25. 10. 2020  12:44 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatéhoVeteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
3.
DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhlia
Híveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
7.
BP
Ekologické obaly
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
9.BPElektrochemická degradácia organických polutantovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
10.DPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSR
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Farmaká v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
12.
BP
Hydrotalkity
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BPIzolačné stavebné materiály – penobetón
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
16.
BPKomplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečiváOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Korózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Magnetizmus komplexov mangánu(III) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mencáková, L.
19.BP
Magnetizmus komplexov niklu(II) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kulíšková, A.
20.BPMagnetizmus komplexov železa(III) s NO2 tridentátnymi ligandamiPogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Ďurík, A.
21.
BP
Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.BPOdpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.
BP
Parametre spekania vs. tvarová stálosť keramických kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlače
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.BPPCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmiOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energieOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Šalitroš, I.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.DPPríprava a charakterizácia nikelnatých komplexov s chelátujúcim aminobenzimidazolovým ligandomKuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Varga, R.
28.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
29.DizPPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskeOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
BPPríprava Janusových mikromotorovOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
31.BP
Príprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.BP
Rozpustnosť roztavených kovov v roztavených fluoridových/oxidových systémoch a elektrónovo vodivé sklá
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMAT4--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.BPSpracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
35.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
36.
BP
Syntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicíne
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
37.
BP
Štruktúra a Charakterizácia (Oxo)-(Fluoro)-Hlinitanov pre Elektronické a Fotonické AplikácieŠimko, F.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DPŠtúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektochOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
40.BPŠtúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.DPŠtúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
42.DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
BPTeoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Blaško, M.
44.
BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
47.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
BPVplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramikyVeteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DPVplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
52.DP
Využitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementov
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
54.
BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramikyOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Využitie tabletovaného železanu draselného na odstraňovanie špecifického znečistenia odpadových vôdOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
56.
DP
Vývoj a využitie 3D tlačenej elektrochemickej cely na stanovenie mikropolutantov v prietokovom systémeGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
57.BPVývoj elektrochemického biosenzora na detekciu SARS-CoV-2Gál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
58.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkachKuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
60.
DP
Význam použitia priemyselných hnojív a ekologické aspekty ich aplikácie
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BPVzorkovanie kvapalných látokJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
62.
BP
Vzorkovanie tuhých látokAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
63.
BP
Zhodnocovanie elektronického odpaduHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.BPZvyšovanie stability ekologických oxidantov, železanov, pomocou 3D tlače a zeolitov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--