30. 10. 2020  11:28 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | U | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BPAplikácia rekombinantnej reverznej transkriptázy vírusového pôvodu v diagnostike COVID-19.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BPAplikácia steryl glukozidázy pri príprave bionaftyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
BPBiokatalytická produkcia chirálnych alkoholov pomocou enzýmu (S)-1-denyletanoldehydrogenázaRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DPBiotechnologická príprava bakteriálnych α-amyláz pre produkciu maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
5.
DP
Biotransformácia odpadových olejov a tukov pomocou nižších vláknitých húb v procese submerzných fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
6.BP
Cielená úprava metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny punikovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
7.BPDeriváty kyseliny rodanínoctovej ako inhibítory aldózareduktázyHronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
8.
BP
Eliminácia environmentálnych polutantov pomocou rekombinatných peroxidáz
Krasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Danaiová, M.
9.
BP
Enzymatická príprava bioaróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
10.
BP
Enzýmová syntéza alkylgalaktozidov v dvojfázových systémochÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / --
11.
DP
Expresia génov pre reduktázy mastných kyselín v Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
12.
BP
Extracelulárne α-amylázy pre prípravu maltooligosacharidov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Baranová, T.
13.
BP
Fermentačná produkcia polymeráz pomocou rekombinatných mikroorganizmov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DPFungálne polosuché fermentácie ako zdroj zaujímavých bioaktívnych látok a enzýmov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Macková, M.
15.
DP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / --
16.
BP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
17.
BP
Choroby vín spôsobené kvasinkamiÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Klimová, M.
18.BP
Imobilizované epoxidhydrolázy a ich aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
19.BPKonštrukcia rastlinných bionanočastíc na degradáciu polutantovÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Tekulová, M.
20.
BP
Kontaminované územia a remediačné technológie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Konverzia glycerolu na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Jedináková, M.
22.
BP
Myrozináza – enzým pre prípravu látok s protirakovinovým účinkom
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Nižšie vláknité huby ako zdroj zaujímavých enzýmov produkovaných pomocou polosuchých fermentácií
Klempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Leňová, B.
24.
DPNové prístupy v príprave chromogénnych substrátov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / --
25.DPOptimalizácia podmienok biokatalytickej prípravy fenylacetaldehydu z 2-fenyletanoluÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
26.
DP
Optimalizácia podmienok fermentácie pre produkciu limonén-1,2-epoxidhydrolázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
27.
DP
Príprava a aplikácia rekombinantnej reverznej transriptázy na diagnostiku COVID-19
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
28.
DP
Príprava a charakterizácia špeciálnych pív
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
29.
DP
Príprava biologicky účinných látok pre potravinársky priemysel z prírodných surovín
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Produkcia bioaktívnych peptidov s Pichia pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
BP
Produkcia kyseliny eikozapentaénovej pomocou polosuchých fermentácií vláknitou hubou Mortierella alpina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnými kvasinkami Rhodosporidium toruloides
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Jeleňová, G.
33.
DP
Produkcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
34.BPProdukcia nealkoholického pivaÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hladun, R.
35.
DP
Purifikácia a charakterizácia novej vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Senciová, N.
36.
DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Vicenová, M.
37.
DP
Rekombinatná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcií COVID 19
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
38.DPSekvenčná degradácia PCB bionanočasticami a baktériamiDercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hurbanová, M.
39.
DP
Spracovanie rekombinantných enzýmov využívaných pri diagnostike ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lupták, F.
40.
BP
Štúdium a optimalizácia podmienok kultivácie cyanobaktérie Spirulina platensis
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Štúdium substrátovej špecificity a stability vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
42.
DP
Štúdium vlastností imobilizovaných oxidoreduktáz a ich využitie pri vzájomnej premene alkoholov a karbonylových zlúčenín pre priemysel prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
43.
DP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibéb
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.BPÚloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibébFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibébFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
BP
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Umbelopsis isabellina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Sribniak, I.
48.
DP
Vplyv cemtirestatu na metabolickú redukciu vybraných chemoterapeutík aldo-ketoreduktázami
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Vysocká, K.
49.
BP
Vplyv kvasiniek na aromatické vlastnosti hroznového vína
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Pukalík, O.
50.
BP
Vplyv nečistôt odpadových glycerolov na rast a produkciu Pichia pastorisKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lichvárová, P. Ľ.
51.BP
Vplyv odpadového oleja na produkciu polynenasýtených mastných kyselín v Mortierella alpina v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Sadkova, M.
52.BP
Vplyv rastových podmienok Gluconobacter oxydans na oxidačnú aktivitu pri biotransformácii aromatických alkoholov
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
53.BP
Využitie odpadových substrátov pre produkciu kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
54.
BP
Využitie Taq polymerázy pri laboratórnej diagnostikeÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
55.
DP
Využitie Yarrowia lipolytica pre produkciu acetylovaných diacylglycerolov z odpadových substrátov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
56.DP
Vývoj postupov riadenej imobilizácie enzýmov väzbou na pevné nosiče
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / --
--