1. 6. 2020  18:59 Žaneta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | Š | U | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ciesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
2.BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
3.
DisP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériách
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.DisP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiaeČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
6.DPBiotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravínČertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
7.
DisP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gápa, T.
9.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Neščáková, M.
10.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotouRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Baligová, B.
11.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Orolínová, M.
12.
DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.DP
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kukučová, K.
16.BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kristová, A.
17.BP
Charakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kavčiaková, K.
18.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Niková, M.
19.
DisP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialítÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
20.
DisP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
22.
DisP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
24.
DisPManánolytické acetylesterázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.DisPOptické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácieKatrlík, J.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle
Krasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mrmus, P.
27.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
28.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DisP
Príprava nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
DPPríprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovejGajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
31.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Titková, L.
33.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
DisPProdukcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
35.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastorisKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
36.
DisP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
37.
DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Čarnecký, M.
38.
DPRekombinantná príprava lyáz.Hegyi, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
DPRekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu arómÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Zezulová, V.
40.
DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
41.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halásová, V.
42.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Klempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
44.BP
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpina
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Matúšková, I.
45.
DisP
Vplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlín
Kollárová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.
DisP
Vplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Kollárová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín
Klempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pash, V.
48.BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu lipofilných metabolitov Umbelopsis isabellina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
49.
DPVplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
50.
BP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu jeho plodov
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
DPVyužitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkamiŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kočenda, M.
53.
DP
Využitie fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Farkasová, L.
54.DisP
Využitie glykozidáz v chemo-biokatalýze
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
55.
DP
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kúdelová, V.
56.
DP
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesochRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Melicher, S.
57.
BP
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácieBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Javorský, M.
58.
DP
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódouFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTEFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Ľuptovcová, M.