26. 5. 2020  12:29 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Katrlík, J.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DPOptimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1