26. 5. 2020  16:04 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Bučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Neščáková, M.
2.
DPEnzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotouRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Baligová, B.
3.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
4.
DizP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--