
90.DizPVplyv spôsobu lepenia a uchytenia tepelnej izolácie väčších hrúbok na vznik nedovolených šmykových napätí a zmenu základnej životnosti ETICSAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
91.DizPVplyv spôsobu lepenia a uchytenia tepelnej izolácie väčších hrúbok na vznik nedovolených šmykových napätí a zmenu základnej životnosti ETICSAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DizPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
93.DizPVplyv technológie pohľadového betónu na kvalitu jeho povrchuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
94.DizPVplyv teplotných účinkov na železobetónové konštrukcieŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
95.DizPVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DizPVplyv vetra na mostné konštrukcieJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
97.DizPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DizPVýskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
99.DizPVýskum účinnosti tieniacich zariadeníChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DizPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
101.DizPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
102.DizPVývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
103.DizPVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
104.DizPZaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostovÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
105.DizPZeleň v mestskom prostredíMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
106.DizPZovšeobecnenia diskrétnych Choquetovych integrálov a ich aplikácieMesiar, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--