26. 5. 2020  20:39 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | U | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPBioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úpravaCiesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
2.BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
3.
DizP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
7.
DizP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BPDeterminácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
9.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcieBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Neščáková, M.
10.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
11.
BPEnzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamiduCiesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Orolínová, M.
12.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
14.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communeÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.DPCharakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiaeÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kukučová, K.
16.BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
17.BP
Charakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Kavčiaková, K.
18.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Niková, M.
19.
DizP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialítÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochoreníBertók, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BICH
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
21.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / --
22.
DizPKonštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
23.BPKonverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
24.
DizP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
25.DizPOptické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácieKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.DPOptimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
28.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolovDercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DizP
Príprava nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDDFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
30.DPPríprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovejGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Urbaníková, V.
31.BPProdukcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húbHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lelková, A.
32.BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
33.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
34.
DizP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
36.DizPProdukcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkamiÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
37.
DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
38.DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Zezulová, V.
40.DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2
41.DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Psota, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Halásová, V.
42.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Majdová, K.
43.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentáciíKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BPUtilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Matúšková, I.
45.
DizP
Vplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
DizP
Vplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Kollárová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselínÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pash, V.
48.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu lipofilných metabolitov Umbelopsis isabellina
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Roštárová, V.
49.
DP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodovÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
50.BPVplyv ochorenia viniča na kvalitu jeho plodovÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mokráňová, M.
51.
DP
Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
Krasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
53.
DP
Využitie fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
54.
DizP
Využitie glykozidáz v chemo-biokatalýzeÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
55.
DP
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
56.
DP
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesochRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melicher, S.
57.
BP
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / --
58.DP
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódou
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Ľuptovcová, M.