19. 7. 2019  19:17 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
2.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
6.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
7.DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
8.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
9.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hrbíková, M.
12.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
13.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
14.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
15.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
16.BPCharakterizácia diaminooxidázyMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
17.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
18.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
20.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DisPImobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakciíBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
22.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
24.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
25.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
26.DisPKombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techníkKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
28.DisPKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
29.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
30.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
31.BPMikrobiologická príprava sladidielMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
32.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
33.BPNanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunkyDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
34.BPNové metódy imobilizácií enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
35.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
36.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
37.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
38.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
39.DPPríprava a aplikácia bioaktívnych peptidovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
40.BPPríprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
41.BPPríprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylovDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
42.DisPPríprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológiíTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
43.BPPríprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Židová, L.
44.BPPríprava rekombinantnej styrén monooxygenázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DPProdukcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
46.BPProdukcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ballová, V.
47.DPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholuŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
48.BPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkamiŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
49.DPProdukcia priemyselne zaujímavých enzýmovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
50.BPProdukcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
51.BPProdukcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
52.BPProdukcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
53.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
54.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
55.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
57.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
58.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
59.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
60.DisPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
61.BPStanovenie stability rekombinantných hydrolázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Michale, F.
62.DisPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
63.DisPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
64.BPŠtúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
65.BPŠtúdium produkcie esteráz fenolických kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
66.BPŠtúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
67.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
68.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
69.DPUmbelopsis isabellina ako potenciálny spracovateľ odpadových tukovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
70.BPUtilizácia lipidických odpadov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
71.BPUtilizácia lipidických odpadov v procese SSF pomocou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
72.BPUtilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácieKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Drozdová, P.
73.BPUtilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
74.DPVplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látokDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
75.BPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
76.DPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
77.BPVplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
78.BPVplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajecKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
79.BPVplyv lipidických odpadových materiálov na produkciu pigmentov Umbelopsis isabellina v procese SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
80.DPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
81.BPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
82.BPVplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vínaFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
83.DPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
84.DisPVýskum biokatalytických procesov prípravy prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
85.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
86.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
87.DisPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
88.DisPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----