21. 4. 2019  14:08 Ervín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
2.DisPAnalýza finančnej nákladovosti a výhodnosti resp. nevýhodnosti systému duálneho vzdelávania z pohľadu prínosov pre SMECagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DisPAnalýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémovMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DisPAnalýza procesu nitridácie hliníkových práškov v plynnom dusíku.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
5.DisPAnalýza procesu nitridácie hliníkových práškov v plynnom dusíku.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDxAMTFPodrobnosti tématu0 / ----
6.DisPAplikácia procesu reengineering v sfére priemyselných podnikovBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DisPAsymptotické vlastnosti dynamických systémov s kvázideriváciamiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DisPBezpečnosť priemyselného Internetu vecí v koncepcií Industry 4.0Huraj, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DisPBig Data - nová výzva pre podnikovú logistikuMakyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DisPBig Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesovTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
11.DisPEEG signály a personalizované riadenie v reálnom časeStrémy, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
12.DisPGumárenské zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze zeolitov pre priemyselné aplikácieKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
13.DisPHI ToF ERDA systém na analýzu materiálovDobrovodský, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
14.DisPHodnotenie vplyvu fyzikálno-chemických podmienok na priebeh adsorpcie organických látok alternatívnymi adsorbentmiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DisPHybridné výrobné systémyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
16.DisPCharakterizácia vlastností skiel na báze oxidov ťažkých kovovKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DisPImplementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemysluBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DisPInkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechovŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DisPInovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.DisPInovatívne spôsoby hodnotenia, analýzy a riadenia rizíkKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DisPIntegrácia HMI technológií v zmysle Industry 4.0Kopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
22.DisPInterakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvukuKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
23.DisPKolaboratívne kyber-fyzikálne systémyKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
24.DisPKombinácia informačných technológií používaných v rámci Industry 4.0Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
25.DisPKoordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
26.DisPKvantovo-mechanické modelovanie nových zlúčenín prechodných kovov a lantanoidov.Derzsi, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
27.DisPLaserové leštenie povrchuŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
28.DisPManažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémovKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
29.DisPMetodika tvorby simulácií vo výrobných systémoch pomocou zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realiteVelíšek, K.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)D-VZASMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.DisPMetodika virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzkyVelíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZASMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DisPMikroobrábanie nástrojových materiálov laserovým a iónovým zväzkomŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
32.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
34.DisPModelovanie a simulácia procesu rezanaiPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
35.DisPModifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného tokuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DisPModifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojovŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
37.DisPModifikácia vlastností skiel pre fotoniku implantáciou iónov prvkov vzácnych zemím.Labaš, V.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
38.DisPNanoobrábanie ultrapresných rovinných plôchŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
39.DisPNanoobrábanie ultrapresných tvarových plôchŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
40.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
41.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
42.DisPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
43.DisPNávrh distribuovaného riadenia procesov na báze metód strojového učeniaMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
44.DisPNávrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DisPNávrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikovKučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
46.DisPNávrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
47.DisPNávrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
48.DisPNávrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
49.DisPNávrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikochČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
50.DisPNávrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikochČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
51.DisPNávrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
52.DisPNávrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.DisPNové prístupy využitia high-tech CAx technológiíPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
54.DisPNové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podnikuCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
55.DisPNové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podnikuCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
56.DisPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFPodrobnosti tématu0 / ----
57.DisPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačeniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
58.DisPPosudzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe štúdia protivýbuchovej prevencieKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
59.DisPPožiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalínMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
60.DisPPríprava a charakterizácia tvrdých povlakov pripravených metódou PVDČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
61.DisPPríprava tenkých vrstiev a povlakov pomocou hypertermálnych iónovMeško, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DisPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DisPProaktívna simulácia v riadení výrobných systémovVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
64.DisPRedukcia požiarneho rizika v miestach skladovanie horľavých materiálov pomocou clony z vodnej hmlyBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
65.DisPRozvoj metodiky BARPAS finančno-ekonomickej analýzy podniku ex ante v podmienkach priemyselných podnikovBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
66.DisPSimulácia elektrónového a fotónového transportu v materiálových štruktúrachMinárik, S.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.DisPSkúmanie deformačného procesu v koreni trieskyPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
68.DisPSkúmanie trvanlivosti rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
69.DisPŠtúdium podmienok procesu vznietenia samovznietenia tepelnoizolačných materiálovBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.DisPŠtúdium progresívnych oxidačných metód odstraňovania nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
71.DisPŠtúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.DisPŠtúdium využitia baktérií pre biolúhovanie kovov z elektronického odpaduGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
73.DisPŠtúdium využitia nanočastíc/nanokompozitov pri odstraňovaní vybraných látok z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
74.DisPTechnológia ultrazvukového obrábaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
75.DisPTechnologické aspekty inovácie výroby zápustkových výkovkov z neželezných kovov pre automobilový priemyselKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
76.DisPTepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
77.DisPTepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchochBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
78.DisPViacprvkové diboridové vrstvy pre vysokoteplotné aplikácieMikula, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
79.DisPVplyv legujúcich prvkov na vybrané vlastnosti nanokompozitných povlakovČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
80.DisPVplyv pasivačných TiO2 obálok na mechanické vlastnosti Ti pripraveného práškovou metalurgiou.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
81.DisPVplyv pasivačných TiO2 obálok na mechanické vlastnosti Ti pripraveného práškovou metalurgiou.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDxAMTFPodrobnosti tématu0 / ----
82.DisPVplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanieKusý, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
83.DisPVýskum vzniku vibrácií pri strojnom obrábaní na báze inerciálneho meracieho systémuBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZASMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
84.DisPVýskum príčin vzniku geometrických odchýlok s využitím metrologických systémov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studenaMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
85.DisPVýskum stálosti geometrických rozmerov využitím metrotomografieMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
86.DisPVýskum vybraných charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
87.DisPVýskum vybraných technologických uzlov pri výrobe valcovaných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. s využitím numerickej simulácieParilák, Ľ.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.DisPVyužitie Big Data pri riadení komplexných procesov priemyselných podnikovKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
89.DisPVyužitie metód strojového učenia pri vyhodnocovaní signálov v astrofyzikeStrémy, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
90.DisPVyužitie prvky Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxeCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
91.DisPVyužitie prvky Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxeCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
92.DisPVyužitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikochVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
93.DisPVyužitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikochVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
94.DisPVyužívanie produktov finančného trhu pre financovanie reálnych investícii v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.DisPVývoj vysokopevných precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 5--
96.DisPZápalnosť materiálov a forenzný prístup pri zisťovaní príčin vzniku požiarovBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)D-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
97.DisPZavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v TrnavePauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / ----
98.DisPZjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3ESakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
99.DisPZmáčavosť a interakcia špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
100.DisPZmáčavosť a interakcia vývojových spájok pri ohreve laserovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
101.DisPZváranie kombinácií ľahkých zliatin lúčovými technológiamiMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----