23. 9. 2020  12:55 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | B | I | K | P | S | Š | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
BP
Komplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečiváOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.
BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
5.DizPPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
BPPríprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
7.
BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Syntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicínePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
9.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektoch
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
DPŠtúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementuOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIxA
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-TS4SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramiky
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--