28. 10. 2020  21:54 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatého
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
2.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--