9. 7. 2020  15:28 Lujza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Labovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Řežucha, M.
3.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Tulipánová, A.
5.
DizP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
D-CHEIxA
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
6.
DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kollárová, K.
10.DPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
12.
DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPDelenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Holečková, A.
15.
DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
DP
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyneOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hozová, B.
17.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
19.
DizPExpertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
21.DPCharacterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbentKurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Steltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
DizP
Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Polakovič, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEIxA
D-CHEI
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
24.
DP
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérieOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Hoppej, D.
26.
DP
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácieOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
29.DPMatematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácieTimár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
BPMateriálová a energetická bilancia lyofilizátoraOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BPMikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DizPMikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPModelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
36.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
38.BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látokPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
46.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcieVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kondáš, R.
47.BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.BP
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Škulec, M.
52.BPNávrh zariadenia na úpravu vzduchuKurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
53.BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Rapčanová, E.
54.DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DizP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
60.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívaniaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
62.DPOptimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádržeOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodáchOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.DizP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.DPPríprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
72.
DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
73.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovIlleová, V.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – voda
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Skúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesí
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.DPSledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalovPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
77.DPSorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DizPŠtúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siryHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
82.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DP
Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Toxicita a degradácia cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredieŠkulcová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BPToxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.BP
Úprava zeolitov pre účely sorpcie farmaceutík z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DizP
Viacúrovňová optimalizácia priemyselných procesov obsahujúcich kompresné a expanzné pracovné cykly
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
DP
Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
91.
DizP
Vplyv vybraných farmaceutických látok na priebeh procesov čistenia odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
92.DPVýroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
93.
BP
Výroba etylesteru kyseliny octovej
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
94.
BP
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynuJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
95.
DP
Výskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
96.
DizP
Výskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.DPVýskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fázeOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
98.
BP
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
99.
DP
Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Drtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.DP
Vyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázy
Illeová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
101.
DPVyužitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstveLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
102.
DP
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.
DPZhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlneDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
104.
BP
Zhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentomImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Lukáč, T.
105.
BP
Zhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentom
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.
BP
Znižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
107.
BP
Znižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
108.
DP
4. Výskyt vybraných liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--