24. 5. 2019  5:45 Ela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Prokopová, D.
2.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Senciová, N.
3.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Forraiová, D.
4.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kramplová, Z.
5.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Molnárová, N.
6.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Gibalová, A.
7.DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
8.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kaniaková, K.
9.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Vysocká, K.
10.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mihálová, L.
11.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hrbíková, M.
12.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
13.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
14.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
15.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
16.BPCharakterizácia diaminooxidázyMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Müllerová, S.
17.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kadlečík, I.
18.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gajdošíková, H.
19.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Mačáková, M.
20.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrigová, A.
21.DisPImobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakciíBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
22.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Grivalská, K.
23.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Sochovičová, M.
24.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DisPKombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techníkKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
26.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Jeleňová, G.
27.DisPKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
28.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
29.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
30.BPMikrobiologická príprava sladidielMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Malý, O.
31.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Pacolová, M.
32.BPNanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunkyDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Batunová, P.
33.BPNové metódy imobilizácií enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lupták, F.
34.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
35.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
36.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
37.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
38.DPPríprava a aplikácia bioaktívnych peptidovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Hudecová, L.
39.BPPríprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
40.BPPríprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylovDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Majčinová, M.
41.DisPPríprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológiíTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
42.BPPríprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Židová, L.
43.BPPríprava rekombinantnej styrén monooxygenázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hudecová, S.
44.DPProdukcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Zuskáčová, P.
45.BPProdukcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ballová, V.
46.DPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholuŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kafková, V.
47.BPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkamiŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Kováč, M.
48.DPProdukcia priemyselne zaujímavých enzýmovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Homolová, N.
49.BPProdukcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Flašík, S.
50.BPProdukcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Švitková, B.
51.BPProdukcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kovácsová, K.
52.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Manduchová, R.
53.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kozáková, M.
54.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gajdoš, M.
55.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Garajová, N.
56.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Agócsová, S.
57.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Žigová, K.
58.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Smoláriková, E.
59.DisPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
60.BPStanovenie stability rekombinantných hydrolázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Michale, F.
61.DisPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
62.DisPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
63.BPŠtúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
64.BPŠtúdium produkcie esteráz fenolických kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Bartalová, M.
65.BPŠtúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Grušpierová, M.
66.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Vojtková, M.
67.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Vicenová, M.
68.DPUmbelopsis isabellina ako potenciálny spracovateľ odpadových tukovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Chrenková, A.
69.BPUtilizácia lipidických odpadov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Hurbanová, S.
70.BPUtilizácia lipidických odpadov v procese SSF pomocou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Lapeš, P.
71.BPUtilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácieKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Drozdová, P.
72.BPUtilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Pokorná, Z.
73.DPVplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látokDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Domšicová, M.
74.BPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bátorová, A.-M.
75.DPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Dallos, A.
76.BPVplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Macková, M.
77.BPVplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajecKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Maga, A.
78.BPVplyv lipidických odpadových materiálov na produkciu pigmentov Umbelopsis isabellina v procese SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dujčíková, M.
79.BPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Melicherová, K.
80.DPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Sosková, R.
81.BPVplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vínaFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Takáčová, M.
82.DPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bedeová, K.
83.DisPVýskum biokatalytických procesov prípravy prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
84.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
85.DisPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
86.DisPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----