31. 10. 2020  6:28 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
2.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-TS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Vplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramiky
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DPVplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Compeľová, K.
8.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálovGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
9.
DP
Využitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementov
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramikyOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Využitie tabletovaného železanu draselného na odstraňovanie špecifického znečistenia odpadových vôd
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.DP
Vývoj a využitie 3D tlačenej elektrochemickej cely na stanovenie mikropolutantov v prietokovom systéme
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Dakošová, O.
14.BPVývoj elektrochemického biosenzora na detekciu SARS-CoV-2Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkachOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
DP
Význam použitia priemyselných hnojív a ekologické aspekty ich aplikácieAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Vzorkovanie kvapalných látok
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPVzorkovanie tuhých látokAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--