29. 10. 2020  15:02 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Štruktúra a Charakterizácia (Oxo)-(Fluoro)-Hlinitanov pre Elektronické a Fotonické Aplikácie
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektoch
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Štúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DP
Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Račeková, B.
6.
DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementuJanotka, I.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1