25. 5. 2020  4:06 Urban
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | S | Š | T | V | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
5.DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
6.DPElektrochémia niektorých typov biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
7.
DisP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DisP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.BPHustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
10.
BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Gál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
14.
BP
Charakterizácia membrán pre palivové články
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.DPKapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Červenková, A.
18.DisP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DisP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Moncoľ, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
21.
DPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šagátová, A.
22.DisPKompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizáciaPálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DPKonzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Košťúr, R.
24.DisPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
25.
BP
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Sádecká, M.
26.
DisP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Lenčéš, Z.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
30.
DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
31.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
33.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.
DisP
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BPOdpady vznikajúce pri výrobe batériíDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DisP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DP
Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BPPokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zábojníková, N.
39.
BP
Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
Pavlovičová, E.
41.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 3
42.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gibalová, N.
43.
DisP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Švorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tkáčová, M.
46.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
47.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DisP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
51.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom. Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
52.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
BPSpracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Janotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
56.DisPStanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementuPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DPSyntéza geopolymérnych spojívOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
DisP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.
DisP
Taveninové systémy pre solárne aplikácie
Boča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
64.DisPTechnologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónnehoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
DP
Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Híveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gettová, Ž.
66.
DisP
Termodynamika a kinetika rozpúšťania oxidov kovov v roztavených fluoridoch
Korenko, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Vlastnosti a trvanlivosti portlandských cementov pripravených z alternatívnych surovín
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
68.
DisPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
69.
DisPVplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.BPVplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
71.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
72.DPVyužitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Adzimová, V.
73.
DisP
Vývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DisP
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
75.
DisP
Vývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Tatarko, P.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
77.
DisP
Železany - účinný zelený oxidant
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
78.
DisP
Železany - účinný zelený oxidant
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEMxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.
DisP
3D tlač a spekanie SiC keramiky
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DisP3D tlač bioanorganických materiálov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--