30. 10. 2020  15:21 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BPEkologické obalyOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.DPElektrochemická degradácia organických polutantovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
3.
BP
Elektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
4.
DP
Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSROddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--