16. 2. 2020  22:24 Ida, Liana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Balážová, M.
2.BPAtmosférická korózia duplexných povlakovZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPEkologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DPElektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Galicová, T.
6.DPElektrochémia niektorých typov biomakromolekúlGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dunajová, M.
7.DisPGalvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vodyHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
8.BPHustota a viskozita moderných kvapalných hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BPHydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentovJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bukasová, V.
10.BPCharakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPCharakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
13.BPCharakterizácia membrán pre palivové článkyKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DisPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
15.BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
16.DPKapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanovKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Červenková, A.
17.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DisPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
19.DPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Šagátová, A.
20.DPKonzervovanie a reštaurovanie železného artefaktuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Košťúr, R.
21.BPKryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Sádecká, M.
22.BPMapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-TS4--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
24.DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu2 / 2 Bražinová, D.
Šulanová, M.
25.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
26.DPMorfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DisPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
28.BPOdpady vznikajúce pri výrobe batériíDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DisPOptimalizácia elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
30.DPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
31.BPPokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Zábojníková, N.
32.BPPorovnanie vlastností rôznych hydrotalkitovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
33.BPPredikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Pavlovičová, E.
34.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu2 / 3 Krajčiová, M.
Vojčíková, J.
35.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gibalová, N.
36.BPPríprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmovŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Hanic, D.
37.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolomKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tkáčová, M.
38.BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
39.BPPríprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
40.BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
41.DPPríprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-PSP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
42.BPPríprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom. Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Anderková, V.
43.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
44.DPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šopová, B.
45.BPSpracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
46.BPStanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstužeJanotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
48.BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
49.BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
50.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
51.DisPŠtúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.Scholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
52.DPŠtúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Preinerová, K.
53.DisPTaveninové systémy pre solárne aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
54.DPTechnologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2Híveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gettová, Ž.
55.DPVlastnosti a trvanlivosti portlandských cementov pripravených z alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
56.BPVplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových bázGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
57.BPVplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálovGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
58.DPVyužitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúlGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Adzimová, V.
59.DisPVývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
60.DisPVývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťamiTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
61.BPVývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkachKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DisPŽelezany - účinný zelený oxidantHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxA--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
63.DisPŽelezany - účinný zelený oxidantHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--