21. 10. 2020  15:33 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Aditívna výroba komponentov z ľahkých zliatin.
Bárta, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Aditívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti tématu
2 / --
3.DP
Analýza a vyhodnocovanie obrázkov z termokamery
Zahradníková, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DP
Analýza bezpečnosti aditívnej výroby
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.DPAnalýza deformácií vznikajúcich vplyvom tepelného spracovania pri výrobe tvarových súčiastokKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti tématu1 / -- Vlk, E.
6.
BP
Analýza eletroerozívneho obrábania v podmienkach spoločnosti ZF Slovakia a.s.
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
BPAnalýza implementácie hybridných procesov spájania oceľových dielcov karosérií tvárnených za studenaÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu1 / 1
8.
BP
Analýza možností inovácie výroby redukcií pre káblový zväzok zapaľovacích cievok TFSI motorov s využitím aditívnej výrobySkýpala, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
9.
DP
Analýza nepodarkovosti výroby sklenených tanierikov v spoločnosti Osram, a.s.
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čulík, M.
10.
DP
Analýza procesov a zvýšenie produktivity montáže dielov pomocou MTM metodiky
Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
11.
DP
Analýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriuKucmanová, A.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jadrná, M.
12.
BPAnalýza súčasného stavu v oblasti aplikácií a softvérov pre zváranie a spájanie materiálovUrminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Analýza súčasného stavu zváracích prípravkov k robotizovaným pracoviskám
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Beňo, M.
14.
DP
Analýza trimetalov Cu-Al -AlMg vyhotovených zváraním výbuchom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.
DP
Analýza trimetalov Cu-Al -AlMg vyhotovených zváraním výbuchom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke
Važan, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DPAnalýza veľkosti TOO a zmeny štruktúry pre veľké uhly úkosov uhlíkovej ocele vyhotovené tepelným delenímUrminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BPAnalýza získaných dát z pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
DP
Analýzu rizík vybraného strojného zariadenia podľa STN EN ISO 12 100
Buranská, E.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gazda, M.
20.
BP
Aplikácia na riešenie sústavy lineárnych rovníc v jazyku C
Vrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
3 / 3
21.
BP
Aplikácia na simuláciu dynamických zmien materiálových štruktúr, origami/kirigami princíp; MuPAD (MATLAB)
Markechová, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.BPAplikácia na simuláciu dynamických zmien materiálových štruktúr, rozetovité útvary; MuPAD (MATLAB)Markechová, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DP
Aplikácia na včasné varovanie zastavenia linky, alebo ohrozenia konečných zákazníkov cez informačný systemVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
Aplikácia pre analýzu variability amplitúdy časových radov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
BP
Aplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.BPAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
BP
Automatická navíjačka indukčných cievokNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
28.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Vačko, M.
29.BPBezpečnosť aditívnej výroby vzhľadom na tvorbu jemných častícBuranská, E.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Bezpečnostné aspekty priemyselne syntetizovaných nanočastíc
Kucmanová, A.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
31.
DP
Bezpečnostné riziká vybraných strojov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1
32.
DPDiagnostika ako pokročilý nástroj údržbyÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajčovič, E.
33.
BPDiaľkovo ovládaný model dvojkolesového vozidla SegwayĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZMTFPodrobnosti tématu
1 / --
34.
DPDigitálne dvojča výrobnej linkyVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pulišová, S.
35.
DPEmbedded aplikácie s podporou RTOS na STM32, EPS8266, ESP32Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Schmidt, E.
36.
DP
Environmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávy
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.BP
Ergonomická záťaž v montážnej linke
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.
DP
Erodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ščasná, M.
39.
DP
Evaluacia autenticity spravodajskych clankov na baze machine learninguÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šrámek, M.
40.
BP
Generatívne navrhovanie strojárskych súčiastok
Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hrbáček, L.
41.
DP
Harmonická analýza kruhového profilu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Schuster, M.
42.DP
Harmonická analýza profilu drsnosti povrchu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DPHlasové povely na ovládanie spotrebičov implementované v mikroprocesoreÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rónai, J.
44.BP
Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
Michalíková, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DP
Hodnotenie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v laboratóriuKucmanová, A.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
46.DPHW modul pre analýzu vibrácií mechanických častíĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
HW modul pre analýzu zvukových vibrácií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
BP
Hybridné výrobné systémy
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
49.
BPHydrometalurgické získavanie striebra z použitých rtg snímkovWachter, I.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
DP
Identifikácia nebezpečenstiev v súvislosti s chybami koľajníc na tratiach ŽSRKatedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Botka, M.
51.
DP
Identifikácia objektov s premenlivou periódou v astronomických pozorovaniach pomocou neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
DP
Ideový návrh inovácie laserového zariadenia na výrobu kovových dielov metódou aditívnej výrobyRužarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
BPImplementácia CNC zapichovacej hlavy na viac vretenových sústruhochKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.BP
Implementácia e-learningu do klasickej výučby pre predmet Výrobná technika
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
55.
DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
DP
Implementácia strojového videnia v riadení robotizovaného pracoviska (Krajčovič Filip)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
58.
BP
Informačný śystém fitness centraStřelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Pašková, V.
59.
BP
Informačný systém pre kaderníctvoKrižanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, P.
60.
DP
Informačný systém pre sťahovaciu firmu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Iniciačné parametre smrekového drevaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
62.
BP
Inkrementálne procesy v tvárnení
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Novajovský, J.
63.
BP
Inormačný systém modelárskeho obchodu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
64.
BP
Inormačný systém pre verejné projekcie filmovStřelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Madarász, T.
65.
BP
Inovatívne metódy a postupy elektropneumatického riadenia
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Inovatívne metódy a postupy PLC riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
BP
Inovatívne metódy a postupy pneumatického riadenia
Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
68.
DP
Integrácia dátových zdrojov za účelom monitorovania a optimalizácie riadenia výroby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chren, J.
69.
BP
IS pre Ambulantnú pohotovostnú službuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Barbas, M.
70.
DP
Kalibrácia taktilných senzorov s ohľadom na zvyšovanie životnosti snímača
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
DP
Komisné vozíky
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
72.DPKomplexné meranie vybraných súčiastok pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Konštrukcia a tvorba 3D modelov nástroja na ohýbanie profilov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
BP
Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
75.
DP
Konštrukčný a technologický návrh plastového obalu prístroja CMR-I
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.
DPKonštrukčný návrh a vývoj prípravkov diagnostického zariadenia pre automatizované kalibrovanie riadené počítačomBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
77.
BPKonštrukčný návrh náradia určeného pre operáciu montáže plastového krúžka v spojkovom ložiskuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
78.
BP
Konštrukčný návrh nástroja v plošnom tvárneníÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
79.
BP
Konštrukčný návrh prípravku pre konkrétny systémKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.
BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti stroja pri výrobe závitovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
81.
BP
Konštrukčný návrh uloženia hriadeľa vo veku nádoby
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Vymyslický, D.
82.
DP
Kontrola geometrie rezných nástrojov použitím optického 3D skenera
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu2 / 1
83.DP
Laserom modifikované povrchy dentálnych implantátov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
84.
DP
Laserové gravírovacie a rezacie zariadenieÚstav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Červenec, M.
85.
BP
Laserové leštenieÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
DP
Laserové leštenie povrchov biokompatibilných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
87.DP
Laserové mikroobrábanie Ti-C kompozitného materiálu
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
88.
DP
Laserové modifikácie funkčných povrchov tvárniacich nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčovič, D.
89.
BPMakrá v softvéri PowermillŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
90.BP
Manuál pre prácu s kolaboratívnym robotom DOBOT Magician
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DP
Mechanické vlastnosti "transparentného dreva"
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
92.
BP
Meranie kvality vody v záhradnom jazierku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
93.
BP
Meranie plochy záberu monolitnej frézy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Metódy merania mikrogeometrie nástrojovVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ďuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
96.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
BP
Model samostabilizujúcej sa plošinyĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
98.
DP
Modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Veselý, M.
99.
DisP
Modelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezania
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
D-STAM
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
100.
DisP
Modelovanie a simulácia vybraných charakteristík procesu rezania
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
101.
BP
Modelovanie profilu drsnosti sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.BPModelovanie súčiastok z plechu v programoch Fusion 360 a InventorKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Babuliak, A.
103.DPModelovanie trvanlivosti nástroja v procese obrábaniaÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu strihanieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu
1 / --
Praskač, M.
105.BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu voľné kovanie
Sobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
106.BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.
BPModernizácia sieťovej infraštruktúry stredného podnikuHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DP
Monitorovanie parametrov priemyselných zariadení s využitím OPC-UA
Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
109.
BP
Možnosti spájania medi s oceľou
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
110.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Možnosti využitia programu Siemens NX Mechatronics Concept Designer pre návrh automatizovaného výrobného zariadeniaRužarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Konuš, M.
112.DPMožnosti využitia technológie blockchainSchreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
113.DPMožnosti využitia virtuálnej reality pre podporu výučby v oblasti automatizácie.Némethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BP
Možnosti zabezpečenia komunikačných sietíHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Znamenák, J.
115.
BP
Návrh a implementácia aplikačného programového rozhrania pre senzorický informačný systémÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pačes, V.
116.
BP
Návrh a implementácia modulu pre IoT
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balla, G.
117.
BP
Návrh a implementácia prevodníka IP/serial
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
BP
Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
119.
BP
Návrh a príprava výroby modelov pre presné odlievanie
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.BPNávrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábaniaÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
121.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre dochádzku v zbore väzenskej a justičnej stráže (Krištek)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Krištek, A.
122.
DP
Návrh a realizácia portálu pre podporu výučby predmetu Programovateľné logické automatyNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
123.
DPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre dopravníkový pás
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krchnák, M.
124.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500 so zberom dát
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.
BP
Navrh a realizácia riadiaceho systému pre otočné montážne lôžko
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
126.
BP
Návrh a realizácia riadiacich obvodov pre krokové/jednosmerné motory pre platformu Linux CNC
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
DP
Návrh a realizácia SCADA systému pre vybraný procesNémeth, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
128.DPNávrh a realizácia systému na zhromažďovanie, spracovanie a vizualizáciu výsledkov automatizovaných softvérových testovHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Návrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu upratovacie služby
Iringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
130.
BP
Návrh a realizácia systému pre požičovňu nástrojov a náradia
Iringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Preložník, D.
131.
DP
Návrh a realizácia virtuálneho modelu vybraného pracoviska výrobnej linky MPS500Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
132.
BP
Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí ABB RobotStudio
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hudcovský, M.
133.
BP
Návrh a simulácia výroby súčiastky v programe Catia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
134.BPNávrh a tvorba štúdií zobrazovaných v prostredí rozšírenej reality so zameraním na strojársky priemyselHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
135.
BPNávrh a výroba jednoúčelovej 3D tlačiarneÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
136.
DPNávrh a výroba polohovacieho prípravku optického zobrazovacieho zariadenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
137.DPNávrh a výroba rezných nástrojov pre dokončovacie operácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Miček, J.
138.DPNávrh a výroba súčiastky v podmienkach EKOM spol. s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti tématu1 / --
139.BPNávrh a výroba šachových figúrok pomocou aditívnej technológieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.
BP
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéru a technológie Rapid Prototyping
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
BP
Návrh a výroba výukového modelu mechanizmu na predmet Prípravky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
142.
BPNávrh a výroba vzoriek pre presné odlievanieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Špányi, M.
143.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
DP
Návrh a implementácia detekcie pravdivosti informácii z textuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
145.DP
Navrh a implementacia informacneho systemu pre sledovanie skladu karoserii (Gajdos)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
146.
DP
Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Noga, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti tématu1 / -- Melicherčík, M.
147.
DP
Návrh a komparácia metód merania parametrov vybranej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
BP
Návrh aktuátora na báze SMART materiálov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
149.DP
Návrh algoritmov a neurónových sietí pre prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
150.BP
Návrh algoritmu automatického parkovania vozidla na báze Arduina
Rolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Polakovič, O.
151.
BP
Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábania
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
BP
Návrh a realizácia informačného systému
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
153.
DP
Návrh a realizácia informačného systémuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu0 / 2
--
154.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre evidovanie COVID19 testov
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Pícha, V.
155.DPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre traumatologické oddelenie fakultnej nemocnice TrnavaKrižanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krasňan, P.
156.
BP
Návrh a realizácia IS pre autobazár
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
157.
BP
Návrh a realizácia programu na riadenie a vizualizáciu vetrania garáže
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Lenčéš, I.
158.DP
Návrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu rekonštrukčné práce
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
DP
Návrh a realizácia systému pre robotizované testovanie web aplikácií.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
160.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska v Tecnomatix Process Simulate
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
161.
DPNávrh automatického nakladania dielov do stroja Bimeric v podniku Schaeffler s r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
162.DPNávrh automatizácie montážneho pracoviska v podniku Schaeffler Skalica
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
163.
DP
Návrh automatizovaného robotického pracoviska, ako súčasť komplexnej linky k lisu na vstrekovanie plastov v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. Trnava
Holubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Károlyiová, R.
164.
BP
Návrh automatizovaného výrobného zariadenia v programe Siemens NX
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
165.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre riadenie a diagnostiku mechatronických systémov
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
166.
DP
Návrh Business Intelligence reportov pre oddelenie Customer care firmy DellKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Antol, N.
167.
BP
Návrh čistiaceho zariadenia pre robotické pracovisko
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
168.
BP
Návrh držiaku nástrojov pre prototyp omieľacieho zariadenia
Pätoprstý, B.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.BPNávrh edukačnej pomôcky vo virtuálnej realite pre podporu výučby v oblasti automatizácie.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
170.DP
Návrh informačného systému na sledovanie polohy zamestnancov
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
171.
DP
Návrh informačného systému pre administratívne činnostiKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu1 / -- Szmatanová, F.
172.
DP
Návrh informačného systému pre logistiku a skladovanie
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Zemko, A.
173.
DP
Návrh informačného systému pre sledovanie úloh a projektov v podniku
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jirkovský, M.
174.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť zaoberajúcu sa poľnohospodárskou výrobou
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.
DPNávrh inovácie výroby zápustkového výkovku s podporou simulačného programuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jurkas, F.
176.BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Martiška, P. P.
177.
DP
Návrh jednoúčelového pneumatického balančného manipulátora v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Belák, A.
178.
DP
Návrh jednoúčelového stroja s kontrolnou stanicou
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paulovič, A.
179.
BPNávrh kamerovej kontroly pri montáži svetlometovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
180.
DP
Návrh koncepcie orientácie dielov v automatickom lisovacom module v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Dubecký, J.
181.
DPNávrh koncového efektora priemyselného robota
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
182.
DP
Návrh konštrukcie žeriavu pre výrobnú halu
Kusá, M.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-VZSMTFPodrobnosti tématu
1 / --
183.
DP
Návrh konštrukcie a výroby prípravku na ustavenie testovacích vzoriek
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Horváth, P.
184.
DP
Návrh konštrukcie ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nemečkaj, Ľ.
185.
DP
Návrh marketingovej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kočiková, D.
186.
BP
Návrh mechatronického zariadenia riadeného prostredníctvom PLC
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Lagin, O.
187.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti tématu0 / 2
--
188.BPNávrh metodiky prípravy digitálneho modelu pre proces virtuálneho uvedenia do prevádzky metódou Software in the loopSkýpala, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
189.
BPNávrh modulu pre skúšanie konektorov v podmienkach spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
190.
BP
Návrh montáže CNC frézovacieho stroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Krištof, F.
191.BPNávrh montáže elektronickej cigaretyVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pastor, L.
192.DP
Návrh montáže eskalátorov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
193.BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Robota, Š.
194.
BP
Návrh montáže štiepacieho stroja na drevoÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
195.
BP
Návrh montážneho pracoviska pre montáž horských bicyklovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Siklenka, M.
196.
BP
Návrh montážneho pracoviska pre montáž tlmičov do motocykla
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vrábel, M.
197.
BPNávrh montážneho prípravku pre nástrojový držiak HSK E50Jurina, F.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DP
Návrh montážneho robotizovaného pracoviska s použitím napájania fotovoltaickou technológiou o výkone do 500 kWp
Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bínovský, M.
199.
DP
Návrh nástroja na procesy plošného tvárneniaÚstav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.
DP
Návrh novej spájkovacej zliatiny pre spájanie výkonných polovodičov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Sýkora, P.
202.BPNávrh opatrení pre zlepšenie systému riadenia znalostí v podmienkach priemyselných podnikov (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMAMTFPodrobnosti tématu
1 / 2
Čulík, M.
203.
BP
Návrh optimalizácie procesu renovácie prievlakov obrábaním v ŽP a.s.Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
204.BP
Návrh paletizačného robotizovaného pracoviska v programe Process Simulate
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
205.
DPNávrh parametrov spájkovania koróziivzdornej ocele a Cu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dérik, J.
206.DP
Návrh parametrov zvárania tupých spojov koróziivzdornej ocele s meďou pomocou laserového lúča
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
207.
DP
Návrh personálnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
BPNávrh postupu výroby repliky odlievanej korby tankuÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Skýpala, M.
209.
BP
Návrh pracoviska pre oblúkové technológie zvárania a spájania materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Šatura, R.
210.
BP
Návrh prípravku na zváranie
Urminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
211.
BP
Návrh prípravku pre rotačný dynamometer
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
DP
Návrh racionalizácie montážnej linkyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
213.
BP
Návrh redukčného člena pre upínacie kužele obrábacieho stroja
Vozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Trenčík, P.
214.
BP
Návrh riadiaceho systému pre nastavenie hodnoty momentu uťahovača skrutiek kolesa automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
215.
BPNávrh riešenia zváračky plastov s PLC
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Gábor, F.
216.
DP
Návrh robotizovanej stanice pre montážnu operáciu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
217.
DP
Návrh SCADA systémmu pre vybranú firmu
Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
218.
DP
Návrh senzorického riešenia na báze mikrokontroléra s využitím MicroPython
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
DP
Návrh skrutkovacej stanice pre montáž napínača
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Váňa, V.
220.
DP
Návrh snímania prevádzkových údajov a fyzikálnych veličínVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
222.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
223.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Blaško, J.
224.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
226.BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
227.BPNávrh synchrónneho uťahovača skrutiek kolesa automobiluNaď, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
228.BP
Návrh systematického riešenia dvojkusového zápichového brúsenia na otvorových brúskach
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
229.
BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených bronzových odliatkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených mosadzných odliatkov
Kostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palkech, B.
231.
DP
Návrh testovacieho modelu dynamického systému riadenia pre vývoj algoritmov strojového učenia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
BP
Návrh univerzálneho prípravku na ručné vŕtanie otvorov do vybraných súčiastokVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Petrúšek, S.
233.DP
Návrh univerzálneho upínacieho prípravku
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
234.
BP
Návrh upínacieho prípravku pre strojný zverák
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klofáč, K.
235.
DPNávrh virtuálnych prevádzok riadených PLC v software Factory I/OFlochová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Botka, L.
Rehák, T.
236.DPNávrh výrobnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.BP
Návrh výroby formy pre výrobu lodnej skrutky motorového člna
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
238.
DP
Návrh zariadenia na skúmanie vplyv štruktúry objemovej výplne 3D tlačených dielov na ich pevnosť a pružnosťÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.
BP
Návrh zariadenia pre určovanie orientačnej dĺžky nástrojovej zostavy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cverenkár, M.
241.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čerešňa, L.
242.
BP
Návrh zlepšenia času výrobného procesu vstrekovania plastu
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
243.
BP
Návrh zváracieho polohovadla s využitím počítačovej podpory
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu1 / --
244.
BP
Návrh zváracieho prípravu s využitím počítačovej podporyUrminský, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Glasa, N.
245.BP
Navrhovanie súčiastok z hľadiska aditívnej výroby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
246.
DP
Neuronova siet na identifikaciu stratenej batožinyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BP
Normovanie montážnych operácií
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kopinec, P.
248.
BP
Nove možnosti 3D simulácií výrobných a logistických procesov v programe TecnoMatix Plant Simulation
Delgado Sobrino, D. R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZSMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
BP
Nové trendy a inovácie vo výrobe výkovkov tvaru krúžku
Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
250.
DPNumerická simulácia a analýza vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.BPObrábanie na CNC strojochÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu
3 / 1
Toman, M.
Molnár, V.
Kapustinec, T.
252.
BP
Obrábateľnosť materiálov pri laserovom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Vlček, T.
253.
BP
Optické 3D skenovanie a meranie súčiastky v softvéri GOM Inspect
Milde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
254.
DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Malíšek, G.
255.DP
Optimalizácia pre montáž železničných ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benedikovič, R.
256.
DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
257.
DP
Optimalizácia štruktúry a vlastností povrchovej vrstvy rýchloreznej ocele ožiarením povrchu laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
258.
DP
Optimalizácia výrobného postupu rolovania zámkov pre radiálne ihličkové vence
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
259.
BP
Optimalizácia výrobných procesov pomocou softwaru Plant Simulation vo firme SchaefflerMatúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZSMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
260.
BP
PHP Restful API pre zber údajov z IOT zariadeníÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Škoda, J.
261.
BP
PID regulátor na báze neurónových sietí pre PLC S7-1200
Kopček, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
262.
BP
Počítačová podpora navrhovania technologických postupovPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
263.BPPočítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
4 / --
264.
DP
Počítačová simulácia opotrebenia rezného nástrojaNecpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
265.
DP
Pohyb robota po vodiacej čiare tvorenej vodičovi s elektrickým prúdom
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
266.
DP
Pórovistosť meraná pomocou CT zariadenia v súčiastkach vyrobených 3D tlačovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Socha, M.
267.DP
Porovnanie mäkkého a tvrdého spájkovania potrubných rozvodov z medených rúrok
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Ďurmek, A.
268.
DP
Porovnanie modulov pre aditívnu výrobu v programoch Fusion 360 a PowerMill
Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
269.BP
Porovnanie reverzného inžinierstva v programoch Fusion 360 a PowerShape
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefek, G.
270.DPPorovnanie rôznych metód delenia konštrukčných ocelí v spoločnosti DDO s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
271.
BPPorovnanie vlastností skúšobných telies vyrobených z ABS dvomi technológiami
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kunkelová, G.
272.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti tématu3 / 2 Režná, T.
Beňovský, S.
Grmanová, K.
273.
BP
Posúdenie modelovej situácie procesu spájania konštrukčných komponentov z technologického a ekonomického hľadiskaKostolný, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bobček, L.
274.
BP
Posúdenie možností znižovania pórovitosti kompaktov z práškových zmesí s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
275.BPPosúdenie rizík vybraných technických zariadeníMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Švec, M.
276.
DPPosúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajčovičová, M.
277.
BP
Potravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vzniku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
278.
DP
Použitie rozvetvených regulačných obvodovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
279.BP
Požiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
280.
BP
Predikcia vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.
DP
Priame spájkovanie keramiky SiC s aktívnou spájkou typu Sn-Ag-Sb-Ti
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
282.DP
Proces tvorby akceptačných testov pre vybraný produkt
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
283.
BPProgresívne technológie modifikácie povrchov biomedicínskych komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
284.DP
Projektový návrh pracoviska na výrobu betónových blokov v podmienkach spoločnosti J&M Slovak s.r.o
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Novosedlík, J.
285.
DPRacionalizácia čistenia súčiastok v podmienkach Schaeffler Skalica
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Novák, M.
286.
DP
Racionalizácia výroby konkrétnej súčiastky
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Masár, V.
287.
DP
Rektifikácia CBN vymeniteľných rezných platničiek
Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Benian, M.
288.
BP
Rešerš v oblasti počítačových algoritmov a ich adaptácia do procesov vo výrobných zariadeniach
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.DPRetrofit linky na výrobu plastových vriec
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Herák, M.
290.BPReverzné inžinierstvo automobilovej súčiastkyMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Benko, M.
291.
BPReverzné inžinierstvo rotačnej súčiastkyÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
292.
DP
Reverzné inžinierstvo vybraných súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bugyi, J.
293.
DP
Riadenia robotického vysávača pomocou laserového scanera
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
294.
BP
Riadiaci elektro-pneumatický obvod daného zariadenia
Mudriková, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
295.
BPRiešenie algebrických rovníc do 4. stupňa, aplikácia v C# alebo JaveÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
296.
BP
Riešenie určitého integrálu numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
297.
DP
Rotačné ultrazvukové obrábanie s veľkou hĺbkou rezuKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šiška, D.
298.
DP
Rozbor najčastejších príčin pracovných úrazovMartinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
299.
DP
Rozpoznávanie dopravných značiek hlbokými neurónovými sieťamiÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Stanek, R.
300.
DP
Rozpoznávanie hlasových povelov pre spotrebiče v domácnostiÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
301.
BP
Senzorické vybavenie vybraných zariadení
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
302.DP
Senzorický systém na báze ESP32
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
303.
BP
Skúmanie defektov hliníkových odliatkov deštruktívnymi a nedeštruktívnymi metódami
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Boor, S.
304.
DP
Skúmanie vplyvu parametrov pre pulzné a ultrazvukové zváranie plastov na kvalitu zvarových spojov
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
305.
BP
Skúšanie mechanických vlastností preplátovaných spojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
306.
DP
Spevnenie povrchovej vrstvy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou ožiarením povrchu laserovým lúčomČaus, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
307.
DP
Spracovanie dát v systéme SCADA s využitím OEE ukazovateľa
Ďuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
308.
BP
Starostlivosť o rezné kvapaliny používané v procese obrábania
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Farský, M.
309.
BP
Súčasné trendy v technológiách aditívnej výroby využívajúcej oblúkové metódy zvárania
Bárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Svetelné znečistenie v TrnaveNečas, A.
Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1
311.DPSystém evidencie chemických látok pre malé a strené podnikyÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DP
Systém evidencie chemických látok pre vybrané laboratórium
Pastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Francúz, S.
313.
DP
Systém na evidovanie bugov v procese testovania softvéruÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
314.
BP
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich spektrálny posun vybraných kontaminantov vôdÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
315.DP
Štúdium optickej a mechanickej stability transparentného dreva
Štefko, T.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
316.
BPŠtúdium spájkovateľnosti koróziivzdornej ocele s meďouÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
317.
BP
Štúdium vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov
Kuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
318.
DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu v závislosti na použitom zapaľovači
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bajan, J.
320.
DP
Technologické riešenie bimetalických konštrukčných uzlov častí kotlov na spaľovanie odpadov
Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Števko, M.
321.
DPTeplotný logger s využitím ESP32Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2 Felčír, M.
322.
DP
Termoregulacny obal na inzulinovu pumpu
Abas, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
BP
Tvorba dráh pre obrábanie v programe Autodesk Fusion 360Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Švarba, B.
324.
BP
Tvorba e-learningovej podpory pri návrhu kabelových zväzkov
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
325.
BP
Tvorba e-learningových materiálov pre predmet Rezné nástroje
Bučányová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
3 / 2
326.BPTvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC ( 2D objekty)Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Horváthová, M.
327.
BP
Tvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC (3D objekty)
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
328.DP
Tvorba kinematiky a simulácie 3D modelov v programe TecnoMatix Plant Simulation
Delgado Sobrino, D. R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
329.
BP
Tvorba príručky pre pracovné pozície "plánovanie výroby" v podniku Schaeffler s r.o.
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
330.
BP
Tvorba virtuálneho modelu na edukačné účely v oblasti automatizacie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
331.
BP
Tvorba výkresovej dokumentácie v programe Autodesk Fusion 360
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
332.BPTvorba zostáv v programe Autodesk Fusion 360Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Burza, P.
333.
BP
Úplný faktorový experiment pre dva faktory
Labašová, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
334.
BP
Úprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Scherer, A.
335.
BP
Úprava CAM programu na základe NC kóduVopát, T.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
336.BPVáha pre úľ a monitoring systém pre včelyStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
337.
BP
Virtuálny katapult
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
338.
BP
Virtuálny objekt riadenia pre Siemens PLC pre on-line výučbu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
339.DP
Vlastnosti kovových súčiastok vyrábaných 3D tlačou
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
340.
DPVlastnosti preplátovaných spojov meď - oceľ zvarených elektrónovým lúčomKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Žáčik, O.
341.
DP
Vlastností súčiastok vytlačených z kompozitných materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
342.
BP
Vodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostredia
Soldán, M.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Jemalová, D.
343.
BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení drevaRantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
344.
BP
Vplyv filtrácie na vyhodnotenie geometrických odchýlok tvaru pri meraní na SMS
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti tématu1 / 1
345.
DP
Vplyv fokusácie na vlastnosti elektrónovým lúčom zvarených spojov meď - oceľ
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
346.
DP
Vplyv generovania kriviek pretvárnej pevnosti pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
347.
BP
Vplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
348.
DPVplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kostický, Š.
349.
DP
Vplyv parametrov navárania mobilným laserovým zariadením na vybrané vlastnosti nástrojových ocelí
Kovaříková, I.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
350.
DPVplyv parametrov aditívnej výroby oblúkovým naváraním na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti komponentov z hliníkovej zliatiny AW5087Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
351.
DP
Vplyv parametrov zvárania elektrónovým lúčom na vlastnosti preplátovaných zvarových spojov kombinácie meď – austenitická nehrdzavejúca oceľ
Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Pavlík, M.
352.
BP
Vplyv posuvu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
353.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Rakús, B.
354.
DP
Vplyv premiešania na vlastnosti laserom zvarených spojov meď - oceľ
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti tématu1 / --
355.
BP
Vplyv priemeru snímača na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
356.
DisPVplyv rektifikácie rezných hrán na trvanlivosť rezných nástrojov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
357.
DP
Vplyv reverzného geometrického modelovania na geometrické parametre 3D CAD modelu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
358.
DP
Vplyv rezania plazmou na vlastnosti rezaného materiáluÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
359.
BP
Vplyv rôznych technológií delenia materiálu na rozmerové tolerancie komplexnej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štetina, S.
360.DPVplyv rýchlosti posuvu pri brúsení na kvalitu drážok rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
361.BP
Vplyv rýchlosti skenovania na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Kritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Anderko, M.
362.
BP
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti výtvarkovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baránek, D.
363.BPVplyv teploty na zmenu farby vybraných drevínMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Begán, M.
364.
DPVplyv úpravy povrchu zliatiny Al-Li na pórovitosť zvarových spojov vyhotovených laseromMarônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
365.
DPVplyv úpravy zvarových plôch rezaním plazmou na zvariteľnosť uhlíkových ocelíUrminský, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
366.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán frézovacieho nástroja na rezný proces
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na drsnosť obrobeného povrchu
Jurina, F.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
368.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na opotrebovanie fréz
Vopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
369.
DPVplyv vybraných fotopolymérov na rozmerovú presnosť súčiastok v procese technológie DLP
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
370.
DP
Vyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v hliníkových dielochKritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
371.
DP
Vyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v plastových dieloch
Kritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
372.
DP
Vyhodnotenie presnosti vybraných rozmerov bezšvíkových oceľových rúr pomocou 3D digitalizácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
373.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
374.
BP
Výroba bezšvových rúr
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
375.BP
Výroba komponentov pre upevnenie LCD panela
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Balážik, A.
376.
BP
Výroba plastových komponentov technológiou vstrekovania do formy
Martinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stacho, P.
377.
DPVýroba stabilizačných krídeliek k prídavnej palivovej nádrži z lietadla pomocou reverzného inžinierstvaMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
378.
BP
Výroba tvarovej súčiastky z plastu
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Uhlík, M.
379.
DP
Výroba zápustiek na CNC sústruhu s použitím CAM softvéru Edgecam
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu2 / --
380.
BP
Výroba závitov
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bučko, B.
381.
DP
Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím FEM simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
382.
DP
Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím počítačovej simulácie
Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.
DP
Výskum zvárania zliatiny Inconel laserovým lúčomHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVMMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
384.
DP
Výskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režimeHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
385.
DP
Výskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režime
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti tématu1 / --
386.
BP
Vysokopresné metódy obrábania povrchov RTG kryštáľovej optiky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
387.
DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre detekciu anomálií vo výrobnom prostredí
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Mĺkvy, D.
388.
DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre získavanie veľkých objemov dát z výrobného procesu
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hornáček, D.
389.
DP
Vytvorenie datasetu pre neuronovú sieť na identifikáciu prehreškov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.DP
Vytvorenie e-learningových modulov pre inovovanú formu výučby v laboratóriu projektovania výrobných systémov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
391.
DP
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre smartfóny na riadenie a optimalizáciu ich prevádzky, prediktívnej údržby a opráv
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
BP
Využitie aditívnej technológie WAAM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
393.
DP
Využitie Big Data analýz pri predikcii vývoja epidemiologickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Zábranský, E.
394.BPVyužitie CNC strojov v stolárstveŠimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tomašovič, R.
395.
BP
Využitie lúčových technológií spájania koróziivzdornej ocele s meďouHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
396.BP
Využitie metód strojového učenia pri kontrole zadaní
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
397.BP
Využitie vysokorýchlostných kamier vo zváraní
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
398.DisPVyvažovani rezných nástrojovPeterka, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveD-STAMMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
399.
DisP
Vyvažovanie rezných nástrojov
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
400.
DP
Vývoj modulárne produkčného systému novej generácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.DP
Vývoj podprogramov pre aplikáciu pohybujúcich sa zdrojov tepla pri zváraní v programovom systéme ANSYS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
402.DP
Vývoj technológií výrobných podnikov budúcnosti
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
403.
BP
Webový informačný systém technického zamerania
Juhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti tématu0 / ----
404.
DP
Záchrana osôb zo stavebných výkopov
Szabová, Z.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hačunda, D.
405.
DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kučerová, M.
406.
BP
Zavedenie regranulácie plastov do automotive výroby
Hajdu, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Záhumenský, M.
407.DPZavedenie UR kolaboratívneho robota do procesu výrobyNémethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.
DP
Zavedenie výroby nového výrobku z plastu v podmienkach spoločnosti JIT Plastic s.r.o
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Sládková, N.
409.
BP
Zber údajov z výrobnej linky data technikou data flowStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu0 / 2
--
410.
DP
Zefektívnenie medzioperačnej logistiky vo výrobe
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
411.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JLR 462
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
412.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRL
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRL
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
414.BP
Získavanie striebra z vyradených počítačových klávesníc
Štefko, T.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.
DP
Zjednotenie výrobných montážnych liniek za účelom zvýšenia produktivity a redukcie manuálnej práce pomocou robotizácie a automatizácie logistických tokov
Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
416.BPZváranie hliníkových zliatin laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gaban, D.
417.BP
Zváranie kombinácií materiálov určených pre lisovanie za tepla a za studena koncentrovaným zdrojom energie
Sahul, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
418.
DP
Zváranie nehrdzavejúcej ocele s meďou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Beťko, L.
419.BP
Zváranie preplátovaných spojov laserom
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
420.
DP
Zváranie preplátovaných spojov nehrdzavejúca oceľ - mosadz laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
421.
BP
Zváranie pulzným a kontinuálnym laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Podkonický, M.
422.
DP
Zváranie trimetalu elektrónovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
423.
DPŽivotnosť rezných materiálovPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čižmárik, I.
424.
BP
3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
425.BP3D tlač kovových súčiastokPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mészáros, M.