28. 5. 2020  18:45 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | U | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
2.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DisPBiokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisPBiologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
6.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Vráblová, V.
7.
DisP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Gápa, T.
9.
DPEnkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcieÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
10.DPEnzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
11.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamiduCiesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
12.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nagy, I.
14.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
15.DP
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
BPCharakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiaeFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.BPCharakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
18.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
DisP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialítÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DisP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
21.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Dzuro, L.
22.
DisP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Olajcová, M.
24.
DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.
DisP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mrmus, P.
27.
DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BPPríprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DisP
Príprava nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
31.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
33.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kosperová, B.
34.
DisP
Produkcia nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
DPProdukcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kyzeková, T.
36.
DisP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
37.DPRedizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Čarnecký, M.
38.
DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zmelíková, P.
39.DPRekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Zezulová, V.
40.
DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2 Vaštík, P.
41.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Psota, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halásová, V.
42.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grušpierová, M.
44.
BPUtilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpinaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Matúšková, I.
45.
DisPVplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlínKollárová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.
DisP
Vplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresuÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
48.
BPVplyv odpadových olejov na biosyntézu lipofilných metabolitov Umbelopsis isabellina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Roštárová, V.
49.
DP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodov
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gubová, S.
50.
BP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu jeho plodov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mokráňová, M.
51.
DPVyužitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkamiŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.BPVyužitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kočenda, M.
53.
DP
Využitie fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydinyKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
DisP
Využitie glykozidáz v chemo-biokatalýzeÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DP
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných arómŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
56.DPVyužitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Melicher, S.
57.
BP
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
58.
DPVývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódouFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --